Výzva #upratujemdoma od Upracme Slovensko pomáha správne naložiť s nepotrebnými vecami aj s odpadom

Jar je častokrát spájaná aj s upratovaním našich domov, bytov, či pivníc. Máme príležitosť nechať takpovediac čerstvý vzduch vstúpiť do našich domovov, vyhrnúť si rukávy a pretriediť veci, ktoré nepotrebujeme alebo roky nepoužívame. Na druhú stranu to, že sme na jar upratali, neznamená, že môžeme celý rok zbierať a nakupovať veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme ich pri budúcoročnom jarnom upratovaní vyhodili.  

Ak cieľom nášho upratovania nie je len vytvoriť obrovskú kopu odpadu, ktorú bez rozmyslu vyvezieme na skládku, tak aj tu by sme sa mali držať niekoľkých krokov a upratovať v duchu „pre jedného odpad, pre druhého poklad“. Tím občianskeho združenia Upracme Slovensko v rámci výzvy #upratujemdoma upozornil na kroky, ktoré by sme mali mať pri upratovaní na pamäti.

„Našim cieľom je čisté okolie bez odpadu a aktivizovanie jednotlivcov, skupín, združení a firiem počas svetového čistiaceho dňa. Avšak, aby sme predchádzali neporiadku okolo nás, je dôležitá prevencia, edukácia a osveta, ako s odpadom nakladať. Jednou z týchto aktivít je aj naša jarná výzva #upratujemdoma, ktorá vznikla počas karantény, a v ktorej sa snažíme verejnosti priblížiť spôsoby narábania s nepotrebnými vecami – zámerne píšeme vecami, lebo nie všetko musí byť hneď klasifikované ako odpad. Snažíme sa šíriť osvetu o tom, kde môžu ľudia veci darovať, aby našli iné uplatnenie, zrecyklovať, vymeniť (swap), opraviť a ako posledná možnosť – správne separovať. Sme radi, že sa o tieto témy zaujíma čoraz viac ľudí, aj napriek tomu ich treba neustále komunikovať a pripomínať a preto sme radi, že v spolupráci s online magazínom Naše Bio&Eko vznikol tento článok,“ Matej z tímu Upracme Slovensko.

DAROVANIE

Myslíte si, že stará žehlička, rýchlovarná kanvica alebo aj košeľa či hračky už nikoho nepotešia? O opaku sa môžete presvedčiť, ak svoje nepotrebné veci ponúknete napríklad v rôznych skupinách na Facebooku alebo v novej platforme Nevyhadzujte.sk. Ak napríklad riešite dilemu, kam s hračkami, tak určite nimi potešíte detské domovy, detské oddelenia v nemocnici alebo ich môžete darovať detským lekárom do ich čakární. Možností ako darovať hocakú vec je neúrekom.

VÝMENA

Radi by ste sa zbavili vecí, ktoré nepotrebujete a chceli by ste ich vymeniť za niečo užitočné pre vašu domácnosť? Potom budú pre vás určite zaujímavé rôzne „barter markety“ a Swapy, ktoré si svoje miesto našli už aj na Slovensku. Určite sa obnoví aj ich fungovanie po upokojení aktuálnej situácie. Prečítajte si náš článok o skupinách na Facebooku, do ktorých sa oplatí pridať sa. Nájdete v ňom zaujímavé tipy aj na skupiny Darujem/Vymením.

OPRAVA

Zaslúžila by si vaša kosačka novú šancu? Skúste ju namiesto vyhodenia zveriť do rúk šikovného majstra opravára. Na skládkach sa hromadí stále veľké množstvo vecí, ktoré by potrebovali len drobnú opravu, po ktorej nám budú slúžiť ďalšie roky. Niekedy sme mohli nájsť opravovne na každom rohu, no bohužiaľ sme sa naučili pokazené veci vyhodiť a opravovne začali zanikať. Ako povedala Martina Kuipers koordinátorka Fashion Revolution na Slovensku v našom rozhovore: „Oprava oblečenia nie je nič výnimočné, je to niečo, čo sa bežne robilo, ale teraz sme naučení veci vyhadzovať, keď sú poškodené. Normálne však je, si veci opraviť. A tento dotyk s normálnosťou, s tou opraviteľnosťou sme stratili.“ V rozhovore sme sa spoločne rozprávali o oblečení, no pokojne to môžeme zovšeobecniť na každú opraviteľnú vec, ktorú dnes vyhadzujeme. 

SPRÁVNE SEPAROVANIE

Aj keď si náš „odpad“ prefiltrujeme cez možnosti ako darovanie, výmena a oprava, zostanú nám určité veci, ktoré poputujú do kontajnerov alebo na zberný dvor. Aj preto pripravilo občianske združenie Upracme Slovensko jednoduché infografiky a odporúčania, ako správne separovať odpad.

Objemný odpad

Nábytok, matrace, elektronika, koberce, stavebný odpad atď. nepatria do komunálneho odpadu, ani ich nemôžeme nechať pri kontajneroch. Nadrozmerný odpad môžeme kedykoľvek odviezť do najbližšieho zberného dvora. V jarných mesiacoch obce a mestá pravidelne v spolupráci so zbernými dvormi pristavujú veľkoobjemné kontajnery, len si treba zistiť správne časy a ísť čo najskôr.

Sklo

Pri triedení skla dbajte na to, aby bol materiál zbavený nežiaducich prvkov, ako sú vrchnáky a zátky z iného materiálu. Papierové nálepky a etikety nie je potrebné odstraňovať a pri tavení skla sa spália alebo ostanú plávať na povrchu, odkiaľ sú pozbierané. Sklo sa vymýva najmä zo solidarity k ľuďom pracujúcim na triediacej linke, aby nepracovali s plesňami a podobne, a aby v zberných kontajneroch nedochádzalo k množeniu hmyzu a hlodavcov. Od oleja ho však neumývajte! Olej vyplavený do vody je problematický v rámci procesu čistenia odpadových vôd a pre samotnú kanalizačnú sieť. Prebytočný olej z varenia zbierame cez sitko do PET fľaše a následne odnášame na recykláciu na zberné miesta. Panvicu od oleja alebo masti je treba vytrieť papierom a ten hodiť do zmesového odpadu.

O správnom nakladaní s použitým olejom sa dočítate v našom článku Čo urobiť s použitým kuchynským olejom a kde ho môžeme odovzdať?

Kuchynské vybavenie

Hrnce a panvice patria do kovových surovín a železného šrotu, ktorý je potrebné zaviesť do najbližšieho zberného dvora alebo výkupu železného šrotu a farebných kovov. Rozbité taniere patria do zeleného kontajnera, ale porcelánové či keramické do čierneho zmesového kontajnera.

Lieky

Lieky sa nedajú recyklovať, preto je nutné ich ekologicky prijateľným spôsobom likvidovať! Po exspirácii sa z liekov stáva odpad. Za vyseparovanie liekov je zodpovedný každý z nás a ak sa liekov zbavíme zahodením do komunálneho odpadu či spláchnutím do toalety, môžeme tým ohroziť nielen životné prostredie, ale aj zdravie samotných občanov a zvierat, a to z dôvodu prieniku liečiv, ktoré lieky obsahujú, do pôdy alebo podzemných vôd. Práve preto musia lieky putovať na likvidáciu do spaľovne. 

Tablety, kapsule a čapíky treba vybrať z originálnych obalov. Tie potom nasypať do papierového alebo plastového vrecka a odniesť do najbližšej lekárne. Tekuté liečivá ponechajte v ich obale a vo vrecku zaneste taktiež do lekárne. Staré ortuťové teplomery a injekčné striekačky s ihlami sa taktiež odovzdávajú v lekárni. Striekačky s ihlami by však mali byť zabalené v plastovej fľaši. Obaly z liekov klasicky vyseparujte podľa jednotlivých zložiek. Výnimkou sú blistre, ktoré sa ako kompozitný materiál (kombinácia hliník a plast) veľmi nedajú recyklovať. Vitamíny a výživové doplnky patria do zmesového odpadu. Treba ich zosypať všetky spolu do vrecka a uzavrieť.

Elektronické zariadenia sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium), tiež nebezpečné chemikálie. Preto sa tieto zariadenia pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo opätovne používajú. Recyklácia elektrozariadení môže významným spôsobom šetriť prírodné zdroje surovín potrebných na ich výrobu, dobrým príkladom sú mobilné telefóny.

Ani papierový odpad nemusí skončiť iba v modrom kontajneri! Knihy rozhodne medzi odpad nepatria a radšej ich zaneste do knižníc alebo antikvariátov alebo ich môžete darovať do rôznych Knižných búdok. Rovnako tak by sa medzi odpadom nemali ocitnúť ani fotografie. No, ak už ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu vyhodiť aj tie, vedzte, že fotografie nepatria medzi papierový odpad, teda nepatria do modrého kontajnera. Fotografie patria do zmesového odpadu, teda do čierneho kontajnera. Všetok papierový materiál môžete využiť aj na výrobu rôznych dekorácií.

Občianske združenie Upracme Slovensko každoročne organizuje Svetový čistiaci deň na Slovensku. Okrem toho sa venuje edukácii verejnosti o správnom nakladaní a prechádzaní odpadu. Aktuálne infografiky nájdete aj na Facebooku UpracmeSlovensko.sk.

Súvisiace články


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním darcovskej SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.