Richard Pittner z TUBAPACK: Prístup trvalej udržateľnosti je súčasťou našej podnikovej stratégie

V súčasnosti je udržateľnosť nielen trendom, ale nevyhnutnosťou, ktorá formuje aj podnikateľské rozhodnutia na celom svete a Slovensko nie je výnimkou. Spoločnosť Tubapack zo Žiaru nad Hronom sa radí medzi najväčších výrobcov hliníkových túb v regióne Strednej Európy a svoje služby poskytuje pre viaceré odvetvia. Možno aj u vás doma sa nájde zubná pasta, či mastička z lekárne, ktorej tubu vyrobili práve v spoločnosti Tubapack.

Hliník je 100 % obnoviteľný materiál a preto v ponuke spoločnosti Tubapack nájdeme aj tuby vyrobené práve z recyklovaného hliníka. Zaujímavosťou je, že hliník recykláciou nestráca na kvalite a namiesto toho, aby končil ako odpad, vie byť opätovne použitý.

O možnostiach recyklácie hliníka a o tom, ako môže veľká výrobná spoločnosť prepojiť svoju podnikateľskú činnosť s pevným záväzkom k udržateľnosti, sme sa porozprávali s riaditeľom spoločnosti Tubapack Ing. Richardom Pittnerom, MBA.  

zdroj: TUBAPACK

Trvalá udržateľnosť získava čoraz väčšie miesto aj v podnikateľskom prostredí. Ako v spoločnosti Tubapack vnímate pojem trvalej udržateľnosti?

Prístup trvalej udržateľnosti je súčasťou našej podnikovej stratégie. Ciele v tejto oblasti sa snažíme napĺňať vo všetkých našich činnostiach v rámci celého hodnotového reťazca, pretože veríme, že neustále zlepšenia sú ruka v ruke s pokrokom a hospodárskymi výsledkami.

Trvalá udržateľnosť sa týka nás všetkých, našich rozhodnutí, nášho správania. Snažíme sa začleniť tento prístup – „používaj, ale neznič, zachovaj“ do každodennej práce našich zamestnancov. Kladieme vysoký dôraz na environment, v dôsledku čoho sa zamestnanci  pravidelne zúčastňujú na školeniach, ktoré prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia.

Aký je trend vývoja záujmu o tuby z recyklovaných materiálov. Hľadajú vaši zákazníci udržateľné riešenia?

Áno samozrejme, zákazníci sa čoraz viac zaujímajú o udržateľné materiály, preto sa aj my tomu snažíme prispôsobovať a neustále hľadáme možnosti ako trvalo udržateľné materiály zaviesť do nášho portfólia. Ako novinku sme zaviedli do nášho portfólia tubu Go Green! Mono. Ide o tubu, ktorá je celá vyrobená z monomateriálu, teda z hliníka bez použitia plastového uzáveru. Ten je nahradený hliníkovým uzáverom, ktorý je súčasťou tuby už v začiatočnej fáze výroby. Po nalomení hliníkového uzáveru je možné náplň v tube aplikovať. Opačným koncom hliníkovéhu uzáveru je tuba opäť uzatvárateľná. Keďže je celá vyrobená z hliníka je plne recyklovateľná.

zdroj: TUBAPACK

Vo svojej ponuke máte aj tuby vyrobené špeciálne z recyklovaného hliníka. Odkiaľ prišla myšlienka využívať recyklovaný hliník?

Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o svet okolo seba, udržateľný životný štýl nás núti citlivejšie vnímať aj iné hodnoty produktov ako len cenu, preto sme sa začali zamýšľať aj nad takýmito výrobkami z recyklovaného hliníka pre našich zákazníkov, aby sme uspokojili ich potreby.

Napríklad naša Tuba Go Green! je vyrobená zo 100 % recyklovaného industriálneho hliníkového odpadu (PIR). Odpad, ktorý vznikne pri výrobe hliníkovej tuby sa následne zhodnocuje a použije na výrobu hliníkovej kaloty, ktorá je základným prvkom výroby hliníkovej tuby.

Naša druhá tuba Go Green!+ je vyrobená z vyseparovaného odpadu bežných spotrebiteľov. Samotné tuby, ale aj uzáver použitý pri výrobe Go Green! a Go Green!+ je 100 % PCR materiál, t.j. post consumer recycled materiál (plastový materiál vyseparovaný z odpadu spotrebiteľov).

Naše tuby majú vyžitie či už v kozmetickom, chemickom, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

Každá ľudská aktivita vplýva na životné prostredie. Akými krokmi znižujete stopu vášho podnikania?

Máme vlastnú fotovoltaickú elektráreň, ktorú tvorí 384 ks fotovoltaických panelov o celkovom výkone 100 kW. Zo slnečnej energie dokážeme ročne vyrobiť 95 000 kWh elektrickej energie, ktorá by vedela pokryť napr. bežnú ročnú spotrebu 20 rodinných domov.

Našim cieľom je takisto minimalizovať uhlíkovú stopu pri výrobe túb a zároveň maximálne využiť príležitosti, ktoré nám z toho vyplývajú. Každoročné zisťovanie uhlíkovej stopy je základom vylepšovania vlastných procesov, porovnávania sa s inými spoločnosťami a znižovania našich emisií skleníkových plynov.

Taktiež sme sa stali partnerom medzinárodnej platformy Ecovadis, ktorá hodnotí zameranie a činnosti spoločností a ich zverejnené správy týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľné obstarávanie.

zdroj: TUBAPACK

Vyžadujete záväzky v oblasti udržateľnosti aj od vašich obchodných partnerov?

Pri uzatváraní kontraktov s našimi obchodnými partnermi, či už s dodávateľmi alebo odberateľmi samozrejme prihliadame aj na tento aspekt podnikania. Stretávame sa s tým, že mnoho našich obchodných partnerov sa angažuje v oblasti trvalej udržateľnosti, čo považujeme za veľké pozitívum.

Aké sú plány spoločnosti Tubapack do budúcnosti v oblasti udržateľnosti?

Plánom na rok 2024 v našej spoločnosti je vypracovanie vstupnej analýzy uhlíkovej stopy TUBAPACKU za rok 2023. Ďalším krokom bude vypracovanie akčného plánu pre nasledujúce obdobie spojené s projektom možného znižovania produkcie CO2.

Taktiež máme rozbehnutý projekt rozšírenia našej fotovoltaickej elektrárne, v rámci ktorého nainštalujeme ďalších 752 ks fotovoltaických panelov o celkovom výkone 500 kW. Zvýšime tak celkový výkon našej elektrárne na úroveň 600 kW, čo už nie je zanedbateľná hodnota, pretože určitú časť dňa tak pokryjeme 60 % spotreby elektrickej energie našej spoločnosti.

Ďalším zaujímavým plánovaným projektom z oblasti fotovoltaiky je výstavba zastrešeného parkoviska, ktorého strešná konštrukcia bude pozostávať z fotovoltaických panelov. Súčasťou parkoviska bude aj batériové úložisko a nabíjacie stanice. Naši zamestnanci si tak budú môcť priamo na parkovisku nabíjať svoje elektromobily, elektrobicykle či elektrokolobežky.

zdroj: TUBAPACK