O nás

V online magazíne EkoReštart prinášame novinky, rozhovory a inšpirácie zo sveta ekológie a ekologického života. Zaujímame sa o zdravé potraviny, zdravý životný štýl, dávame prednosť skutočnej kvalite a vážime si každého, komu slovo zodpovednosť nie je cudzie. Každého človeka, každého výrobcu, malého aj veľkého, ktorý vie, čo znamená byť zodpovedný.

Náš cieľ

Našim cieľom je vytvoriť miesto pre vzájomné inšpirovanie sa na ceste za zodpovedným životom. Častokrát máme pocit, že ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, sami nič nezmeníme. Sme ale presvedčení o tom, že zmena musí vychádzať z nás, z ochoty možno niečo obetovať, ale zároveň tak prispieť k pozitívnej zmene.

Počas tvorby nášho magazínu sa každý deň presviedčame o tom, že na Slovensku máme šikovných ľudí a spoločnosti, ktorým na našom životnom prostredí záleží. A práve ich príbehy vám radi prinášame.

„Vážme si, čo nám príroda dáva a chráňme si jej krásu.“


Tieto slová by si mal uvedomiť každý. Sami vidíme, akými zmenami prechádza naša planéta a aké prejavy sú s nimi spojené. Zaujímajme sa, hľadajme riešenia, komunikujme a navzájom sa inšpirujme na ceste za zodpovedným životom.

Pripojte sa k nám

Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame alebo nám zanechajte vašu emailovú adresu, na ktorú vám radi zašleme prehľad našich článkov a noviniek.

Ak sa zaujímate o svoje životné prostredie, premieňate svoju domácnosť na ekologickú, chcete sa podeliť o váš eko príbeh alebo chcete s nami pravidelne tvoriť obsah nášho magazínu, pozrite sa na stránku Inšpirujem a pustite svoje myšlienky do sveta.

Páči sa vám myšlienka online magazínu EkoReštart a radi by ste sa pridali medzi našich partnerov?
Ozvite sa nám emailom na magazin@ekorestart.sk.

Hlavní partneri

Spoločnosť Envi-CARE GR s. r. o. poskytuje komplexné odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia. Prioritou je poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva na úrovni samospráv (miest a obcí), poradenstvo v oblasti obalov, kde je prioritou splnomocnený zástupca zodpovedajúci za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike a uvádza svoje výrobky na trh Slovenska, a poradenstvo v oblasti environmentálneho auditu a environmentálnych manažérskych systémov podľa platných ISO noriem.

Partneri

Slovizol s.r.o. je rýdzo slovenská spoločnosť, ktorej patrí už viac ako 14 rokov stabilné miesto na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi. Ako jeden z prvých výrobcov expandovaného polystyrénu na Slovensku zabezpečuje zber zvyškov stavebného polystyrénu od svojich obchodných partnerov, stavebnín a zberných dvorov. Odpad sa opätovne využije na výrobu nového polystyrénu a zabezpečí sa tak jeho cirkulácia.


Leier Baustoffe SK je výrobca stavebného materiálu, ktorý ponúka široký sortiment kvalitných produktov pre každú fázu výstavby. Okrem využívania nových technológií, je ich hlavnou prioritou zdravotná nezávadnosť a ekologickosť produktov. Pri výrobe, balení, ale aj logistike zohľadňujú dopad na životné prostredie. Svoje materiály neustále inovujú a vygenerované zisky opäť investujú do ich vývoja. 


Spoločnosť TUBAPACK, a.s. sa radí medzi najväčších výrobcov hliníkových a laminátových túb v regióne Strednej Európy a poskytuje služby zákazníkom kozmetického, chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu už od roku 1973. Spoločnosť dbá na kvalitu, environment a bezpečnosť, čo ju vedie k neustálemu zlepšovaniu.


Cyrkl je najväčšie digitálne odpadové trhovisko v Európe, ktoré pomocou technológií a aukcií pomáha prepájať ponuku a dopyt po odpadových materiáloch, vedľajších produktoch a strojoch. Okrem toho tím odpadových expertov, v rámci analýz odpadových tokov, identifikuje finančné aj environmentálne úspory. Týmito aktivitami Cyrkl implementuje princípy cirkulárnej ekonomiky do sveta odpadového hospodárstva.


GreenCoop je združením pestovateľov Veselých paradajok zo Žitného Ostrova s ročnou produkciou viac ako 10 mil. kilogramov kvalitných paradajok. Združenie zoskupuje pestovateľov, ktorých filozofiou je pestovať chutné a zdravé paradajky s čo najmenšou ekologickou stopou. Všetky skleníky sú vykurované geotermálnou energiou, na závlahu je využívaná zachytená dažďová voda a namiesto chémie sa používa biologická ochrana rastlín. Cieľom je pestovať tak, aby bola príroda zaťažovaná v čo najmenšej miere.


Greenlogy je výkupcom a dodávateľom elektriny z obnoviteľných zdrojov pre domácnosti, firmy a komunálny sektor. „Nemáme ambíciu byť najväčším dodávateľom, ale lídrom v inováciách. Zákazníkov nikdy nezavádzame greenwashingom. Udržujeme taký objem zákazníkov, aby sme vedeli pokryť ich spotrebu výlučne elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Naša budúcnosť sú inovácie a produkty podporujúce rozvoj inštalácie OZE. V Greenlogy celý proces od cenovej ponuky, po podpis zmluvy na mobile alebo tablete až po aktiváciu jednotlivých služieb, funguje online.“


Czech & Slovak Sustainability Summit je celodenné stretnutie profesionálov v oblasti udržateľnosti, ktorého cieľom je predstaviť projekty, ktoré majú skutočne pozitívny dopad na životné prostredie, a tým inšpirovať ostatných k tomu, aby ich spoločnosti boli udržateľnejšie. Druhý ročník prebehne 25. apríla 2024 v Cubex Centre Praha. Organizátorom akcie je spoločnosť ATOZ Group s 31-ročnou skúsenosťou s organizovaním odborných akcií v ČR a na Slovensku. Summit má široký záber: výroba, stavebníctvo, maloobchod, farmácia, balenie, supply chain, logistika, doprava a iné. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi na udržateľnosť z vedeckej komunity. Ako uznanie tvrdej práce a odhodlania organizátor udeľuje projektom, ktoré vyberie Vedecká rada, prestížne ocenenie Sustainability Star.


Najnovšie články


Preberanie obsahu

Všetky texty uvedené na EkoRestart.sk je možné použiť aj bez nášho výslovného súhlasu. Vyžaduje sa však uvedenie linku (hypertextového odkazu) na pôvodný článok, v ktorom je uvedený text, ktorý preberáte. Link musí byť aktívny s označením „do follow“.

V prípade citácie prosíme, uvádzajte označenie „enviromagazín EkoReštart.sk“.

Kontakt

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom emailu na: magazin@ekorestart.sk.