Dunaj tak, ako ho nepoznáte: 20 faktov, ktoré vás prekvapia, poučia a tiež zistíte, prečo je táto rieka taká výnimočná

Možno vás to prekvapí, ale aj rieky majú svoje sviatky. Tak, napríklad 29. jún je Medzinárodný deň Dunaja. Prvýkrát sa oslavoval v roku 2004, pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o ochrane rieky Dunaj. Každý rok sa tento výnimočný deň slávi pozdĺž celého jeho toku a Slovensko nie je výnimkou. Aj v našom hlavnom meste sa môžete stať súčasťou viacerých podujatí, ktoré vzdávajú hold Dunaju a riekam, ktoré sa doň vlievajú. Pozrime sa spolu na niektoré zaujímavosti o tejto, nám tak blízkej, rieke.

20 faktov o Dunaji

1. Dunaj je s dĺžkou približne 2850 kilometrov druhou najdlhšou európskou riekou (najdlhšia je Volga s 3 692 km) a zároveň najdlhšou riekou v Európskej únii.

2. Na Slovensku má Dunaj dĺžku 172 km, z toho 7,5 km vytvára spoločnú slovensko-rakúsku hranicu a 142 km spoločnú slovensko-maďarskú hranicu. Zvyšných 22,5 km preteká cez vnútrozemie.

3. Dunaj pramení v Nemecku, v Čiernom lese. Vzniká na sútoku dvoch horských riek Brigham a Breg. Jeho skutočný začiatok je však veľmi ťažké určiť, niektorí dokonca uvádzajú jeho nultý kilometer pri rumunskom meste Sulina. Rieka svoju cestu končí v Čiernom mori.

4. Hĺbka rieky sa pohybuje od 1 do 8 metrov. Dunaj výrazne naberá výšku v Passau, kde preteká rieka Inn, jeho najväčší horný prítok.

5. Rieka Dunaj spája strednú a východnú Európu a priamo preteká cez desať krajín – to je viac ako ktorákoľvek iná rieka na svete. Ide o štáty: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.

6. Dunaj je domovom štyroch hlavných miest: Viedne, Budapešti, Bratislavy a Belehradu

7. Na tejto rieke sa udiali niektoré z najvýznamnejších momentov európskej histórie (Nacistický koncentračný tábor v Mauthausene, Napoleonské vojny v roku 1809…). Sám Napoleon nazýval Dunaj  “Queen of Europe’s River”.

8. Dunaj bol odpradávna tradičnou obchodnou cestou v Európe. Dnes je splavných 2 415 km z jeho celkovej dĺžky. Celková plocha jeho povodia je 801 463 km2, čo predstavuje takmer 8 % z rozlohy Európy.

9. Najvyšším bodom rieky je vrchol Piz Bernina na taliansko-švajčiarskej hranici vo výške 4049 metrov.

10. Rieka od vekov inšpiruje umelcov. Slávny valčík „Na krásnom modrom Dunaji“ (1867) od Johanna Straussa mladšieho, sa stal symbolom cisárskej Viedne. Dunaj figuruje na poprednom mieste v aj bulharskej národnej hymne ako symbolické znázornenie prírodných krás krajiny.

11. Dunaj má asi 300 prítokov, z ktorých je viac ako 30 splavných.

12. Najničivejšia a najdlhšia povodeň na Dunaji v Bratislave trvala od marca do júla 1965. Zaplavený bol aj Žitný ostrov. Ničivé povodne sa opakovali aj v roku 2013. Od mája do júna, kedy hladina rieky dosiahla 1032 centimetrov a prietok v Bratislave bol na úrovni 10 540 kubických metrov za sekundu! Najväčší dlhodobý priemerný prietok na Dunaji na našom území je pod Štúrovom, a to 2314 kubických metrov za sekundu. V Bratislave je to 2061 m3/s.

13. V povodí rieky žije široká škála rozmanitej flóry a fauny (viac ako 5 000 druhov), vrátane 331 rôznych vtákov, ako je napríklad orol bielochvostý a kormorán malý. Na brehoch rieky sa nachádza celkovo osem národných parkov! Z toho dva v Nemecku, jeden v Rakúsku, jeden v Maďarsku, jeden v Chorvátsku, jeden v Srbsku a dva v Rumunsku.

14. Dunaj je domovom rôznych druhov rýb ako šťuka, zubáč, hlavátka, sumec západný, mník a lieň. Teší sa tiež veľkej rozmanitosti kaprov a jeseterov, ako aj lososov a pstruhov. Deltu Dunaja a dolnú časť rieky obýva niekoľko druhov euryhalinných rýb (to znamená, že sa dokážu aklimatizovať na rôzne úrovne slanosti vody), ako napríklad morský vlk, či úhor.

15. Spolu s rozmanitým ekosystémom je Dunaj zdrojom pitnej vody pre približne dvadsať miliónov ľudí.

16. Rieku poznali už starí Gréci pod názvom Istros, čo znamená „silný, rýchly“. Starí Rimania nazývali rieku, ktorá z veľkej časti tvorila severnú hranicu ich impéria, latinským názvom Danubius.

17. Pomenovanie Dunaj je odvodené od keltského ‚danu‘ alebo ‚don‘ (keltskí bohovia). V rigvédskom sanskrite dānu znamená „tekutina, kvapka rosy“.

18. V roku 2022 sa v dôsledku vlny horúčav na rieke Dunaj, pri srbskom meste Prahovo, vynorilo množstvo nemeckých vrakov lodí z 2. svetovej vojny.

19. Najväčší vodný stav nameraný vo vodomernej stanici Dunaj – Bratislava v júni 2013 bol 1034 centimetrov. Aktuálny stav rieky Dunaj nájdete na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu.

20. Britský denník The Telegraph zaradil rieku Dunaj k 14. najkrajším na svete. Dunajské brehy v Budapešti sú dokonca súčasťou svetového dedičstva Unesco. Smutný fakt je, že organizácia WWF rieku, naopak, zaradila do rebríčka 10. najohrozenejších.

Bonus: Rieka Dunaj nám okrem pitnej vody, obživy, prepravy nákladu a početných možností na relax poskytuje aj zelenú energiu. Sú na nej vybudované desiatky vodných diel, druhá najväčšia je na Slovensku – Vodné dielo Gabčíkovo. Toto ročne vyprodukuje približne 2.200 GWh elektrickej energie ročne, čo predstavuje okolo 8 až 10 percent spotreby elektriny na Slovensku. (info z roku 2021).

Aby ste skutočne pochopili čaro Dunaja, musíte ho zažiť na vlastnej koži. Môžete to vyskúšať aj toto leto. Veď plavby na tejto očarujúcej rieke sú obľúbené už od 19. storočia.

Titulný obrázok od Peter Tóth z Pixabay