Ako správne triediť kuchynský bioodpad, čo do neho patrí a kam ho vyhodiť?

Od 1. januára 2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch, na základe ktorej sú samosprávy povinné zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) pre svojich obyvateľov. Podľa údajov Štatistického úradu sme za rok 2019 vyprodukovali takmer 2,5 milióna ton komunálneho odpadu, z ktorého polovicu, teda viac ako 1,1 tony tvoril zmesový odpad. Práve v zmesovom odpade, teda v čiernych kontajneroch, končí aj odpad z kuchyne, ktorý zväčša putuje na skládky. Z ekologického hľadiska je skládkovanie najhoršou možnosťou a preto je dôležité hľadať možnosti pre jeho elimináciu.

Len správne vytriedený kuchynský odpad je možné ďalej zhodnotiť

Na to, aby malo triedenie a zber kuchynského bioodpadu zmysel, je dôležité vedieť do čoho kuchynský odpad zbierať, čo do neho patrí a kam ho vyhodiť.

V najideálnejšom prípade sa odporúča „vedierkový“ zber kuchynského bioodpadu. Ak sa obávame nežiaduceho zápachu, môžeme uzatvárateľné vedierko umiestniť na balkón. Naplnené vedierko vysypeme priamo do hnedého kontajnera a ušetríme tak dodatočné náklady vynaložené na nákup vriec pre zber odpadu.

V prípade, ak uprednostňujete zber odpadu priamo do vriec, dôležité je používať iba rozložiteľné vrecká. Odpad v plastových vreciach je zakázané vhadzovať do kontajnera určeného pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, pretože znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej spracovávať! V prípade, ak nemáte rozložiteľné vrecia, môžete zbierať kuchynský odpad aj do plastového vreca, z ktorého ho potom vysypete do kontajnera na bioodpad. Napríklad mesto Žilina pripravilo pre obyvateľov panelákov a bytových domov tzv. štartovacie balíčky, ktoré obsahujú košík na kuchynský odpad, 24 ks biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť bioodpad.

https://www.facebook.com/petofiabane/videos/153519799854914/

Čo patrí medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad:

  • šupy z ovocia a zeleniny, 
  • vajcia a vaječné výrobky,
  • tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín (rastlinného aj živočíšneho pôvodu),
  • starý chlieb a pečivo,
  • mliečne výrobky,
  • potraviny po záručnej dobe (vybalené z pôvodného obalu),
  • znehodnotené potraviny,
  • zvyšky z kvetov a rastlín.

Do hnedých kontajnerov na bioodpad nepatria použité jedlé oleje a tuky. Návod na správny spôsob nakladania s nimi nájdete v článku: Čo urobiť s použitým kuchynským olejom a kde ho môžeme odovzdať?

Mestá a obce musia zabezpečiť aj dostatočný počet miest, stojísk či kontajnerov určených pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Napríklad v Trnave pribudne na začiatok štyridsať 120-litrových hnedých odpadových nádob na kuchynský bioodpad, ktoré sa budú vyprázdňovať dvakrát týždenne a ich veko je uspôsobené tak, aby sa automaticky zatváralo a chránilo obsah nádoby pred hlodavcami. Nové kontajnery budú v prvej etape prioritne určené pre obyvateľov bytových domov, keďže ľudia žijúci v rodinných domov majú na nakladanie s kuchynským odpadom viac možností. Kuchynský bioodpad bude možné odovzdať aj na zberných dvoroch v meste, ako je to aj pri ostatných druhotných surovinách.

Prečo zbierať kuchynský bioodpad a kam poputuje?

„Kuchynský bioodpad, ktorý v našom meste vytriedime, bude dvakrát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie. Zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského bioodpadu sa taktiež môže využívať na výrobu tepla a elektrickej energie,“ vysvetľuje Alena Vavrová, vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.

Informácie o jednotlivých krokoch poskytujú mestá a obce na svojich oficiálnych stránkach, odporúčame vám ich preto sledovať. Mestá a obce majú povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od 1. januára do najneskôr 30. júna 2021.


Prečítajte si tiež:
BLOG: Moje tipy ako neplytvať potravinami


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko