Ministerstvo životného prostredia bilancuje rok 2020

V roku 2020 sa podarilo vedeniu ministerstva životného prostredia (MŽP) dostať svoje témy do pozornosti nielen odborných kruhov, ale aj širokej verejnosti.

Nové prírodné rezervácie aj chránené územia

Ministerstvo predložilo a získalo súhlas vlády s vyhlásením 12 nových chránených areálov európskeho významu (CHA Bradlo, CHA Čenkov, CHA Vinište, CHA Mostová, CHA Nesvadské piesky, CHA Jurský chlm, CHA Kamenínske slaniská, CHA Síky, CHA Panské lúky, CHA Marcelovské piesky). Okrem toho boli schválené 2 nové prírodné rezervácie (PR) ako súčasť lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Staré bukové pralesy a bukové pralesy Karpát (PR Rydošová, PR Vihorlat). Vyhlásenie rezervácie Pralesy Slovenska je v poslednej etape pripomienok. Pre ďalších 6 nariadení vlády SR, z toho 2 prírodné rezervácie a 4 chránené areály a bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie.

V roku 2020 sa zintenzívnili aj rokovania o roky odkladaných zonáciách Tatranského národného parku a Muránskej planiny. V prípade Muránskej planiny došlo k dohode o zonácii, v ktorej bezzásahový, 5. stupeň ochrany dosiahne cca 50% územia národného parku. Tento cieľ bude MŽP uplatňovať aj v prípade ostatných národných parkov.


Na Slovensku vzniknú nové prírodné rezervácie Rydošová a Vihorlatský prales


Odpady

Problém predstavuje zákon o odpadoch, v ktorého súčasnej podobe Slovenská republika nedokáže plniť svoje záväzky voči EÚ (separácia odpadov nedosiahla na začiatku roka 2020 sľubovaných 50%, ale ani 40%). Ministerstvo preto predložilo do medzirezortného konania vyhlášku, začínajúcu zásadnú reformu „odpadového hospodárstva“, z ktorého má vzniknúť systém riadiaci sa princípmi cirkulárnej ekonomiky. Komplexný zákon o odpadoch bude prerokovaný najneskôr v marci 2021.


Od roku 2021 sa triedenie kuchynského bio odpadu stane realitou pre každého z nás


Voda

Ministerstvo finišuje aj pri ďalších závažných reformných zákonoch. Významný balík budú tvoriť zákony o vode, ako aj zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Počas prípravy týchto zákonov konštatovalo deformácie, ktoré spôsobili dominanciu záujmov veľkých vodárenských firiem. Na túto situáciu reagovala „SOS novela“ zákona, predložená poslancami NR SR (ako záchrana pred neférovou privatizáciou). Ministerstvom pripravené zmeny, ktoré na ňu nadviažu, budú predložené v januári 2021.

Novela zákona o ochrane ovzdušia

Pokiaľ ide o novelu zákona o ochrane ovzdušia, MŽP k nej pristupuje v ére klimatickej krízy. Ako vieme, Slovensko po voľbách 2020 ohlásilo výrazné zvýšenie ambícií pri znižovaní emisií.Cieľom súčasnej vlády je zníženie emisií o 55%. Tento ambiciózny cieľ si vyžaduje spoluprácu minimálne troch ďalších rezortov. A to nie iba v implementácii, ale už pri príprave legislatívy. To je v legislatívnej praxi Slovenska novým prvkom. Aj preto MŽP vytvára pri príprave tejto legislatívy medzirezortný expertný tím. Cieľom bude vypracovanie účinného, ekonomického a motivačného legislatívneho nástroja na dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti ochrany kvality ovzdušia a v boji s klimatickou krízou. S týmto súvisia aj reformy monitoringu a vynucovanie dodržiavania zákonov na ochranu ovzdušia.

Zdroj: TS/MŽP SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko