Od začiatku roka 2021 sa triedenie kuchynského bio odpadu stane realitou pre každého z nás

Minimalizovanie odpadu patrí k životnému štýlu už viacerých z nás a pri akýchkoľvek činnostiach v našich životoch platí staré známe „najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“. Podľa štatistík však slovenské domácnosti vyprodukujú ročne až 500-tisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu. Tento odpad zväčša končí na skládkach. Vďaka novelizácii zákona o odpadoch bude práve z podobných dôvodov triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností povinný.

Podľa aktuálne platného zákona je zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností už pre samosprávy povinný, no vďaka výnimke zvanej Ekonomická neúnosnosť triedenia, sa viaceré mestá a obce tejto povinnosti vyhýbali.

Novelizáciou zákona sa od 1. januára 2021 ruší výnimka ekonomickej neúnosnosti triedenia. Mestá a obce tak budú mať povinnosť zaviesť systém triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu od 1. januára, najneskôr do 30. júna 2021.

Po novelizácii zostanú v platnosti už len tri prípady, kedy sa povinnosti naďalej bude dať vyhnúť – prvá výnimka sa týka miest a obcí, v ktorých zmesový odpad končí v zariadení na energetické využitie odpadu (Bratislava a Košice), druhá tých, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú a posledná takých území, kde nie je triedený zber technicky možný.Pri treťom bode ide napríklad o ťažko prístupné historické centrá miest respektíve riedko osídlené oblasti. Z legislatívnej zmeny tak vyplýva, že povinnosť s triedením začne po novom platiť pre zhruba 80 % samospráv, uvádza odpady-portal.sk.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Obec je podľa vyhlášky povinná zabezpečiť zberové kapacity pre každého obyvateľa počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov.

Spôsob zberu sa bude líšiť od typu bytovej výstavby. Pre obce s prevahou rodinných domov je vhodný takzvaný „vedierkový“ zber – domácnosti od zberovej spoločnosti dostanú vedrá s objemom 7 – 25 litrov, podľa objemu vyprodukovaného odpadu a frekvencie zberu, a tiež kompostovateľné vrecká na primárne separovanie. Naplnené vrecká obyvatelia pripravia pred dom na odvoz.

V prípade dominujúcich bytových domov, teda najmä v mestách, ale aj niektorých obciach, pribudnú pri štandardnom zberovom mieste hnedé nádoby v objeme 120, 240 alebo 660 litrov.

„Pre plynulý prechod na prax vyplývajúcu z novely zákona o odpadoch bude jednou z priorít otázka frekvencie zberu kuchynského odpadu. Realita z ostatných krajín EÚ hovorí o frekvencii jedenkrát za sedem dní, vyhláška ministerstva ustanovuje horný limit v minimálnej frekvencii raz za 14 dní,“ približuje pre odpady-portal.sk Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT, ktorá samosprávam poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva vrátane triedeného zberu kuchynského bioodpadu. V jednotlivých mestách a obciach sa frekvencia zberu bude prispôsobovať reálnej produkcii odpadu.

Nevyhnutné je pravidelné čistenie zberných nádob, ktoré má prebiehať po každom odvoze odpadu. „Aj z toho dôvodu je dôležité, aby sa mestá a obce obracali na zberové spoločnosti schopné zabezpečiť profesionálne služby počas celého procesu,“ dopĺňa L. Šprinc s tým, že čistenie zberových nádob a hygienizácia odpadu sú kľúčové vzhľadom na environmentálne aj zdravotné riziká súvisiace s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností.

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína, na tlačovej konferencii vyslovil presvedčenie, že mestá a obce dokážu systém triedenia zvládnuť. Zároveň podčiarkol: „Dnes mi pán minister jasne vysvetlil, že akékoľvek odklady, súvisiace s účinnosťou zákona, sú aj z hľadiska vzťahov s Európskou úniou nemožné, pretože by prišli sankcie voči Slovenskej republike. Mestá a obce budú mať pol roka priestor na to, aby nabehli do systému.“ V piatok 9. októbra 2020 novelizáciu zákona podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Článok vznikol vďaka spolupráci s portálom www.odpady-portal.sk, ktorý mapuje novinky v oblasti odpadov a odpadového hospodárstva na Slovensku.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko