V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Apríl 2024

Grécko sa stane prvou krajinou v Európe, ktorá zakáže rybolov v chránených morských oblastiach

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na konferencii Our Ocean oznámil, že do roku 2030 Grécko zakáže rybolov na morskom dne vlečnými sieťami vo všetkých svojich chránených morských oblastiach (MPA). Ťahanie ťažkých rybárskych sietí cez dno oceánu môže zničiť biotopy a dokonca uvoľniť uhlík do oceánu a atmosféry. Hoci v celej Európe platia obmedzenia, ide o prvý úplný zákaz vo všetkých chránených morských oblastiach jednej krajiny. V troch gréckych národných morských parkoch, z ktorých jeden je najväčší vo východnom Stredozemnom mori, bude takýto rybolov zakázaný do roku 2026 a zvyšok bude nasledovať do konca desaťročia. Cieľom krajiny je tiež vytvoriť dva nové veľké morské parky ako súčasť programu na ochranu biodiverzity a morských ekosystémov.

„Historické“ rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva podporuje švajčiarske ženy v prípade klimatických zmien

Európsky súd pre ľudské práva v prelomovom rozhodnutí rozhodol, že nečinnosť vlády v oblasti zmeny klímy porušuje základné ľudské práva. Sťažnosť bola podaná na rôzne „zlyhania“ v súvislosti so zmenou klímy, ktoré by „vážne poškodili ich zdravotný stav“. Tvrdili, že politika ich vlády je „jasne neadekvátna“ pre udržanie globálneho otepľovania pod hranicou Parížskej dohody 1,5 °C. Súd v Štrasburgu vyhlásil, že článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach zahŕňa právo na účinnú ochranu štátom „pred vážnymi nepriaznivými účinkami zmeny klímy na životy, zdravie, blahobyt a kvalitu života“. Zistilo sa, že Švajčiarska konfederácia si neplnila svoje povinnosti podľa Dohovoru o zmene klímy. 

Príroda ako oficiálny umelec na Spotify a Apple Music

Sounds Right je hudobná iniciatíva, ktorej cieľom je uznať hodnotu prírody a inšpirovať milióny fanúšikov, aby podnikli environmentálne kroky. Po prvýkrát môže príroda generovať licenčné poplatky z vlastných zvukov na podporu vlastnej ochrany. Nová iniciatíva uznáva prírodu ako oficiálneho umelca, čo znamená, že speváci, skladatelia a skupiny, ktoré používajú zvuky prírody vo svojich skladbách, sa môžu rozhodnúť pridať ju ako spolu-umelca. Výnosy zo skladieb, ktoré obsahujú zvuky prírody, pôjdu na podporu projektov ochrany biodiverzity a zachovania v rámci iniciatívy Sounds Right od The Museum for the United Nations – UN Liv.

Solárne panely na balkónoch zažívajú v Nemecku svoj boom

V Nemecku bolo nainštalovaných viac ako 400 000 zásuvných solárnych systémov, z ktorých je väčšina umiestnená priamo na balkónoch bytov. Nové údaje ukazujú, že len v prvom štvrťroku 2024 bolo pridaných najmenej 50 000 takýchto fotovoltických zariadení. Hlavná vec, ktorá odlišuje „solárne balkóny“ od strešných solárnych systémov, je to, že ide o oveľa menší systém. Táto technológia v podstate pozostáva z jedného alebo dvoch panelov zapojených do elektrickej zásuvky.

Solárne panely od neziskovej organizácie menia životy ľudí v Nigérii

Napriek tomu, že je Nigéria najväčším producentom ropy v Afrike a vlastní najväčšie zásoby plynu na kontinente, má najnižší prístup k elektrine zo všetkých krajín na svete. Nezisková organizácia REES Africa sa venuje ochrane klímy a poskytovaniu čistej energie chudobným komunitám na vidieku v Nigérii. Od svojho založenia v roku 2017 poskytla solárnu energiu viac ako 6 000 ľuďom v najchudobnejších častiach Nigérie. Projekty sú financované z grantov a filantropických darov. Zakladateľka hovorí, že energetické spoločnosti nevidia žiadny potenciál zisku v chudobných a marginalizovaných komunitách. Keďže približne 40 percent Nigérijčanov žije pod národnou hranicou chudoby, je teraz na spoločnostiach ako REES, aby túto medzeru vyplnili.

Prečítajte si tiež:
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Marec 2024
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Február 2024
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Január 2024