Chránime prírodu pre ľudí, nie pred ľuďmi – pozýva ornitológ do oblasti, kde je najviac vtákov na Slovensku

Nikde inde u nás nenájdete toľko druhov vtákov ako v okolí Senianskych rybníkov na pomedzí okresov Michalovce a Sobrance. Na tomto území ich bolo doposiaľ zaznamenaných až rekordných 295 druhov. Toto chránené územie, ktoré dostalo právom prívlastok „Vtáčí raj“, najjasnejšie ukazuje, ako sa u nás vtákom darí a čo to hovorí o kvalite nášho životného prostredia.

Správy z východného Slovenska sú našťastie v ostatných rokoch pozitívne. Vďaka návratu k tradičnému spôsobu obhospodarovania lúk a pasienkov sa podarilo na tomto jedinečnom území zastaviť úbytok vzácnych druhov vtákov a dosiahnuť ich návrat do našej prírody. Ukážkovým príkladom je dianie na lúke Ostrovik, kde ochranári napodobňujú v minulosti prirodzené záplavy a zapájajú do spásania plôch tradičný dobytok. A pri tom do tohto vtáčieho raja pozývajú za zážitkami aj veľkých a malých návštevníkov zo široka-ďaleka.

„Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najvýznamnejšia migračná trasa vtákov na Slovenku, na tomto území sú hory karpatského oblúka najnižšie. Taktiež, po rozsiahlych reguláciách vodných tokov v minulých desaťročiach sa práve tu zachovali rozsiahle mokrade, ktoré pôsobia ako magnet pre migrujúce a hniezdiace vtáky,“ hovorí Matej Repel, skúsený ornitológ a riaditeľ združenia BirdLife Slovensko.

S redaktorkou Danou Brixovou sa pre enviropodcast Atlas rozprával riaditeľ združenia BirdLife Slovensko Matej Repel.
zdroj: Nadácia VÚB

Z tohto dôvodu sú Senianske rybníky na východnom Slovensku najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku, ktorej venujú ochranári prirodzene najviac pozornosti. Užitočné aktivity aj skvelé výsledky, ktoré sa tu darí dosahovať, sú hlavnou témou ďalšieho dielu enviropodcastu Nadácie VÚB Atlas.

Kalužiak, potápka či lyžičiar sa vrátili na Slovensko

Od 50-tych rokov minulého storočia boli kvôli zúrodňovaniu Východoslovenskej nížiny v dôsledku regulácie riek a odvodňovania zničené tisíce hektárov mokradí a pasienkov. Prišli sme tým o vzácne biotopy pre vtáky, hmyz aj zvieratá. Ornitológovia sa preto snažia vracať vodu do krajiny a zadržiavať ju v nej. V rámci Senianskych rybníkov na lúke Ostrovik s týmto zámerom simulujú voľakedy prirodzené jarné záplavy. „Využívame technické zariadenia na to, aby sme zaplavili mokrade aspoň na obdobie vegetácie a hniezdenia vtákov. Pred niekoľkými rokmi sme tu tiež začali chovať uhorský stepný dobytok. Lúky vďaka tomu nezarastajú a najvzácnejšie druhy vtákov, ktoré vymizli z krajiny, sa sem opäť vracajú,“ vysvetľuje v podcaste Matej Repel.

Ornitológovia považujú za veľký úspech, že tu vďaka tejto snahe môžu pozorovať na jar opäť napr. kalužiaky červenonohé alebo potápky červenokrké, ktoré už nehniezdia nikde inde na Slovensku. „Ostrovik je tiež dôležitým potravným biotopom pre lyžičiara bieleho, ktorý je pre túto lokalitu už ikonickým druhom. Naším veľkým snom je vrátiť sem brehára čiernochovostého – druh, ktorý už v Európe vymiera,“ približuje ochranár a pokračuje: „Veľmi dôležití sú však pre nás aj samotní ľudia. Práve preto sme tu vybudovali náučný chodník, pozorovacie veže, organizujeme podujatia. Snažíme sa u nás privítať čo najviac návštevníkov. Chceme totiž chrániť Ostrovik a Senianske rybníky nie pred ľuďmi, ale pre ľudí.“

Vďaka návratu k tradičnému spôsobu obhospodarovania lúk a pasienkov sa na Senianske rybníky vracajú vzácne druhy vtákov.
Zdroj: Ervín Hrtan

Nový impulz v čase, keď dostáva ochrana prírody zabrať

Aj tento rok Slovensko v apríli na Deň Zeme spoznalo víťazov enviro ocenenia Atlas. Verejné uznanie Nadácie VÚB za mimoriadne výsledky v ochrane prírody získalo spolu šesť najvýraznejších projektov. Patrí medzi ne aj dlhoročné úsilie združenia BirdLife Slovensko v našom „Vtáčom raji“.  

Zvlášť v tomto období, keď dostáva ochrana prírody zabrať, potrebujeme nový impulz a silu pokračovať. Ak chceme udržať naše výsledky, zastaviť sa nemôžeme. O dobytok na lúke sa musíme naďalej starať, lúky musíme zaplavovať každý rok. Práve toto ocenenie nás veľmi povzbudzuje do ďalšej práce a tiež nám pomáha poukazovať na tieto výsledky aj na verejnosti. Cenu Atlas si veľmi vážime a tešíme sa z nej,“ hodnotí riaditeľ organizácie BirdLife Slovensko. 

Ochranári pozývajú návštevníkov do „Vtáčieho raja“ – na náučný chodník s pozorovacími vežami či rôzne podujatia.
Zdroj: Ervín Hrtan

Podľa ornitológov je treba chápať, že vtáky sú viditeľným, veľmi dobrým indikátorom kvality nášho životného prostredia. „Väčšina vtákov je na vrchole potravinovej pyramídy, čiže citlivo reagujú na dostatok či nedostatok potravy a biotopov na hniezdenie. Keď ubúdajú vtáky, je zjavné, že niečo nie je v poriadku,“ približuje v rozhovore s redaktorkou Danou Brixovou Matej Repel a uzatvára: „Snažíme sa ľuďom vysvetliť a vštepiť, že my sme súčasťou prírody a nemôžeme sa nejako oddeľovať a nechať Vtáčí raj len tam, na východe Slovenska. Potrebujeme si ten vtáčí raj vytvárať všade okolo seba.“

Na Senianskych rybníkoch našiel svoj domov aj vzácny chavkoš nočný. zdroj: Ervín Hrtan

Vypočujte si celý rozhovor v podcaste Atlas

  • Je možné princíp tradičného obhospodarovania lúk, pasienkov a chovu dobytka podobným spôsobom aplikovať aj inde na Slovensku? 
  • Aké ďalšie pozitívne zmeny v živote vtáctva prináša úsilie ochranárov na lúke Ostrovik?
  • Prečo je vôbec potrebné, aby sa na naše územie vracali pôvodne migrujúce a hniezdiace druhy vtákov? Aký to má vplyv na stav biodiverzity a celkový ekosystém, ktorého sme súčasťou aj my?
  • Ako sa vyvíja záujem ľudí o tému ochrany vtáctva?
  • Aké aktivity chystajú ochranári v tejto jedinečnej lokalite pre nadšencov ochrany vtáctva? Na čo sa môžu tešiť a čo sem môžu prísť zažiť?
  • Čo konkrétne môže urobiť každý z nás pre to, aby sa užitočným operencom v našom bezprostrednom okolí žilo lepšie?

Odpovede ponúka šiesta epizóda enviropodcastu Nadácie VÚB Atlas.

Titulná fotografia: Senianske rybníky na pomedzí okresov Michalovce a Sobrance sú najvýznamnejšou ornitologickou oblasťou na Slovensku. Zdroj: Ervín Hrtan