V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Marec 2024

Poslanci EP podporili zákon, ktorého cieľom je obnoviť zdravie európskej pôdy

Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu podporil návrh na povinné monitorovanie a nápravné opatrenia s cieľom obnoviť odhadom dve tretiny pôdy, ktorá je v zlom zdravotnom stave, čo ohrozuje biodiverzitu a budúcu produkciu potravín. Výbor pre životné prostredie sa zároveň zhodol na potrebe, aby národné vlády vypracovali plány na obnovu pôdy.

Francúzsky návrh zákona navrhuje tvrdý zásah proti kultúre fast fashion

Reklamy na rýchlu módu by mohli byť vo Francúzsku čoskoro zakázané v rámci nového návrhu na potlačenie tohto znečisťujúceho priemyslu. Návrh zákona, ktorý predložila poslankyňa Anne-Cécile Violland, sa tiež snaží uvaliť pokuty na lacné oblečenie, aby sa tak pokryl ich dopad na životné prostredie.

Technológia čistej energie spomalila rast globálnych emisií uhlíka v roku 2023, hovorí IEA

Bez technológie čistej energie by boli globálne emisie uhlíka za posledných päť rokov podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) trikrát vyššie. Globálne emisie oxidu uhličitého dosiahli v roku 2023 stále rekordnú úroveň. Nová analýza však zistila, že rast čistých zdrojov viedol k „štrukturálnemu spomaleniu“ emisií súvisiacich s energiou. Aj keď sa dopyt po energii zvýšil, rast solárnej, veternej a jadrovej energie pomohla svetu vyhnúť sa ešte väčšiemu využívaniu fosílnych palív v minulom roku.

Európsky parlament hlasuje za kriminalizáciu najzávažnejších prípadov ničenia ekosystémov

Európska únia sa stala prvým medzinárodným orgánom, ktorý kriminalizuje najzávažnejšie prípady poškodenia životného prostredia, ktoré sú „porovnateľné s ekocídou“. Ničenie ekosystémov vrátane straty biotopov a nezákonnej ťažby dreva bude potrestané prísnejšími trestami a odňatím slobody podľa aktualizovanej smernice EÚ o trestných činoch proti životnému prostrediu.

Španielsko v rámci svojho plánu na zníženie emisií uhlíka zakáže vybrané vnútroštátne lety na krátke vzdialenosti

Vnútroštátne lety so železničnou alternatívou, ktoré trvajú menej ako dve a pol hodiny, už nebudú povolené. Výnimkou budú lety, ktoré sa sú prepojené s medzinárodnými trasami. Návrh prichádza po tom, čo francúzska vláda v máji minulého roka rovnako zakázala vnútroštátne lety pre lety, ktoré možno uskutočniť vlakom za menej ako dve a pol hodiny. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa opatrenia zavedú alebo ktorých trás sa to dotkne.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Február 2024
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Január 2024
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I December 2023