V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Január 2024

Európsky parlament schválil smernicu, ktorá zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení

Cieľom novej smernice je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe. V prvom rade je cieľom nových pravidiel jasnejšie a dôveryhodnejšie označovanie výrobkov tak, že sa zakáže používanie všeobecných environmentálnych tvrdení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ alebo „ekologický“, ak by boli uvedené bez dôkazu.

Južná Kórea zakazuje predaj a produkciu psieho mäsa

Juhokórejský parlament schválil prelomový zákaz výroby a predaja psieho mäsa. Hoci v Južnej Kórei stále konzumuje psie mäso len malá menšina ľudí, táto staroveká prax bola predmetom ostrej kritiky zo strany zahraničných médií a obhajcov práv zvierat. V posledných rokoch sa mladšie generácie krajiny pripojili k výzvam na jeho zákaz. V utorok 9. januára parlament vypočul ich výzvy.

Škótsko po prvýkrát vyrobilo viac obnoviteľnej elektriny, ako spotrebovalo

Podľa nedávno zverejnených údajov, Škótsko pomocou obnoviteľných zdrojov energie vyprodukovalo dostatok energie na pokrytie 100 percent dopytu po elektrine v roku 2022. Zelená energia, ako je veterná a vodná energia, vytvorila ekvivalent 113 percent hrubej spotreby elektriny v Škótsku. To bolo o 26 percent viac ako v roku 2021.

Nové etikety o životných podmienkach zvierat na potravinách belgických výrobcov

Vo Flámsku, holandsky hovoriacej oblasti na severe Belgicka, budú obaly potravinových výrobkov obsahovať informácie o dodržiavaných normách živočíšnej výroby. Nové označenie s názvom Beter voor Dieren (Lepšie pre zvieratá) bude označovať produkty, ktorých spoločnosti dodržiavali etické postupy pri chove zvierat používaných na ľudskú spotrebu. Cieľom je tiež upriamiť pozornosť na výrobné metódy potravinárskych spoločností a prinútiť výrobcov, aby používali etickejšie metódy chovu zvierat.

Zákaz plastových tašiek vo vybraných štátoch USA funguje

Nová štúdia zistila, že zákazy jednorazových plastových tašiek úspešne znížili používanie plastových tašiek a s tým spojený odpad a znečistenie prírody. Zákazy, ktoré platia v piatich amerických štátoch a mestách s celkovou populáciou približne 12 miliónov ľudí, znížili podľa výskumu spotrebu jednorazových plastových tašiek o približne 6 miliárd tašiek ročne. Zákazníci sú tak motivovaní priniesť si vlastné opakovane použiteľné tašky alebo si odniesť svoj nákup v ruke – obe možnosti sú udržateľné a minimalizujú odpad. Niektoré štáty, v ktorých platí zákaz, umožňujú obchodom distribuovať papierové tašky, ako núdzové riešenie, ak si zákazníci zabudnú priniesť vlastné tašky.

Francúzsko zavádza povinné kompostovanie

Od 1. januára 2024 je vo Francúzsku povinná recyklácia organického odpadu podľa nových pravidiel „povinného kompostovania“. S podporou vládneho Zeleného fondu musia obce poskytnúť obyvateľom spôsoby, ako triediť biologický odpad ako zvyšky potravín, šupky zo zeleniny, potraviny po dátume spotreby a odpad zo záhrad. Z neho by sa potom mal vyrábať bioplyn, prípadne bude kompostovaný odpad použitý ako hnojivo. Potravinový odpad je podľa Európskej komisie zodpovedný za približne 16 percent celkových emisií z potravinového systému EÚ.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I December 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I November 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Október 2023