Summit o udržateľnosti si opäť posvietil na úspešné kroky biznisu v oblasti udržateľnosti

Czech & Slovak Sustainability Summit sa tento rok konal len po druhýkrát, ale Cubex Centre Praha privítalo taký veľký počet záujemcov – 578 – že už môžeme hovoriť o plne etablovanom podujatí. „Cieľom Sustainability Summitu je posvietiť si na kroky, ktoré firmy podnikajú, aby sa stali udržateľnejšími. Snažíme sa vyzdvihnúť pozitívne kroky, aby sa ostatné spoločnosti mohli inšpirovať. Zároveň podporujeme diskusiu, ktorá poskytuje podnikom veľmi potrebnú spätnú väzbu v ich snahe stať sa udržateľnejšími. Veríme, že takéto fórum pomáha posúvať udržateľnosť na českom a slovenskom trhu dopredu,“ vysvetľuje Jeffrey Osterroth, konateľ spoločnosti ATOZ Group, ktorý summit organizovala.

Okrem Jeffreyho Osterrotha vystúpil s úvodným príhovorom aj prof. Vladimír Kočí, vedúci Ústavu udržateľnosti a ekológie produktov na Vysokej škole chemicko-technologickej, ktorá je odborným garantom programu podujatia. Hovoril o udržateľnosti ako o veľkom príbehu dnešnej doby: „O mnohých veciach, ktoré treba urobiť, vieme už roky, ale teraz, keď je tu zrazu ESG, sa všetko rýchlo posúva dopredu. Pretože keď niečo pomenujete, začne to byť čin. Som rád, že príbehy, ktoré odznejú na summite, budú u vás rezonovať, pretože príbeh je veľmi dôležitý aj pre udržateľnosť. Udržateľnosť nie je checklist, ktorý splníme a ideme ďalej. Je to niečo, čím musíme žiť v našich organizáciách, hľadať cesty a riešenia a potvrdzovať korene, z ktorých pochádzame.

Na druhom ročníku Czech & Slovak Sustainability Summite sa zúčastnilo nielen 578 odborníkov na udržateľnosť a ESG, ale v programe konferencie (v spoločnom bloku na hlavnom pódiu a šiestich popoludňajších workshopoch) vystúpilo aj 68 rečníkov. Summit podporilo 59 partnerov zo všetkých podnikateľských odvetví.

Inšpiratívna úvodná diskusia o globálnej udržateľnosti

Ranný program sa začal inšpiratívnou diskusiou o globálnej udržateľnosti. „Často sa stáva, že manažéri udržateľnosti v Českej a Slovenskej republike, a dokonca aj v celej Európe, zabúdajú, že starý kontinent je len súčasťou oveľa väčšieho celku. Zlepšovať udržateľnosť v Európe a zabúdať na zvyšok sveta nestačí. Vzduch, ktorý dýchajú Európania, je vzduchom celého sveta. Voda, ktorá obmýva európske brehy, je vodou celého sveta. Teploty, ktoré zaznamenávame na našich teplomeroch, sú globálne teploty. A ľudia, ktorí prekračujú naše hranice, hľadajú lepšie životné podmienky, než aké majú doma,“ hovorí riaditeľka programu summitu Kateřina Osterrothová.

V úvodnej diskusii sme sa stretli s Pavla Gomba, výkonnou riaditeľkou UNICEF Česká republika, a Zuzana Harmáčková, vedúcou oddelenia sociálno-ekologických analýz Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR. Moderátor Rey Koranteng sa im prihovoril na základe toho, že obe sa značnú časť svojho života venovali problematike udržateľnosti mimo Českej republiky a Európy. Vďaka ich znalostiam, skúsenostiam a prehľadu o situácii v iných častiach sveta sa poslucháčom dostali fundované informácie o tom, čo trápi iné krajiny a aké sú dôsledky globálnej udržateľnosti pre Európu. Z prezentácií vyplynulo, že „starý kontinent“ nie je jednoznačným pupkom sveta, pokiaľ ide o zavádzanie princípov udržateľnosti. Inšpiráciu (ale aj dôvody na väčšiu aktivitu) môžeme čerpať z mnohých iných častí planéty.

Panelová diskusia za účasti ministra Hladíka

Panelová diskusia s názvom „Spolupráca je jediná cesta k udržateľnosti“ sa zamerala na to, ako sú kľúčoví hráči na trhu vo vzájomnom kontakte. Diskusia zdôraznila význam spolupráce ako kľúčového prvku pri dosahovaní udržateľnosti. Účastníci diskutovali o potrebe prepojenia spoločností s dodávateľmi, klientmi a ďalšími aktérmi, aby sa udržateľnosť skutočne posunula vpred. V diskusii sa stretli vedúci predstavitelia podnikov so zástupcami akademickej obce, vlády a neziskového sektora a ich spoločná diskusia priniesla cenné poznatky a inšpiráciu.

Pod vedením moderátorky Alice Machové (EY Česká republika) diskutovali Petr Hladík (Ministerstvo životného prostredia ČR), Michaela Hletková Ploszeková (Volkswagen Slovakia a Združenie automobilového priemyslu SR), Michaela Chaloupková (Skupina ČEZ), Michal Kišša (Nadácia Pontis), Hana Kovářová (Komerční banka) a Milan Pospíšil (VŠCHT Praha).

Nežite v bubline

Nielen v prvej prestávke si účastníci prezreli plagáty udržateľných projektov. „Hlavným cieľom bolo predstaviť čo najviac úspešných udržateľných projektov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu programu konferencie nebolo možné zaradiť všetky nominované projekty, preto sme zaradili špeciálnu sekciu bežnú na vedeckých kongresoch – galériu posterov,“ informuje Kateřina Osterrothová. (Plagáty udržateľných projektov, ktoré sa objavili v galérii, sú k dispozícii aj online na tomto odkaze.

Počas prvej prestávky sa konala aj prezentácia s názvom „Je udržateľnosť bublina? Alebo nielen udržateľnosťou je človek živý“. Tereza Horáková a Tomáš Macků (obaja Ipsos) na základe spotrebiteľského prieskumu odpovedali na otázku, či skratky ESG, CSRD, ESRS alebo DEI nepredstavujú len novodobý „newspeak“ regulátorov, manažérov a riadiacich pracovníkov v oblasti udržateľnosti, ale či im nerozumie aj bežná populácia. Stručne povedané, či udržateľnosť a jej „protagonisti“ nežijú tak trochu v bubline. Prieskum naznačil, že do istej miery áno, ale na druhej strane údaje ukazujú, že spotrebitelia majú o ochranu životného prostredia veľký záujem.

Vedecká kaviareň

Popoludní sa v rámci samitu konala aj Vedecká kaviareň alebo odborné prednášky zamerané na novinky, výskum a vývoj v oblasti udržateľnosti, obehového hospodárstva a bezpečnosti surovín. Medzi rečníkmi boli napr. Stratégia udržateľného rozvoja na vysokých školách (Kateřina Klepačová, UCEEB ČVUT), Spoločenská zodpovednosť a udržateľná integrita organizácií (Jiří Nesiba, Mendelova univerzita v Brne), Príprava národných a regionálnych adaptačných plánov na zmenu klímy v Uzbekistane (Eva Čechová, Dekonta), ESG Rating (Ivan Balogh, VŠE), Potenciál domácich záhrad v kontexte transformácie potravinového systému (Jan Matuštík, ČOZP UK, SUPRE VŠCHT) či Analýza materiálových tokov odpadových mobilných telefónov (Martina Hájková, SUPRE VŠCHT). Ďalšie prezentácie sa týkali Udržateľnej výroby interiérových svietidiel (Hana Brunhoferová, SUPRE VŠCHT), Toxikologického vplyvu výroby ocele na ľudský organizmus (Ivanna Harasymchuk, SUPRE VŠCHT), Alokácia environmentálnych vplyvov vo svete kovov (David Nováček, SUPRE VŠCHT), Uhlíková stopa národného energetického mixu (Iveta Hrdá, SUPRE VŠCHT) alebo Nástroj SBToolCZ v kontexte taxonómie EÚ (Jakub Diviš, UCEEB ČVUT).

Najlepšie udržateľné projekty

Český a slovenský summit o trvalo udržateľnom rozvoji poskytuje príležitosť prezentovať nápady, ktoré môžu inšpirovať ďalšie spoločnosti. V druhom programovom bloku sa preto účastníci oboznámili s projektami, ktoré vybrala vedecká rada summitu a ktoré si vyžadovali predloženie dôkazov a konkrétnych údajov. Predstavilo sa ich desať:

  • Alza.cz: EkoBalení v Alze – Cesta k bezobalové logistice (prezentovala Eva Šípková, Alza.cz);
  • Classic Oil: Recyklace poprvé poráží spalování v likvidaci nemrznoucích kapalin (Olga Pleyer a Jan Skolil, Classic Oil);
  • Česká krajina: Rezervace velkých kopytníků (Dalibor Dostál, Česká krajina);
  • Decathlon: Opakovaně použitelné obaly pro e-commerce (Oliwia Guziel, Decathlon);
  • Gopall, Stabilplastik a Penny Market: Poolingová půlpaleta z plastového recyklátu v logistice Penny (Marek Božík, Gopall; Patrik Luxemburk, Stabilplastik; Tomáš Kubza, Penny Market);
  • Kokoza a Centrum Černý Most: Komunitní zahrada Centrum Černý Most (Radka Pokorná, Kokoza; Karolina Šustrová, Unibail-Rodamco-Westfield);
  • Panattoni Czech Republic Development: Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, nejzelenější budova na světě (Pavel Sovička a Pavel Fojtík, Panattoni);
  • Pražské vodovody a kanalizace: Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha (Ilona Líkařová, Pražské vodovody a kanalizace);
  • Urbanity Development: Urbanity Campus Tachov (Markéta Šimáčková, Urbanity Development);
  • Vodafone Czech Republic: Využití zbytkového tepla z datového centra k vytápění kanceláří (Viktorie Tenzerová, Vodafone Česká republika).

Všetkých desať projektov získalo ocenenie Sustainability Star, ktoré bolo udelené na konci tohto programového bloku. „Keďže si výskumníci zaslúžia uznanie a chceme tiež podporiť šírenie udržateľných postupov, vybraná desiatka dostane veľkú mediálnu podporu. V oblasti B2B komunikácie je to najmä skupina ATOZ a v oblasti vzťahov so spotrebiteľmi Active Radio so stanicami ako Európa 2 a Frekvence 1,“ poznamenáva Jeffrey Osterroth.

Šesť kľúčových oblastí, šesť seminárov

Novinkou v programe konferencie druhého ročníka Sustainability Summitu boli popoludňajšie workshopy, ktoré sa konali paralelne. Ak sa teda niekto chcel aktívne zúčastniť, musel súhlasiť s tým, že si sadne za okrúhly stôl a bude dve a pol hodiny diskutovať. Tí, ktorí sa nechceli zúčastniť na 150-minútovej aktívnej debate, sedeli bokom ako „voľní aktéri“ a sledovali dianie. Mohli prechádzať z jedného workshopu do druhého podľa nálady alebo témy, ktorá sa práve preberala.

Workshop Dekarbonizácia a environmentálne aspekty udržateľnosti (moderátor: prof. Vladimír Kočí, VŠCHT Praha) bol zameraný na „E“ v ESG – environmentálnu stránku udržateľnosti, ktorá je už dlho dominantnou súčasťou úsilia firiem o udržateľnosť. Veľká pozornosť sa sústredila na dekarbonizáciu, keďže práve v tejto oblasti spoločnosti realizujú najviac svojich politík, aby pomohli splniť cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou érou.

Sekcia Biodiverzita a ekosystémy (prezentoval Vojtěch Kotecký, Centrum pre otázky životného prostredia, Univerzita Karlova) sa zamerala na biodiverzitu, ktorá je dôležitým prvkom hospodárstva a kľúčom k udržateľnej budúcnosti podnikov.

Tretia sekcia mala názov Financovanie a prepojenie pre udržateľné podnikanie (viedli Monika Vrbková a Michal Veselý, JIC). Podniky sa často stretávajú s nedostatkom finančných zdrojov, bez ktorých je ťažké úspešne fungovať. Platí to tak pre etablované spoločnosti, ako aj pre začínajúce podniky.

Ďalší workshop bol zameraný na sociálne aspekty udržateľnosti (viedli ho Kateřina Krebsová a Peter Sattler, Horváth & Partners). Diskutovalo sa o vplyve, rizikách a príležitostiach CSRD reportingu pre spoločnosti, iniciatívach zameraných na zamestnancov v rámci koncepcie DEI (diverzita, rovnosť a inklúzia), úlohe zamestnancov v celom hodnotovom reťazci či snahe spoločnosti získať spotrebiteľov a ďalšie zainteresované strany pre myšlienku udržateľnosti.

Piaty blok bol zameraný na marketing a komunikáciu udržateľnosti (prezentovali Lenka Mynářová a Vladimír Víšek, No Greenwashing). Počas prezentácií a diskusií sa účastníci zaoberali novou smernicou o zelených tvrdeniach, ktorá sa zameriava na prevenciu greenwashingu, znalosťami legislatívy na prevenciu greenwashingu, či požiadavkami na zdôvodňovanie a overovanie environmentálnych tvrdení.

Napokon šiesty workshop bol zameraný na ESG reporting (viedol ho David Janků, Frank Bold Advisory). Jadrom workshopu bola téma dvojitej analýzy významnosti, ktorá je kľúčovým krokom k úspešnému vykazovaniu udržateľnosti podľa nových štandardov CSRD a ESG. Na to, aby spoločnosti mohli primerane vykazovať podľa týchto postupov, musia najprv vykonať dvojitú analýzu významnosti a identifikovať svoje vplyvy na udržateľnosť, riziká a príležitosti.

Hospoda. Zn.: Udržateľne

Po programe konferencie nasledovala Udržateľná hospoda, príjemné a neformálne zakončenie dňa s dobrým jedlom, nápojmi, zábavou, skrátka priestor ideálny na nadväzovanie kontaktov medzi susmanmi a susmankami. Podávalo sa chutné vegánske a vegetariánske jedlo z dielne či skôr kuchyne Filipa Sajlera, na čapovaní bol „slamený hrdina“ Ječ-man (vystupujúci v kampani Plzenského Prazdroja k projektu na podporu pestovania českého sladovníckeho jačmeňa) a ochutnávalo sa aj udržateľné víno z produkcie vinárstva Vilavin. Okrem toho zahrala naživo charizmatická kapela Carisma a „rozbúrila“ Cubex latino hudbou.

Podrobnosti o Česko-slovenskom summite o trvalo udržateľnom rozvoji 2024 nájdete na webovej stránke www.sustainabilitysummit.cz, konkrétne pod týmto odkazom. Postupne pribudne fotogaléria, tlačová správa, galéria plagátov, propagačné video alebo komplexná správa o niekoľko desiatkach strán.

Ak chcete sledovať priebeh príprav tretieho ročníka, môžete sa zaregistrovať k odberu summitového newsletteru alebo sledovať profil skupiny ATOZ sociálných sietích LinkedIn alebo Facebook. Súbor na automatické pridanie podujatia do vášho diára nájdete tu.