V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Február 2024

Európsky parlament prijal zákon o obnove prírody

Podľa nového zákona musí EÚ do roku 2030 obnoviť aspoň 20 % svojich pevninských a morských oblastí a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu. Cieľom právneho predpisu o obnove prírody, na ktorom sa Parlament dohodol s členskými štátmi, je obnoviť degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôcť splniť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a zlepšiť potravinovú bezpečnosť.

Írsko finančne podporí rozvojové krajiny v oblasti klimatickej krízy

Nová správa Írskeho ministerstva zahraničných vecí ukazuje, že v roku 2022 poskytli rozvojovým krajinám 120,8 milióna eur na financovanie zmeny klímy, čo je o 21 percent viac ako v roku 2021. Navyše podľa najnovšej správy je Írsko pripravené poskytnúť 225 miliónov eur na financovanie zmeny klímy ročne chudobnejším národom. „Táto správa demonštruje náš záväzok dostať sa čo najskôr k tým najvzdialenejším a nasmerovať podporu tým, ktorým najviac hrozí, že zostanú pozadu v dôsledku klimatickej krízy“, vyhlásil minister pre medzinárodný rozvoj Sean Fleming.

Dva špeciálne vytvorené rotopedy poháňali divadelné predstavenie v Litve

Hra, ktorú napísala americká dramatička Miranda Rose Hall, má formu monológu, v ktorom hlavná postava rozpráva históriu Zeme a vysvetľuje vznik a zánik rôznych druhov. V rámci záväzku využívať počas predstavenia iba elektrinu vyrobenú ľuďmi, o elektrinu litovskej produkcie divadelnej hry sa postarali dvaja herci na bicykloch. Špeciálne vyrobený bicykel dokáže len za 15 minút šliapania vyprodukovať dostatok elektriny na nabitie smartfónu. Tri hodiny šliapania do pedálov vygenerujú dostatok energie na celý 1,5-hodinový výkon na javisku, vrátane osvetlenia. Ak by ste si chceli tento bicykel zadovážiť aj domov, cena sa pohybuje na úrovni 3000 €.

Výskum preukázal, že zalesňovanie je dôležité v boji so zvyšujúcimi sa teplotami

Východ Spojených štátov si od konca 18. do začiatku 20. storočia prešiel drastickým odlesňovaním v dôsledku ťažby dreva a poľnohospodárskej expanzie. Od 30. rokov 20. storočia bolo postupne obnovených približne 15 miliónov hektárov lesa, čo nedávny výskum označil za významný krok pri zmierňovaní zmeny klímy. Najnovšia štúdia realizovaná na východe Spojených štátov totiť potvrdila nenahraditeľnú úlohu lesov pri znižovaní teploty a pozitívneho vplyvu na ochladzovanie zemského povrhcu.

Rok 2023 bol pre slony v Konžskej republike rokom bez pytliakov

Najnežnejšie obri sveta mali v roku 2023 veľkolepý rok. Podľa nedávnych štúdií bol minulý rok vôbec prvým rokom bez pytliactva pre slony v Národnom parku Konžskej republiky. Národný park Nouabalé-Ndoki je domovom najväčších suchozemských zvierat na svete, ktoré sú známe ako jedny z najláskavejších a najinteligentnejších zvierat na svete. Hoci sa zdá, že svet týchto nežných obrov miluje, slony sú už mnoho rokov obeťami pytliactva. Vďaka tvrdej práci ochrancov bol rok 2023 prvým rokom po dlhom čase, kedy z dôvodu pytliactva nestratili žiadneho zo slonov.  

Havaj zavedie klimatický poplatok

Návrh nového zákona, ktorý bol predstavený koncom januára, navrhuje poplatok pre turistov vo výške 25 dolárov. Cieľom je riešiť naliehavú potrebu zvýšenia financovania aktivít na predchádzanie následkov klimatickej krízy a schopnosti plne na ne reagovať. Finané prostriedky by mali slúžiť na prevenciu lesných požiarov, obnovu pobrežia, ochranu infraštruktúry a ďalšie snahy súvisiace so zmenou klímy. Podľa odhadov by Havaj z novej dani mohol ročne získať viac ako 68 miliónov dolárov.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Január 2024
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I December 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I November 2023