Ako dlho sa rozkladá najbežnejší odpad z našich domácností?

Podľa aktuálnych informácií Štatistického úradu SR vyprodukoval v roku 2020 každý z nás v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Je to o 53 kg viac ako je priemerná ročná hodnota vyprodukovaného odpadu za predošlých päť rokov. Dobrou správou ale je, že po prvýkrát kleslo množstvo komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky pod 50%. Ako dlho trvá bežnému odpadu z našich domácností, kým sa na skládke rozloží? Viaceré zdroje uvádzajú rôzne dĺžky rozkladu súvisiace s technológiou uskladnenia, pozreli sme sa preto na priemernú dobu ich rozkladu.

Plastový odpad

Plastové výrobky sú v našom modernom živote veľmi bežné. Podľa odhadu každý rok použijeme približne 1,6 milióna barelov ropy len na výrobu plastových fliaš balenej vody. Plastový odpad je jedným z mnohých druhov odpadov, ktoré majú dlhú dobu rozkladu. Niektoré plastové predmety sa môžu na skládkach rozkladať až 1000 rokov. Ale plastové tašky, ktoré sa bohužiaľ stali súčasťou našich životov, sa rozkladajú 10-20 rokov, zatiaľ čo plastové fľaše 450 rokov. Dôležité je preto správne triedenie odpadu, len vďaka ktorému predídeme tomu, aby sa plastový odpad zbytočne ocitol na skládke.

Jednorazové plienky

Len v USA je každý rok vyhodených viac ako 18 miliárd jednorazových plienok, pričom priemerná doba ich rozkladu na skládkach je približne 550 rokov. Toto obrovské množstvo a zároveň veľmi dlhý čas rozkladu len potvrdzuje potrebu uprednostňovať opätovne použiteľné látkové plienky, ktoré sú šetrné k našej prírode a vďaka ktorým vieme ušetriť značné množstvo vyprodukovaného odpadu.

Hliníkové plechovky

Hliník je skvelý materiál, ktorý vieme recyklovať takmer donekonečna. Problém však nastáva, ak sa hliníková plechovka ocitne voľne pohodená v prírode alebo nevytriedená na skládke. Hliníkovým plechovkám totiž trvá 80 – 200 rokov, kým sa úplne rozložia.

Sklo

Sklo sa zvyčajne ľahko recykluje hlavne kvôli tomu, že je vyrobené z piesku. Ak nie je napríklad sklenená fľaša vytriedená a putuje na skládku, môže trvať tisícky rokov, kým sa úplne rozloží. Podľa niektorých zdrojov sa nemusí rozložiť vôbec.

Odpad z papiera

Papier je materiál, ktorý má vo všeobecnosti krátku dobu rozkladu, ktorá zvyčajne trvá 2-6 týždňov. Ale ak recyklujeme papierový odpad, môžeme ľahko ušetriť veľa miesta na skládke a zároveň znížiť energiu a ďalšie vstupné suroviny potrebné na jeho výrobu.

Potravinový odpad

Čas potrebný na rozklad potravinového odpadu záleží od druhu konkrétneho jedla. Napríklad pomarančová kôra sa rozkladá v priemere 6 mesiacov, jablko alebo banánová šupka jeden mesiac.

Ostatný druh odpadu

• Ohorky z cigariet – 10 – 12 rokov
• Gumová podrážka z tenisiek – 50 – 80 rokov
• Kožené topánky – 25 – 40 rokov
• Kartóny na mlieko – 5 rokov
• Bavlnené rukavice – 3 mesiace
• Kartón – 2 mesiace
• Polystyrén – biologicky sa nerozkladá
• Batérie – 100 rokov
• Drevo – 10 – 15 rokov
• Hygienické vložky – 500 – 800 rokov
• Oblečenie z vlny – 1 – 5 rokov

Len správnym triedením odpadu dokážeme zabezpečiť, že sa materiály, ktoré vieme ďalej recyklovať a využiť, neocitnú nevyužité na skládke. Je teda len na nás, aký prístup k odpadu zvolíme, či sa budeme správať zodpovedne k využívaniu prírodných zdrojov a dáme odpadu druhú šancu alebo budeme svojím správaním prispievať k množstvu odpadu, ktorý denne putuje na naše skládky.

Zdroje neic.org, wikipedia.org, weforum.org