Muži produkujú viac emisií skleníkových plynov ako ženy. Môžu za to nákupné rozdiely, tvrdí najnovšia štúdia

V rámci diskusie o potrebe znižovania produkcie skleníkových plynov sa vo Švédsku uskutočnila najnovšia štúdia, ktorej cieľom bolo zistiť množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov z domácností a určiť príležitosti na zmiernenie ich produkcie prostredníctvom presunu výdavkov na tovary a služby s nízkou uhlíkovou stopou, ktoré sú dostupné na trhu, ale ešte stále nie sú bežné.

Do štúdie uskutočnenej výskumnou spoločnosťou Ecoloop, ktorá bola zverejnená v časopise Journal for Industrial Ecology, boli zaradení slobodní muži a ženy žijúci vo Švédsku. Na základe údajov o oficiálnych spotrebiteľských výdavkov vedci skúmali emisie skleníkových plynov založené na spotrebe v ich domácnostiach.

Jedlo, dovolenky a vybavenie domácnosti tvorili 56 – 59% z celkovej náročnosti domácností na skleníkové plyny. Odporúčané alternatívy k bežným potravinám, dovolenkám a vybaveniu predstavujú rastlinné varianty k mäsovým a mliečnym výrobkom, zelenine vypestovanej lokálne, použitému alebo opravenému nábytku, či dovolenke v zahraničí vlakom. „Naše výsledky ukazujú, že celkové emisie skleníkových plynov je možné znížiť o 36 – 38% presunutím výdavkov za výrobky a služby na menej uhlíkovo náročné alternatívy a to bez zmeny celkových výdavkov. Podiel celkových emisií pochádzajúcich z potravín, dovoleniek a vybavenia domácností sa po zmene zníži na 30 – 35%,uvádzajú autori štúdie.

Štúdia zameraná na rodové rozdiely

Sledovaním rozdielov medzi výdavkami mužov a žien na dovolenky, vybavenie do domácnosti, služby, starostlivosť o telo, jedlo, prepravu, či tankovanie sa zistilo, že švédski muži v priemere vyprodukujú o 16% viac skleníkových plynov ako ženy, a to aj napriek skutočnosti, že muži celkovo minú na tovar iba o 2% viac ako ženy. Dôvodom je vášeň mužov pre mäso a automobily, vďaka ktorej prispievajú k produkcii skleníkových plynov viac ako ženy.

V štúdii sa uvádza, že ženy majú tendenciu míňať peniaze za výrobky s nižšími emisiami, ako sú napríklad produkty určené na starostlivosť o zdravie či bytové doplnky, zatiaľ čo muži utratia 70% svojich peňazí za to, čo štúdia nazvala „položky náročné na skleníkové plyny“, vrátane pohonných hmôt pre automobily, stravovanie, alkohol a tabak. Pokiaľ ide o prepravu a dovolenky, slobodní muži produkujú viac emisií ako ženy kvôli častejšiemu používaniu automobilov a vyšším výdavkom na benzín a naftu.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.