V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I November 2023

912 dobrovoľníkov odbremenilo tatranskú prírodu od 1 645 kg odpadkov

Správa Tatranského národného parku stavila v tomto roku na inovovaný model akcie Čisté hory, ktorá sa za vyše štyri desaťročia svojej existencie zapísala do mysle verejnosti najmä ako hromadné upratovanie Tatier. V 45. ročníku Čistých hôr sa však „tanapáci“ rozhodli hlavný deň vynechať a dobrovoľnícku snahu presmerovať do menších akcií primárne počas septembra i októbra s cieľom využiť ochotu účastníkov čo najadresnejšie.

EÚ súhlasí so zákazom vývozu plastového odpadu do chudobných krajín

Európski zákonodarcovia a členské štáty sa dohodli na zákaze vývozu plastového odpadu do krajín mimo skupiny OECD od polovice roku 2026. Pravidlá, ktoré musí pred nadobudnutím platnosti formálne schváliť Európska rada a parlament, stanovujú prísnejšie kontroly vývozu plastového odpadu do bohatých krajín a úplne zastavujú vývoz do krajín mimo OECD. „EÚ konečne prevezme zodpovednosť za svoj plastový odpad tým, že zakáže jeho vývoz do krajín mimo OECD,“ povedala Pernille Weissová, dánska poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorá mala na starosti návrh dohody.

Španielsko investuje 1,4 miliardy eur do ochrany mokradí

Španielske úrady podpísali dohodu o investovaní 1,4 miliardy eur do oblastí okolo národného parku Doñana s cieľom zabrániť vysychaniu parku. Ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Ribera uviedla, že cieľom plánu je povzbudiť farmárov, aby prestali pestovať plodiny, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na vodu z podzemných vodonosných vrstiev, ktoré boli v posledných rokoch nadmerne využívané a poškodzujú jednuz najväčších mokradí v Európe.

Zelené koridory zachraňujú jeden z najohrozenejších druhov opíc v Brazílii

Desiatky mladých ľudí vysadili vo vnútrozemí Ria de Janeiro zelený koridor, ktorý bude v budúcnosti bezpečným priechodom pre najcharakteristickejší a najohrozenejší druh opice v regióne, tamarína zlatého. Sadenice stromov spoja dve časti lesa, ktoré opiciam poskytnú väčšie územie a bezpečný prechod medzi lesmi. Vo viacerých zdrojoch sa tamarín zlatý označuje ako „kriticky ohrozený druh“, pretože podľa odhadov žije v prírode približne už iba posledných 1000 jedincov.

Grécko presadzuje plány na výstavbu svojich prvých veterných elektrární na mori

Stredomorská krajina, ktorá bola toto leto vážne poškodená rozsiahlymi požiarmi, už v minulosti predstavila svoje plány na odklon od fosílnych palív. „Grécko má vďaka svojej strategickej polohe a klimatickým vlastnostiam významné výhody, pokiaľ ide o jeho solárny a veterný potenciál, najmä na mori,“ povedal minister energetiky a životného prostredia Theodore Skylakakis. Turbíny by mohli do roku 2030 poháňať 1,5 milióna gréckych domácností.

Európsky parlament a členské štáty dosiahli dohodu v zákone o obnove prírody

Zákon o obnove prírody bude od členských štátov vyžadovať, aby do roku 2030 zaviedli opatrenia na obnovu prírody na najmenej 20 percentách pevniny a morských oblastí Únie a do roku 2050 na všetkých ekosystémoch, ktoré si vyžadujú obnovu. Európska komisia vo vyhlásení uviedla, že „víta“ dohodu, ktorá zvýši „pripravenosť a odolnosť Európy voči následkom klimatickej zmeny“.

V Tokiu sa uskutočnil prvý Svetový pohár v zbere odpadkov

Cieľom „SpoGomi World Cup“ je zvýšiť povedomie o ochrane životného prostredia a najmä o potrebe zníženia plastového odpadu prúdiaceho do oceánov. 21 krajín, ako napríklad Japonsko, Spojené štáty americké, Austrália a Francúzsko, sa tak zišlo v japonskom hlavnom meste, aby v priebehu 90 minút vyzbierali čo najviac odpadkov. Víťazom sa stal tím z Anglicka, ktorý vyzbieral 57,27 kg odpadu.

Infračervené kamery umožňujú švédskej továrni triediť viac plastov

Nová švédska továreň môže podľa neziskovej organizácie, ktorá za ňou stojí, recyklovať viac plastových obalov ako ktorákoľvek iná na svete. Závod „Site Zero“ v meste Motala je považovaný za najväčší svojho druhu, ktorý dokáže vytriediť až 20 000 ton plastových obalov ročne. Nie je to len veľkosť, ale špičková technológia, ktorá umožňuje tento výkon. Infračervené kamery sa používajú na rozdelenie odpadu v továrni na 12 rôznych druhov plastov.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Október 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I September 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I August 2023