Toto je 10 najviac ohrozených zvierat, ktoré naše budúce generácie možno už ani nebudú poznať

Keďže naša moderná spoločnosť je čoraz náročnejšia na zdroje, prírodné priestory sa zmenšujú a počet voľne žijúcich živočíchov klesá. Správa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) z roku 2022 s názvom Living Planet Report ukazuje, že celosvetová populácia voľne žijúcich živočíchov klesla v priemere o 69 % od roku 1970. Aj keď v minulosti došlo k viacerým úspechom, mnohé zvieratá sú stále ohrozené, najmä v dôsledku neudržateľných aktivít vedených ľuďmi. V súčasnosti je na červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) viac ako 41 000 druhov, ktorým hrozí vyhynutie. Nižšie uvádzame 10 najohrozenejších z nich.

Nosorožec jávsky

Akonáhle sa nosorožce jávske objavili v juhovýchodnej Ázii, utrpeli ohromujúci pokles počtu v dôsledku ich lovu a straty biotopov. Osamelá divoká populácia jávskych nosorožcov je jedným z najvzácnejších tohto druhu. Nachádza sa tu okolo 75 jedincov, ktoré možno nájsť iba na ostrove Jáva, v Indonézii. Národný park Ujung Kulon je ich posledným zostávajúcim útočiskom. Oblasť však trpí inváziou palmy Arenga, takže nosorožce majú stále menej jedla a menej biotopov. Okrem toho, je táto malá populácia tiež mimoriadne náchylná na vyhynutie v dôsledku prírodných katastrof, chorôb, pytliactva a potenciálneho príbuzenského kríženia.

Leopard škvrnitý amurský

Leopard amurský je jednou z najvzácnejších veľkých mačkovitých šeliem na svete, pričom vo voľnej prírode ich zostalo len asi 100 jedincov. Hoci sa zdá, že ich divoká populácia je stabilná a rastie, tieto poddruhy leoparda sú od roku 1996 stále kriticky ohrozené. A existuje dobrý dôvod, prečo: leopardy amurské možno nájsť len v relatívne malom regióne ďalekého východu Ruska a v severovýchodnej časti Číny. Zostávajúce leopardy amurské čelia viacerým hrozbám, vrátane straty biotopu a fragmentácie krajiny, nedostatku koristi a výstavby dopravnej infraštruktúry. Pre túto vzácnu veľkú mačku však existuje nádej. Približne 75% ich domovského areálu leží v chránených oblastiach v Rusku a Číne a sťahujú sa aj do vhodných biotopov mimo týchto oblastí.

Tiger z ostrova Sunda

Tiger z ostrova Sunda alebo tiger sumatranský je najmenší poddruh tigra na svete s hmotnosťou do 140 kg. Pre porovnanie, tigre žijúce v regióne Amur sú najväčšie zo všetkých mačkovitých šeliem, samci môžu vážiť až dvakrát toľko ako tigre sumatranské. Sú tiež veľmi vzácne – vo voľnej prírode sa ich odhaduje na približne 600 a vyskytujú sa iba na indonézskom ostrove Sumatra. Od 80. rokov 20. storočia sa populácia ľudí v juhovýchodnej Ázii takmer zdvojnásobila z 357 miliónov na približne 668 miliónov (rok 2020). A to malo vplyv aj na počty tigrov, ktoré sa zmenšujú spolu s ich biotopmi. Ako sa ľudské sídla v regióne rozširujú, tigre sa čoraz častejšie stretávajú s ľuďmi, čo vedie k nárastom konfliktov medzi ľuďmi a tigrami. Pytliactvo a nezákonné obchodovanie s časťami týchto zvierat a produktmi z nich sú tiež vážnym problémom pre ich prežitie.

Gorila horská

Gorila horská je poddruh gorily východnej, ktorá žije v dvoch izolovaných populáciách vo vysokohorských lesoch v sopečných horských oblastiach Konžskej demokratickej republiky, Rwandy a Ugandy a v národnom parku Bwindi Impenetrable v Ugande. Oblasť Virunga má históriu politickej nestability spolu s vysokou mierou chudoby v regióne. To predstavuje značnú hrozbu aj pre horské gorily, pretože ľudia sa presťahovali do oblastí bližšie k týmto ľudoopom za potravou a bezpečným prístreškom. V súčasnosti žije v blízkosti biotopu goríl horských viac ako 500 000 ľudí. Napriek tomu sa horské gorily sľubne zotavujú vďaka snahám ochranárov a zásahom miestnych a medzinárodných partnerov a organizácie WWF prostredníctvom Medzinárodného programu na ochranu goríl. V súčasnosti sú horské gorily zaradené medzi ohrozené druhy. Vo voľnej prírode ich žije len niečo cez 1000 jedincov. Zostávajú však viaceré hrozby, ktoré môžu brániť v obnove tohto druhu.

Orangutan tapanulijský (tapanulský)

Orangutan tapanulský je novo popísaný druh orangutana, ktorý bol uvedený ako samostatný druh v roku 2017. Vo voľnej prírode existuje iba jediná izolovaná populácia týchto orangutanov, ktorá je obmedzená na tropické lesy ekosystému Batang Toru, na ostrove Sumatra v Indonézii. Dnes sú tieto primáty, žijúce na stromoch, kriticky ohrozené s menej ako 800 jedincami vo voľnej prírode, čo z nich robí najohrozenejší druh ľudoopov na svete. Strata biotopu je jednou z hlavných hrozieb pre ich prežitie, keďže tropické pralesy sú nahradené poľnohospodárstvom, baníctvom, hydroelektrickým a geotermálnym rozvojom. V rokoch 1985 až 2007 ubudlo viac ako 40 % lesov v provincii Severná Sumatra, kde sa vyskytuje práve orangutan tapanulský.

zdroj: freepik.com

Sviňucha YANGTZE FINLESS

Sviňucha Yangtze Finless je výnimočná vo svojom druhu, pretože je to jediná žijúca sladkovodná sviňucha na svete. Tento vodný cicavec v súčasnosti žije v rieke Yangtze (Jang-c’-ťiang) v Číne a je vedený ako kriticky ohrozený druh. Zatiaľ čo rieka Jang-c’-ťiang hrá kľúčovú úlohu v zdravom fungovaní ekosystému, roky zhoršovania životného prostredia, nadmerného rybolovu a znečistenia vody v regióne majú škodlivý vplyv na mnohé živočíšne druhy, pre ktoré je domovom. Kedysi dávno žili delfíny v rieke Jang-c‘-ťiang spolu so sviňuchmi, ale za posledné dve desaťročia tu neboli pozorované žiadne sladkovodné delfíny. Žiaľ, toto je ďalšia nemilá pripomienka toho, čo môže čoskoro hroziť mnohým ohrozeným druhom, vrátane sviňuchám. Na ochranu tohto druhu Čína v roku 2021 povýšila sladkovodné sviňuchy na „chránený druh prvej úrovne“ – najvyššiu úroveň ochrany, ktorá existuje v tejto krajine. V roku 2018 sa ich počet pohyboval okolo 1000 jedincov a vo voľnej prírode sa stabilizoval.

Nosorožec čierny

V rokoch 1960 až 1995 utrpeli populácie čiernych nosorožcov dramatické straty v dôsledku rozsiahleho pytliactva. Iba približne 2 % prežili tento ťažký nápor. Keď sa ochrana nosorožcov presadila, ich počet sa v Afrike od 90. rokov viac ako zdvojnásobil. Nosorožce čierne sú však stále uvedené ako kriticky ohrozené podľa IUCN s približne 5 630 jedincami vo voľnej prírode. V súčasnosti žijú tri poddruhy čierneho nosorožca, pričom západný bol vyhlásený za vyhynutý v roku 2011. Dnes sa 95 % čiernych nosorožcov nachádza len v štyroch krajinách: Keni, Namíbii, Južnej Afrike a Zimbabwe. Najväčšou hrozbou pre zostávajúcu populáciu je stále pytliactvo (kvôli ich rohom). Za posledných 10 rokov bolo zabitých takmer 10 000 afrických nosorožcov, len pre tento nelegálny obchod.

Slon africký

Hlboko v hustých, vlhkých lesoch západnej a strednej Afriky môžete nájsť nepolapiteľného slona lesného, ​​jedného z dvoch druhov slona afrického. Skutočný počet voľne žijúcich afrických lesných slonov zostáva neistý kvôli ich plachej povahe, ale vie sa, že ide o kriticky ohrozený druh. Odhadom za 31 rokov klesol ich počet o 86 %. Hlavným dôvodom poklesu je opäť pytliactvo, ktoré je rozšírené a intenzívne najmä v strednej Afrike. Rovnako ako pytliactvo, strata biotopov a zmeny vo využívaní pôdy na poľnohospodárstvo a iné, viedli k fragmentácii biotopov a narastajúcemu konfliktu medzi ľuďmi a slonmi. To viedlo k stratám na oboch stranách. Africké lesné slony dnes zaberajú približne 25 % ich pôvodného areálu, roztrúsené medzi 20-timi oblasťami, väčšinou v Gabone a Konžskej republike.

Orangutan sumatriansky

Orangutan sumatriansky alebo staršie aj orangutan sundský sumatranský sa vyskytuje výlučne na ostrove Sumatra v Indonézii. V súčasnosti sú podľa IUCN uvedené ako kriticky ohrozené, s menej ako 14 000 jedincami vo voľnej prírode. Sumatranské orangutany čelia podobným hrozbám ako ich náprotivky z Tapanuli. Od ťažby dreva, poľnohospodárstva a rozvoja infraštruktúry, až po nezákonný obchod s domácimi zvieratami. Orangutany potrebujú k životu obrovské plochy lesa, no medzi rokmi 1985 a 2007 tieto ľudoopy stratili až 60 % svojho biotopu. Dnes sa väčšina týchto orangutanov nachádza v najsevernejšom cípe Sumatry, v ekosystéme Leuser, v kraji, ktorý zahŕňa tropické nížinné dažďové pralesy, rašeliniská a močiare.

Korytnačka Hawksbill

Korytnačka Hawksbill je jedným zo siedmich druhov morských korytnačiek. Nachádza sa v pobrežných tropických a subtropických vodách Atlantického, Indického a Tichého oceána. Predpokladá sa, že ich počet je medzi 20 000 a 23 000, hoci je to ťažké posúdiť, pretože morské korytnačky sú oceánskymi tulákmi. Za posledných 30 rokov sa celosvetová populácia korytnačiek Hawksbill znížila najmenej o 80 %, v dôsledku náhodného chytenia do rybárskych sietí, degradácie hniezdneho biotopu, poškodenia koralových útesov a nezákonného obchodovania s produktmi z korytnačiek. K úbytku tohto druhu v budúcnosti by mohli prispieť aj ďalšie hrozby spôsobené ľuďmi, ako je znečistenie plastmi, zmena klímy a stúpajúca hladina morí. V súčasnosti sú korytnačky Hawksbill uvedené ako kriticky ohrozené.

Ako im pomôcť?

Tým, že ľudia menia planétu, prírodný svet upadá. Ale nemusí to tak byť. S vašou pomocou môžu byť lesy znovu vysadené, oceány obnovené, príroda zachovaná a voľne žijúce zvieratá môžu byť zachránené. Môžete si napríklad adoptovať ohrozené zvieratá, a tak pomôcť meniť veci k lepšiemu. Ak vás táto téma zaujala, zdieľajte náš článok a dajte nám vedieť a nabudúce vám napíšeme viac k tomu, ako ešte môžeme pomôcť ohrozeným druhom.

zdroj webové stránky WWF