Prekročili sme kapacity prírodných zdrojov Zeme. Svet od dnes žije na ekologický dlh

„Je alarmujúce, že ľudstvo už približne v polovici roka spotrebuje viac prírodných zdrojov, ako dokáže planéta obnoviť za celých 12 mesiacov. Údaje z minulého roka ukazujú, že pre náš životný štýl a nároky by sme potrebovali až 1,75 planéty. Mnohé krajiny sú v červených číslach ešte pred celosvetovým dátumom. Týka sa to, žiaľ, aj Slovenska, kde žijeme na ekologický dlh už od 3. mája 2023,“ hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann s tým, že iba riešenia založené na šetrnom využívaní prírodných zdrojov a obnove prírodných prostredí nám môžu pomôcť uchovať zdravie planéty a aj nás všetkých.   

Deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme každoročne pripadá na iný dátum. Od roku 1970 sa Deň vyčerpania prírodných zdrojov (Earth Overshoot Day Zeme presunul z 29. decembra až na súčasný 2. augustVýpočet presného termínu realizuje medzinárodná výskumná organizácia Global Footprint Network, ktorá zároveň upozorňuje na to, že ľudstvo prehnane zaťažuje našu planétu. „Pretrvávajúce prekračovanie limitov vedie k čoraz výraznejším príznakom vrátane nezvyčajných vĺn horúčav, lesných požiarov, sucha a záplav s rizikom ohrozenia produkcie potravín,“ uvádza Steven Tebbe, generálny riaditeľ spoločnosti. Zároveň dodáva, že k dispozícii sú riešenia na zlepšenie situácie a posunutie dňa, kedy začíname žiť na ekologický dlh. 

Kľúčom by mal byť uvedomelejší spôsob života v piatich hlavných oblastiach – vo využívaní energií, v stravovaní, v spôsobe budovania a manažovania miest, v pomoci prírode, či v zamyslení sa nad rastúcou populačnou krivkou. Jednotlivé odporúčania predstavuje platforma Power of Possibility, na ktorej je dostupných aj množstvo tipov, komerčných technológií, vládnych stratégií, verejných politík a osvedčených postupov občianskych iniciatív. Platforma uvádza aj viaceré konkrétne príklady, ako posunúť Deň, kedy začíname žiť na ekologický dlh. Napríklad:

  • Zníženie uhlíkovej zložky ekologickej stopy ľudstva o 50 % by posunulo Earth Overshoot Day o 93 dní. 
  • Ak by sme o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, tento deň by sa posunul o 13 dní. 
  • Ak by sme celosvetovo znížili konzumáciu mäsa o polovicu a nahradili ho rastlinnou potravou, posunuli by sme ho o 17 dní.
  • O zhruba osem dní by tento deň posunulo, keby sme obnovili les na ploche 350 miliónov hektárov. 
  • A ak by sme znížili rozsah kilometrov, ktoré ľudstvo ročne najazdí autami o 50 % a tretinu by nahradila verejná doprava a zvyšok jazda na bicykli či chôdza, tento deň by sa posunul o 13 dní.

Z údajov Global Footprint Network vyplýva, že ak chceme zaistiť prosperujúcu budúcnosť pre ďalšie generácie, všetci musíme prispieť k zmene. Dobrou správou je, že táto transformácia je nielen technologicky možná, ale je aj ekonomicky prospešná.

zdroj: WWF Slovensko
titulný obrázok: freepik.com