Kozmetika bez mikroplastov? Európska komisia prijíma opatrenia na obmedzenie mikroplastov vo vybraných výrobkoch

Prítomnosť mikroplastov v našom prostredí má vážne dôsledky. Nielenže ohrozujú morskú faunu a flóru, ale môžu sa dostávať aj do potravinového reťazca, čo môže mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie. Okrem toho mikroplasty zhoršujú kvalitu vody a pôdy a môžu spôsobovať vážne environmentálne problémy.

Európska komisia preto urobila ďalší významný krok smerom k ochrane životného prostredia, ktorým je prijatie opatrení na obmedzenie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov v rámci legislatívy EÚ týkajúcej sa chemikálií (REACH).

Novými pravidlami sa zabráni uvoľneniu približne pol milióna ton mikroplastov do životného prostredia. Zakáže sa predaj mikroplastov ako takých, ako aj výrobkov, do ktorých boli mikroplasty pridané zámerne a z ktorých sa tieto mikroplasty pri používaní uvoľňujú. V riadne odôvodnených prípadoch sa uplatňujú výnimky a prechodné obdobia, aby sa dotknuté strany mohli novým pravidlám prispôsobiť.

Ktoré mikroplasty sa obmedzia?

V prijatom obmedzení sa používa široké vymedzenie mikroplastov – vzťahuje sa na všetky syntetické polymérne častice menšie ako päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolné voči degradácii. Účelom je znížiť emisie úmyselne používaných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov.

Obmedzenie sa týka aj niektorých bežných výrobkov:

  • kozmetika, pri ktorej sa mikroplasty používajú na viaceré účely, ako je olupovanie (peelingové plastové mikročastice) alebo získavanie špecifickej textúry, vône či farby,
  • detergenty, zmäkčovače textílií, trblietavé častice, hračky
  • hnojivá, prípravky na ochranu rastlín,
  • granulovaný výplňový materiál používaný na umelých športových povrchoch – najväčší zdroj úmyselne používaných mikroplastov v životnom prostredí,
  • lieky, zdravotnícke pomôcky a mnohé ďalšie.

Výrobky používané v priemyselných lokalitách alebo neuvoľňujúce mikroplasty počas používania sú zo zákazu predaja vyňaté, ale ich výrobcovia budú musieť vypracovať pokyny, ako sa príslušné výrobky používajú a likvidujú, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.

Ďalšie súvisiace kroky

Prvé opatrenia, napríklad zákaz voľných trblietavých častíc a plastových mikročastíc, sa začnú uplatňovať, keď obmedzenie nadobudne účinnosť o 20 dní. V ostatných prípadoch sa zákaz predaja bude uplatňovať po uplynutí dlhšieho obdobia, aby sa dotknutým zainteresovaným stranám poskytol čas na vývoj alternatív a prechod na ne.

„Zákaz zámerného pridávania mikroplastov je reakciou na vážny problém, ktorému čelí životné prostredie a zdravie ľudí. Mikroplasty sa nachádzajú v moriach, riekach a na pevnine, ako aj v potravinách a pitnej vode. Hoci dnešné obmedzenie sa týka veľmi malých častíc, ide o veľký krok k zníženiu znečistenia spôsobeného ľudskou činnosťou,“ povedal Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.