Benátky zavedú poplatok za vstup do mesta. Cieľom je chrániť domácich obyvateľov, mesto aj životné prostredie

História, umenie a architektúra Benátok každoročne prilákajú odhadom 20 miliónov návštevníkov. Mesto, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO, je často preplnené turistami, čo ohrozuje jeho krásy.

Mesto sa preto rozhodlo, že od roku 2024 bude jednodňovým výletníkom účtovaný poplatok 5 EUR ako súčasť snahy lepšie riadiť tok návštevníkov. Primátor mesta označil spoplatnenie, ktoré sa bude realizovať počas 30 mimoriadne rušných dní na jar a v lete, za snahu „chrániť mesto pred masovým turizmom“. Deje sa tak po tom, čo v roku 2021 zakázali výletným lodiam vstup do krehkej benátskej lagúny. Obe politiky sú navrhnuté tak, aby reagovali na konkrétny problém, ktorému Benátky čelia, a to, že približne 80% ich turistov prichádza len na jeden deň. Prieskum ukázal, že taký vysoký podiel jednodňových výletníkov vážne ohrozuje Benátky.

Od budúceho roka teda budú musieť všetci cestujúci do Benátok svoju návštevu vopred zaregistrovať a získať QR kód online. Jednodňoví výletníci potom budú musieť zaplatiť poplatok. Návštevníci, ktorí v Benátkach prenocujú, nebudú poplatok platiť. Medzi ďalšie výnimky patria deti do 14 rokov, ale aj ľudia, ktorí cestujú do mesta za prácou a štúdiom, či za rodinnými príslušníkmi. Na presadzovanie politiky bude mestská polícia a poverení inšpektori vykonávať náhodné kontroly. Ktokoľvek bez správneho QR kódu bude čeliť pokute až do výšky 300 EUR.

Vplyv masového turizmu na domácich obyvateľov a mesto

Masový turizmus má vplyv aj na domácich obyvateľov, ktorý je spojený so životom s dopravnými zápchami, škodami na životnom prostredí a vplyvmi na ich životný štýl a kultúru. Počet obyvateľov Benátok je okolo 50 000 a neustále klesá. Existujú obavy, že ak počet obyvateľov klesne pod 40 000, Benátky prestanú byť životaschopným živým mestom.

Domáci obyvatelia vyjadrovali už v minulosti svoju nespokojnosť. Medzi dobre medializované protesty patrila aktivita domácich „Pohreb v Benátkach“ v roku 2009. Išlo o falošný pohreb a smútok nad prudkým poklesom populácie a akcia z roku 2010 s názvom „Vitajte v Benátkach“, ktorá poukazovala na to, že Benátky sa stávajú skôr zábavným parkom.

Na druhej strane, hoci „turistické dane“ zostávajú populárnymi stratégiami na riešenie nadmernej turistiky, ich účinnosť zostáva stále diskutabilná. Tak, ako naznačujú aj výskumy, najlepšou možnosťou je kombinácia špecifických ekonomických opatrení (ako sú spomínané poplatky za vstup do mesta alebo krajiny) a neekonomických opatrení, medzi ktoré môžeme zaradiť vzdelávanie návštevníkov o zodpovednom správaní sa, ktoré neničí kultúru a nenarúša životné prostredie krajiny.