V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Október 2022

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne MŽP. Návrh stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia.

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030. Pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami.

Škodlivé chemikálie v ozónovej vrstve klesajú

Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) oznámil, že globálna koncentrácia zlúčenín, ktoré ničia ozónovú vrstvu, klesla od roku 1980 o viac ako 50 percent. „Tento pomalý, ale stabilný pokrok za posledné tri desaťročia bol dosiahnutý medzinárodným dodržiavaním kontrol výroby a obchodu s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,“ vysvetlil NOAA.

Vedci zistili, že sliny voskových červov rýchlo rozkladajú plastové vrecká

Enzýmy, ktoré rýchlo rozkladajú plastové vrecká, boli objavené v slinách voskových červov, čo sú larvy molí, ktoré zamorujú úle. Objav prišiel po tom, čo jeden vedec, amatérsky včelár, vyčistil zamorený úľ a zistil, že larvy začali požierať diery v plastovom vrecku na odpadky. Ide o prvé enzýmy, ktoré rozkladajú polyetylén v priebehu niekoľkých hodín pri izbovej teplote a mohli by viesť k nákladovo efektívnym spôsobom recyklácie plastov.

Francúzsko odstupuje od kontroverznej zmluvy o energetickej charte

Zmluva o energetickej charte (ECT) bola vytvorená v roku 1994 a umožňuje investorom energetických firiem žalovať jednotlivé vlády za prijímanie politiky, ktorá by mohla podkopať ich očakávané finančné výnosy. Ak sa niektorá krajina rozhodne presadzovať environmentálne zodpovednú politiku, ktorá bude znižovať zisky energetických firiem, tieto firmy môžu krajinu žalovať. Najnovšie od tejto zmluvy odstúpilo Francúzsko. Pripojilo sa tak k Poľsku, Španielsku, Holandsku a Taliansku.

Vyššia účinnosť solárnych článkov

Vedci po prvýkrát vyvinuli solárny článok, ktorý prekonal hranicu účinnosti 30 %. Solárne články na báze kremíka tradične ponúkajú účinnosť približne 22 %. Tím výskumníkov z rôznych univerzít a inštitútov v Holandsku dosiahol tento úspech kombináciou kremíkových solárnych článkov s perovskitom. Niektorí o ňom hovoria ako o „zázračnom materiáli“. Očakáva sa, že bude stredobodom budúcich technológií, od ultra-vysokorýchlostných komunikácií až po výrobu obnoviteľnej energie.

Grécko po prvýkrát bežalo výlučne na obnoviteľnú energiu

Obnoviteľné zdroje energie dokázali pokryť grécku spotrebu elektrickej energie približne na päť hodín. Spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje grécku elektrickú prenosovú sústavu (IPTO) spájajúcu elektrárne so zákazníkmi tvrdí, že tento úspech otvorí dvere k tomu, aby jej energetický mix bol v nasledujúcich rokoch ekologickejší. Úspech krajiny prichádza po desaťročí, v ktorom jej závislosť od fosílnych palív postupne klesala a zároveň sa tým zvýšila kapacita obnoviteľných zdrojov a veľkých vodných elektrární.

Spojené kráľovstvo je superveľmocou v oblasti výroby veternej energie

Spojené kráľovstvo získava takmer 30 percent obnoviteľnej energie z veterných turbín. Do roku 2050 dúfajú, že ich pobrežné veterné turbíny budú produkovať 95 gigawattov. Zaviazali sa tiež strojnásobiť výrobu obnoviteľnej energie do roku 2030 a poskytovať dostatok elektriny na napájanie 20 miliónov domácností ročne.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I September 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I August 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Júl 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Jún 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Máj 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Apríl 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Marec 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy | Február 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy | Január 2022


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok vašim známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook EkoReštart
Instagram @ekorestart.sk
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.