Žilina sa stane prvým mestom na Slovensku, ktoré skončí s predajom živých kaprov

Hromadný predaj živých kaprov počas vianočných sviatkov prináša mnohé etické otázky ohľadom podmienok, v ktorých takýto predaj prebieha. Žilina sa preto rozhodla stať prvým slovenským mestom, ktoré nepovolí predaj živých kaprov na mestských pozemkoch.

Všeobecne záväzne nariadenie č. 14/2023, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina s platnosťou od 15. novembra 2023, upravuje pôvodné nariadenie o predaji sladkovodných rýb a kaprov s obmedzením len na súkromné pozemky. Obmedzenie je súčasťou rastúcej ochrany kaprov, ktoré pri množstevnom ambulantnom predaji na parkoviskách a trhoviskách môžu fyzicky trpieť a zažívať enormný stres. S poskytovaním svojich pozemkov pre takýto predaj skončili už aj všetky veľké maloobchodné reťazce na Slovensku, pričom najnovšie záväzky platia práve už od tohto roku.

„Chápeme potrebu riešiť túto problematiku, čo sa týka zaobchádzania so zvieratami, ako určité posolstvo humanizmu. Nie sme jediní, kto na území mesta reguluje predaj kaprov, touto otázkou sa zaoberali aj obchodné reťazce. Rozhodnutie, že na pozemkoch mesta a vo vlastníctve mesta bude zakázaný predaj živých rýb, je reakciou na túto tému a mesto ako nositeľ morálnych hodnôt chce ísť príkladom. Práve predvianočný čas považujeme za vhodnú dobu, kedy môžeme ukázať náš postoj a prispieť tak k zmierneniu utrpenia,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Petíciu Kaprie peklo, ktorá sa snaží o koniec predaja živých kaprov, podpísalo už viac ako 13-tisíc ľudí a ďalší stále pribúdajú. Komunikácia o konci predaja na mestských pozemkoch prebieha aj v ďalších krajských mestách Slovenska.

„Predaj živých kaprov sa dotkne približne milióna kaprov ročne. Ide o zbytočné utrpenie nesmierneho množstva tvorov práve v období, ktoré má byť sviatkom pokoja pre všetkých. Živého kapra väčšina Slovákov a Sloveniek už dnes nenakupuje, a ide o barbarskú a krutú praktiku. To, že Žilina prijala tento záväzok, považujeme za skvelý krok, ktorý má nielen praktickú, ale aj symbolickú hodnotu – utrpenie zvierat a ich zabíjanie na verejnosti do modernej spoločnosti nepatrí,” uviedla Miroslava Roháčová z organizácie Humánny pokrok.

Text zdroj: Mesto Žilina
Ilustračný obrázok: pixabay.com