Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je spustené. Čo by sme o procese zálohovania mali vedieť?

Od 1. januára 2022 na Slovensku zálohujeme plastové fľaše a plechovky. Slovensko sa tak ako prvé v regióne úspešne zaradilo k európskym krajinám, ktoré motivujú k zodpovednejšiemu správaniu a efektívne riešia problém s voľne pohodeným odpadom.

„Od januára 2022 funguje na Slovensku zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Už len tým, že sme sa odhodlali spustiť tento systém, ktorý je výborne nastavený, sme urobili tému očistenia Slovenska veľkou témou. Zálohový systém má za cieľ zozbierať 90 percent a viac plastových a hliníkových obalov a permanentne udržiavať na Slovensku čistotu, keďže za každý takýto obal si človek radšej zoberie 15 centov, akoby ho zahodil,“ povedal minister Ján Budaj.

Zálohovanie v praxi

Pri nákupe nápoja v zálohovanej plastovej fľaši alebo plechovke zaplatíme aj zálohu 15 eurocentov, obal so symbolom Z – ZÁLOHOVANÉ vrátime nestlačený na odberné miesto do obchodu a zálohomat nám vydá kupón s hodnotou za odobraté obaly. Potvrdenie zo zálohomatu je možné si uplatniť na pokladni ako zľavu na nákup alebo vymeniť za hotovosť.

Malé predajne potravín, ktoré sa do zálohového systému zapojili dobrovoľne, majú výnimku – nemusia vracať zákazníkom hotovosť, ale môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.

Zálohujú sa všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Vrátiť zálohovaný obal bude možné v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému. Takýchto miest bude postupne od januára viac ako 2 000 po celom Slovensku. Komplexnú mapu predajní zapojených do zálohového systému zverejní ministerstvo vo februári.

„Zálohový systém je osvedčeným riešením pre viac ako miliardu nápojových obalov, ktoré sa ročne uvedú na slovenský trh. Dnes končí väčšina obalov tam kde nemá – nevytriedené, nerecyklované a pohodené v prírode. Vďaka zálohovému systému je možné zvýšiť aktuálnu mieru zberu nápojových obalov na 90%, efektívne ich recyklovať a následne materiál využiť pri výrobe nových obalov,“ doplnila generálna riaditeľka Správcu zálohového systému Mária Trčková.

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie, kedy sa môžeme na pultoch predajní stretnúť aj so starými nezálohovanými plastovými fľašami a plechovkami, potrvá maximálne do 30.6.2022. Staré obaly, ktoré nemajú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ nie je možné v obchode vrátiť, patria tak, ako doteraz, do triedeného zberu.

Prečo Slovensko zálohuje?

Európska legislatíva stanovila pre všetky krajiny povinnosť do roku 2029 zabezpečiť mieru vyzbierania plastových nápojových obalov 90% a nájsť efektívne spôsoby, ako to zabezpečiť. Slovensko si zvolilo cestu zálohovania, čo je v súčasnosti jediné reálne osvedčené riešenie, ako zabezpečiť vysokú mieru zberu a zároveň vyššiu recykláciu a využitie recyklovaných materiálov pri výrobe nových obalov.

Správca zálohového systému zabezpečuje, aby sa vyzbierané zálohované obaly z obchodov vytriedili a preukázateľne recyklovali spôsobom, ktorý umožní ich ďalšie využitie na ten istý účel. Výrobcovia z nich tak majú možnosť vyrobiť nové nápojové obaly s obsahom recyklovaných materiálov a plniť si tak zákonné ciele a dobrovoľné záväzky.

„Výrobcovia recyklovaný materiál chcú využívať, pretože súvisí s ďalšími cieľmi stanovenými v Európskej únii. Jedným z nich je povinné množstvo pridávania recyklovaného obsahu do všetkých obalov, ktoré sú uvádzané na trh, a to 25 percent do roku 2025, a následne tridsať percent od roku 2030,“ vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.