Zákaz držby tigrov, medveďov a primátov v súkromných chovoch

Aktualizované: 9.12.2021

Poslanci Národnej rady SR schválili 9.12.2021 novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES). Zmena sa však nevzťahuje na jedince držané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákazu, tie si držitelia budú môcť ponechať na dožitie.

Držba mačkovitých šeliem, medveďov a primátov v súkromných chovoch sa od februára 2022 stane minulosťou.

Novela zákona CITES rieši mačkovité šelmy – tigre, leopardy, levy, rysy, či pumy, ale aj medvede a primáty, ako napríklad tamaríny, kosmáče, levíky a lemury. Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, zvieratá z čeľade medveďovité (Ursidae) a exempláre z radu primáty (Primates).

Dôvodom zavedenia zákazu držby vybraných živočíchov je snaha predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu. So spomínanými druhmi sa totiž dlhodobo nelegálne obchoduje, a tým sa ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode. Produkty z nich sú navyše čoraz viac vyhľadávané na trhu s tradičnou ázijskou medicínou, čo vytvára dopyt po ich odchove v zajatí na komerčné účely. Cieľom zákazu držby je zamedziť ďalšiemu množeniu a nadobúdaniu nových zvierat súkromnými chovmi od iných držiteľov v SR a v zahraničí, bez ohľadu na to, či ide o komerčné, alebo nekomerčné nadobudnutie.

Existujúce zariadenia v zmysle schválenej zmeny nebudú povinné zbavovať sa živočíchov, ani rušiť svoje chovy, zákon im totiž umožňuje ponechať si svojich zverencov a ich mláďatá na dožitie. Novela obsahuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa zákaz držby nebude vzťahovať ani na mláďatá nadobudnuté vlastným odchovom od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.

Zákaz sa tiež nevzťahuje na spomínané druhy živočíchov chovaných v zariadeniach, ktorých cieľom je ochrana, zachovanie a záchrana populácie daných druhov vo voľnej prírode (napr. licencované zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, záchytné strediská, alebo zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti pre predmetné druhy). To znamená, že takéto zariadenia aj naďalej budú môcť mať v držbe exempláre vyššie uvedených druhov živočíchov a nadobúdať nové za účelom ich ochrany a zachovania.

Zákon CITES zároveň posilňuje kompetencie a oprávnenia štátnych úradov – Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov, pri výkone štátneho dozoru s cieľom zosúladiť rozsah právomocí s tými, ktoré ukladá zákon o ochrane prírody a krajiny. 

Zdroj: TS/MŽP


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.