Zelené projekty neziskového sektora dostanú až 50-tisíc eur

Neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa cieľavedome venujú ochrane biodiverzity či rozbehu zelenej ekonomiky, sa môžu zapojiť do druhého ročníka programu Envirogranty. Nadácia VÚB rozdelí týmto spôsobom ďalších 50-tisíc eur na rozvoj projektov, ktoré konkrétnym dielom prispievajú k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. Návrhy, ktoré bude posudzovať nezávislá komisia expertov na životné prostredie, je možné predložiť do 20. októbra. 

Úvodný ročník našich Envirograntov minulý rok potvrdil, že tento typ podporného programu, zacieleného čisto na ochranu prírody a udržateľnosť v ekonomike, na Slovensku chýbal. Táto grantová schéma, spolu s novým formátom oceňovania bojovníkov a bojovníčok za zelenšiu budúcnosť Atlas, sa stali základom nášho nadačného piliera, v rámci ktorého si partnersky podávame ruky s environmentálne činnými neziskovkami. Teší nás, že sa z pokračovania našej grantovej výzvy podarí urobiť ďalší dobrý kus práce v teréne,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva, že iniciatíva Envirogranty oslovila počas premiérového ročníka až 132 prihlásených subjektov domáceho neziskového sektora.

Až 7-tisíc eur pre každý víťazný návrh

Zameranie podpory z programu Envirogranty bolo nastavené v spolupráci s poprednými expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom a ktorí sa postarajú aj o nezávislý výber najefektívnejších riešení, pozitívne meniacich súčasný stav aj budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti. O grant môžu požiadať mimovládne organizácie s projektami reagujúcimi na aktuálne výrazne narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, ako aj životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky. Konkrétne môže ísť napr. o záchranu biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Uchádzači o grant sa môžu prihlásiť aj s projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov či reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. V druhej oblasti program podporí napr. návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu alebo upcykláciu pri produkcii.

Na základe zmyslu, realizovateľnosti a rozsahu očakávanej „zelenej stopy“ predložených žiadostí vyberie hodnotiaca komisia 7 až 8 projektov, medzi ktoré Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 50-tisíc eur, pričom každý víťazný projekt môže rátať s podporou až do výšky 7-tisíc eur. Vypracované plány projektov môžu podať mimovládne organizácie do 20. októbra prostredníctvom elektronického formulára. Výsledky budú známe v polovici decembra.