Čo je to uhlíková stopa a ako si ju môžeme jednoducho vypočítať?

Uhlík je vo svojej podstate najzákladnejší a najbežnejší prvok života na Zemi. Keď hovoríme o uhlíkovej stope a emisiách uhlíka, zameriavame sa na oxid uhličitý, teda CO2. CO2 sa do ovzdušia prirodzene uvoľňuje viacerými spôsobmi. Najväčší zdroj prírodných emisií uhlíka je z výmeny oxidu uhličitého medzi oceánmi a atmosférou. Zvieratá a rastliny tiež emitujú CO2 procesom dýchania.

Príroda to sama o sebe robí dobre a udržiava väčšinu týchto emisií v rovnováhe. Rastliny absorbujú CO2 prostredníctvom fotosyntézy a oceány absorbujú približne toľko oxidu uhličitého, ako uvoľnili. Uhlík cykluje vzduchom, vodou a pôdou v nepretržitom procese, ktorý podporuje život na Zemi.

Nehráme podľa rovnakých pravidiel ako príroda

Keď ťažíme, prepravujeme a spaľujeme fosílne palivá, ako je uhlie, zemný plyn a ropa, uvoľňujeme do atmosféry ďalší uhlík a ďalšie skleníkové plyny. Nekontrolovanou ťažbou dreva a znižovaním množstva stromov absorbujúcich CO2 zas odstraňujeme prírodné systémy, ktoré absorbujú a ukladajú uhlík.

CO2 je jedným zo skleníkových plynov, ktorý absorbuje žiarenie a zabraňuje úniku tepla z našej atmosféry. Veľmi zjednodušene povedané, chráni život na Zemi, aby sme na nej neumrzli. Avšak to je scenár, ktorý zariadila príroda. Naším vplyvom tento prirodzený scenár narúšame a vysoká koncentrácia CO2 v našej atmosfére zapríčiňuje vyššie priemerné teploty, globálne otepľovanie a zmeny v podnebí.

Na ceste k zelenšej budúcnosti

Poháňanie tovární pomocou obnoviteľných energií, znižovanie prepravy medzi rôznymi výrobnými krokmi, získavanie materiálov, ktoré nie sú vyrobené z ropy, zavádzanie bezodpadových kancelárií, využívanie ekologických baliacich materiálov, vzdelávanie zamestnancov v oblasti environmentálnej zodpovednosti, recyklácia, či upcycling, to sú úžasné spôsoby, ako spoločnosti môžu znižovať svoju uhlíkovú stopu.

Na osobnej úrovni existuje veľa spôsobov, ako znížiť svoju stopu. Či už sa rozhodneme použiť bicykel pri preprave do práce, obmedzovaním mäsitých jedál, nakupovaním vecí z trvalo udržateľných materiálov, požičiavaním si vecí, ktoré využívame len sezónne, nakupovaním bezobalovo k zamedzeniu tvorby obalového odpadu, ktorý predstavuje zbytočnú záťaž pre našu planétu. To je len krátky výpočet činností, ktorými môžeme prispieť vlastnými rozhodnutiami k čistejšej planéte.

Každý si môžeme zistiť svoju ekologickú stopu?

Zdroj a foto: footprintcalculator.org

Pre výpočet našej ekologickej stopy môžeme využiť jednoduchú kalkulačku na stránke footprintcalculator.org. Aplikácia na základe našich odpovedí vypočíta náš osobný Overshoot day. Teda deň, v ktorý naším životným štýlom vyčerpáme obnoviteľné zdroje a začneme žiť na ekologický dlh.

Každoročne sa overshoot day vypočítava aj globálne, aj jednotlivo pre krajiny. Napríklad v roku 2019 sme celosvetový overshoot dosiahli 29. júla, to znamená, že pri súčasnom tempe spotreby by sme pre náš život potrebovali v prepočte 1,75 násobok našej planéty. Na Slovensku sme overshoot day dosiahli skôr ako je celosvetový priemer, 22. mája 2019.

Aby bol výpočet nášho osobného overshoot day čo možno najpresnejší, budeme odpovedať na niekoľko otázok z oblasti našich stravovacích návykov, produkcie odpadu, z oblasti bývania a cestovania, využívania auta, či leteckej prepravy. V záverečnom zhodnotení dostaneme aj konkrétne odporúčania, čo zlepšiť.

Je vidieť, že planéta má svoje systémy dobre prepracované a sama sa o seba skutočne dobre stará. Ak ju však preťažíme príliš veľkým množstvom našich „aktivít“, môže začať strácať rovnováhu. Tým, že teraz podnikneme kroky na zníženie našej uhlíkovej stopy, môžeme Zemi umožniť znovu nájsť túto rovnováhu, aby sme sa my aj naše deti mohli naďalej tešiť a oceniť jej krásy aj v nadchádzajúcich rokoch.

Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra, aby vám neunikli žiadne novinky