Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre rozbieha inovatívne projekty

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripravuje v aktuálnom akademickom roku 2023/2024 viaceré významné projekty. Rozbieha inovatívny projekt Potravinového inkubátora a v budúcom roku plánuje dobudovať Kreatívne centrum a otvoriť nové Envirocentrum. O plánoch univerzity hovorí v rozhovore rektorka Klaudia Halászová.   

Čo nové pripravuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v oblasti výučby v tomto akademickom roku?

Pripravujeme spoločné študijné programy so zahraničnými univerzitami v Grécku, Bulharsku, Fínsku, Holandsku, Taliansku a Francúzsku v rámci Aliancie INVEST. Okrem toho chystáme aj päť spoločných študijných programov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva v rámci pripravovaného konzorcia AgroForestry s Technickou univerzitou vo Zvolene.

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre prehlbuje spoluprácu so súkromným sektorom výnimočným projektom Potravinového inkubátora. Môžete, prosím, priblížiť, čo je náplňou tohto projektu a aký bude jeho prínos?

Potravinový inkubátor vznikol v zrekonštruovanej budove v areáli univerzity v rámci projektu Drive4SIFood. Vytvára priestor pre pilotné testovanie produktov a vývoj inovatívnych potravín. Firmy, študenti a startupy si v ňom budú môcť vďaka modernej infraštruktúre otestovať svoje inovatívne nápady. Pre začínajúce firmy je investovanie do vybudovania infraštruktúry veľkou finančnou záťažou. V Potravinovom inkubátore si môžu svoj nápad otestovať. Po uvedení produktu na trh následne firma zhodnotí, či je ponúkaný produkt pre konzumentov zaujímavý a zároveň, či má ekonomický potenciál. Pre začínajúcich podnikateľov v oblasti potravinárstva poskytne Potravinový inkubátor aj mentoring a koučing pri vývoji inovatívnych produktov či vylepšovaní receptúr. Po schválení potravinárskej prevádzky budú môcť študenti a zamestnanci SPU nájsť niektoré produkty v bufetoch a verejnosť ich bude môcť ochutnať na podujatiach organizovaných univerzitou.

Zdroj: SPU v Nitre
Zdroj: SPU v Nitre

Aké ďalšie projekty pripravuje univerzita vo vedeckovýskumnej oblasti?

Dokončujú sa stavebné práce na Kreatívnom centre orientovanom na podporu kreatívneho priemyslu. Prebiehajú tiež práce na budovaní Environmentálneho centra Klíma-Krajina-Informácie, ktoré bude slúžiť nielen našim študentom,  ale aj na exkurzie pre stredoškolákov a žiakov základných škôl, kde spolu s Botanickou záhradou vznikne popularizačné centrum pre naše študijné programy. Do konca roka budú v našom areáli v rámci projektu BIO:VČEL:IN na zhruba dvoch hektároch založené biodiverzitné lúky s jedinečnou zbierkou kvitnúcich lúčnych spoločenstiev na Slovensku. Táto infraštruktúra spolu s coworkingovým centrom SuPerUni CoWork pre študentov a už etablovanými projektami má byť podporou podnikateľských zručností pre študentov, vytváraním priestoru na podporu start-upov a inovatívnych podnikateľských plánov najmä pre tie sektory a odvetvia, ktoré súvisia so štruktúrou našich študijných programov.

Zdroj: SPU v Nitre

V polovici októbra SPU v Nitre otvorila kompletne zrekonštruovaný bazén Centra univerzitného športu. Pripravujete aj ďalšie investície v oblasti športu a trávenia voľného času študentov?

Rekonštrukcia bazéna bola významná investícia, na ktorú sme získali finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Jej výsledkom je úspora primárnej energie o 31 percent za rok a zníženie emisií skleníkových plynov o 30 percent za rok. Nielen študenti a zamestnanci univerzity, ale aj široká verejnosť dnes môže využívať špičkový plavecký bazén so šiestimi dráhami, ktorý je navyše vybavený aj zdvihákom pre imobilných. Do budúcna plánujeme komplexnú rekonštrukciu Centra univerzitného športu a jeho okolia, na ktorú chceme získať financie v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti. Zrekonštruovať sa má športová hala, jej zázemie vrátane posilňovne, sauny, šatní a sociálnych zariadení. V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii.

Zdroj: SPU v Nitre

Aké možnosti ponúka SPU pre študentov v oblasti mimoškolských aktivít a trávenia voľného času?

Okrem kvalitného vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti má univerzita aj tretí rozmer, v rámci ktorého rozvíjame kultúrnu, športovú a záujmovú činnosť. Spolu 45 ročníkov medzinárodného festivalu akademických folklórnych súborov Akademická Nitra a 67 rokov existencie Folklórneho súboru Zobor hovorí samo za seba. Študenti majú u nás možnosť pridať sa do kynologického či poľovníckeho krúžku, do Študentského spolku Pasteur, alebo tiež k Sokoliarom sv. Svorada SPU. Centrum univerzitného športu ponúka 16 športových programov výkonnostnej a vrcholovej úrovne, ktorá združuje 14 športových klubov s členskou základňou 1661 športovcov, z nich 25 reprezentuje Slovensko v basketbale, florbale, korfbale, jazdectve a karate na medzinárodnej úrovni. Náš basketbalový klub Slávia SPU Nitra hrá momentálne v extralige, rovnako aj volejbalový klub VK Slávia SPU. 

Zdroj: SPU v Nitre

Univerzitná infraštruktúra je jedným zo základných parametrov atraktívnosti akademického prostredia. Čo sa vám v poslednom období podarilo zmodernizovať?

V súčasnosti finišuje druhý projekt úpravy zelených plôch univerzitného areálu s budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý zahŕňa takmer 15-tisíc metrov štvorcových, čím oživíme šedé zóny nášho areálu. Nový šat dostávajú medzibloky, ako aj vnútorné námestie v okolí hlavnej budovy. S ohľadom na dlhodobú filozofiu SPU ako Zelenej univerzity sa zakladajú nové zelené plochy. Podotknem, že sme najúspešnejšou slovenskou univerzitou v celosvetovom rebríčku Green Metric, ktorý posudzuje výkonnosť univerzít v udržateľnosti a v realizovaných environmentálnych opatreniach, čím sme sa zaradili medzi top 250 svetových univerzít. Pokračujeme aj v skvalitňovaní ubytovacích kapacít. Po Študentskom domove Nová Doba sme dokončili aj rekonštrukciu Študentského domova Antona Bernoláka za 2,5 milióna eur z eurofondov, ktorej výsledkom je zníženie energetickej náročnosti objektov študentského domova až o 48 percent a zvýšenie kvality bývania pre študentov. Kompletnou obnovou prešla ubytovacia časť a skvalitnenie stravovacích priestorov sa pripravuje.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa aj v tomto roku dostala do jedného z najprestížnejších rebríčkov svetových univerzít The Times Higher Education World University Ranking 2024. Ktoré miesto v rebríčku jej patrí a ako obstála v porovnaní s inými slovenskými univerzitami?

Teší nás, že SPU v Nitre si naďalej udržiava stabilné umiestnenie medzi rankovanými univerzitami z celého sveta a podľa Times Higher Education patrí medzi top osem slovenských univerzít, pričom podľa rebríčka je štvrtou najlepšou. Celosvetovo sa SPU umiestnila na pozícii medzi 1201 – 1500. miestom, čím potvrdila svoju pozíciu z predošlých dvoch rokov. Vizitkou vytvorenej kvality našej univerzity je aj to, že sme nedávno získali prestížnu značku kvality v oblasti riadenia ľudských zdrojov HR Excellence in Research. Ocenenie udeľuje Európska komisia a znamená garanciu európskeho štandardu starostlivosti o zamestnancov, kvality pracovného prostredia, transparentnosti a otvorenosti výberového procesu.

Zdroj: SPU v Nitre