Nadrozmerný odpad nepatrí ku kontajnerom ani na ulicu. Za porušenie predpisov hrozí pokuta!

Naše sídliská sú čoraz častejšie zaplavené veľkými kopami nadrozmerného odpadu. Namiesto toho, aby ho ľudia odniesli do zberného dvora, ho nedovolene nechávajú pri kontajneroch. Niektorí svoj odpad dokonca vyhodia pred brány zberných dvorov, mimo otváracích hodín. Aby sa z týchto miest mohol odstrániť, znamená to siahnuť na rozpočet obce, a to sa pretaví do zvyšovania daní za smeti. 

Čo je objemný odpad?

Medzi takýto odpad patrí napríklad vyradený nábytok (stoličky, skrine, koberce, gauče, postele, stoly), dvere, okná, matrace, veľké spotrebiče (chladničky, rúry, televízory) a inštalačné zariadenia (vane, toalety, umývadlá). Problematickým býva aj stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, menšie elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad. Tento je potrebné odovzdať v zbernom dome. Opotrebované pneumatiky sa majú vrátiť predajcovi alebo distribútorovi pneumatík.

Hrozia vysoké pokuty

Nadrozmerný odpad nepatrí do komunálneho odpadu, ani do okolia kontajnerového stojiska. Vyhodiť takýto odpad pred smetiaky je stále pre mnohých najjednoduchšie riešenie. Vôbec nehľadia na životné prostredie, ani na fakt, že svojím konaním znepríjemňujú kvalitu bývania ostatným obyvateľom sídliska. Takýmto činom sa však človek dopustí priestupku, za ktorý hrozí vysoká pokuta. Tú môže udeliť aj mestská polícia. Výška pokuty môže dosiahnuť až 1500 eur. Pokryť všetky stojiská odpadu kamerami je žiaľ nemožné, aj keď na niektorých sa už nachádzajú. Nové kamerové systémy majú už aj smart technológie, ktoré vedia spustiť alarm. To, aby boli nainštalované všade, kde sú potrebné, je zatiaľ hudbou budúcnosti. V dokazovaní viny však môže pomôcť aj bežný občan, ktorý má v tomto rovnaké právomoci ako štátni policajti. Identita oznamovateľa priestupku zostane v anonymite. Častokrát je lepšie čin nahlásiť, pretože akonáhle sa takýto odpad v okolí stojiska vyskytne, jeho odpratanie zabezpečuje správca na náklady všetkých vlastníkov bytov a doplatia na to aj nevinní.

Niektorí svoj odpad dokonca vyhodia pred brány zberných dvorov, mimo otváracích hodín. Foto: Kristína Magyarová

Kam s odpadom?

Ľudia veľakrát aj v dobrej viere umiestňujú k nádobám rôzne predmety, o ktorých si myslia, že ich ešte niekto môže použiť. Napríklad rôzne zaváraniny, potraviny, alebo tiež odevy, obuv, športové potreby (korčule, lyžiarky, lyže), akváriá, knihy a pod. Zvyčajne však tieto veci zostanú bez záujmu a zanechávajú znečistené stojisko a verejné priestranstvo. Skúste ich preto radšej zaniesť do reuse centier. Aby ste sa vyhli vyhadzovaniu nechcených vecí v domácnosti, zvážte tiež darovanie. Existuje mnoho charitatívnych organizácií, ktoré môžu mať záujem o použitý nábytok a spotrebiče, ak sú v zachovalom stave. Vyskúšajte im zavolať a opýtať sa, aby ste svojim veciam dali nový domov. Ak sa vám nepodarí darovať, odneste veci do zberného domu alebo si objednajte odvoz objemného odpadu. Niektoré obchody s elektronikou a nábytkom ponúkajú odvoz alebo dokonca odkúpenie. Prípadne môžete počkať na hromadný zber.

Pravidelné kontajnery

Mestské časti a obce oznamujú rozmiestnenie kontajnerov rôznymi spôsobmi – na vlastných internetových stránkach, distribúciou letáčikov, inzerciou v miestnych novinách a podobne. Nadrozmerný odpad je možné umiestniť do veľkoobjemového kontajnera najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň (počas jarného a jesenného upratovania). Niektoré obce organizujú zber aj raz za mesiac. V predvečer stanoveného termínu vývozu môžu obyvatelia uložiť svoj nadrozmerný odpad ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Pri takomto odovzdaní odpadu sa niekedy vyžaduje od občanov, aby sa preukázali dokladom o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu odpadu v príslušnom roku. Nábytok a ostatné predmety si nachystajte vždy rozložené, aby sa do kontajnera zmestilo viac.

Nábytok a ostatné predmety si nachystajte vždy rozložené, aby sa do kontajnera zmestilo viac.

Zberný dvor

Je zariadenie na účely bezplatného legálneho uloženia odpadu. Napríklad v našom hlavnom meste stačí preukázať trvalý pobyt v Bratislave, prípadne vlastniť nehnuteľnosť na jej území. Ak túto podmienku splníte, môžete, po vyplnení formulára, v zbernom dvore ZADARMO nechať objemný odpad bez obmedzenia množstva. Patrí sem aj drobný stavebný odpad – max. 1 m³ na fyzickú osobu za rok (bez sieťok, plastov, káblov, papiera a iných nečistôt), biologicky rozložiteľný odpad, kovy – predovšetkým železný šrot, plasty, sklo, papier a lepenka, elektroodpad z domácností, svetelné zdroje, batérie a akumulátory, oleje a tuky (jedlé aj motorové), drevo, textil a šatstvo, odpady z domácej chémie (výhradne v pôvodných obaloch, rôzne farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá). Všetko toto môžete priniesť v akomkoľvek množstve. Za úhradu vám tu vezmú aj pneumatiky osobného automobilu.

Čo vám v zbernom dvore nezoberú?

Existujú tiež odpady, ktoré nie je možné odovzdať ani na zbernom dvore. Ide napríklad o azbest, asfalt, použité tonery, tlakové nádoby, ortuťové teplomery a tlakomery, škvára a pneumatiky. Tie v zásade patria predajcovi alebo distribútorovi pneumatík, ako sme už spomínali. Môžete ich zaniesť aj do akejkoľvek predajne, ktorá pneumatiky ponúka, alebo do pneuservisu, prípadne na zberné miesta, ktoré určí obec, a to bez ohľadu na miesto kúpy, značku, veľkosť pneumatík alebo spôsob a dátum uvedenia pneumatík na trh.

Zberné dvory sú v zásade otvorené každý pracovný deň. Ak si nie ste istí, či danú surovinu váš zberný dom prijíma, vopred tam zavolajte. V hlavnom meste navštívi zberný dom ročne okolo 25.000 – 30.000 návštevníkov, ktorí odovzdajú 1 000 ton zeleného odpadu (biologicky rozložiteľný odpad), 2 500 ton stavebného odpadu, 7 000 ton objemného odpadu, 400 ton kovového šrotu, 550 ton elektrických a elektronických výrobkov, 2 tony batérií a akumulátorov, 4 tony žiariviek a 250 ton papiera. Uvedené odpady sú následne spracované a nekončia pohodené v prírode alebo pri smetiakoch. Čo je veľmi pozitívna správa pre životné prostredie.

Autorka titulnej fotografie: Kristína Magyarová