Slovensko úspešne absolvovalo hodnotenie pokroku v plnení svojich klimatických záväzkov

Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie.

Zo súhrnnej správy vyplýva, že Slovensko znížilo emisie skleníkových plynov o 44 % oproti roku 1990. K poklesu emisií došlo v prípade všetkých skleníkových plynov bilancovaných na Slovensku. Dôvodom poklesu je predovšetkým sprísňovanie národnej legislatívy, zmena štruktúry priemyslu, ako aj zmena spotrebiteľského správania.

Súhrnná správa obsahuje informácie o emisnej inventúre skleníkových plynov, legislatívnom rámci Slovenska v oblasti boja so zmenou klímy, znižovaní emisií skleníkových plynov, ale aj projekcie emisií či trendoch až do roku 2050. Z predikcií napríklad vyplýva, že Slovensko do roku 2030 dokáže znížiť emisie CO2 o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Musí však prijať ďalšie opatrenia. K dosiahnutiu cieľa výrazne prispeje koniec dotovania ťažby uhlia a výroby elektriny zo spaľovania uhlia. Súčasťou predloženej správy bol aj prehľad realizovaných adaptačných opatrení, projektov a rozvojovej pomoci.

Členovia slovenskej delegácie informovali tiež o aktuálnych emisných trendoch a novinkách v oblasti dekarbonizácie energetiky, priemyslu, ako aj o projektoch na obnovu výroby tepla.

Konferencia OSN o zmene klímy (COP28) prebiehala od 30.11. do 12.12.2023 na výstavisku Expo City v Dubaji. Najdôležitejšie témy a závery z konferencie sú strojnásobenie svetovej kapacity obnoviteľných zdrojov energie, zdvojnásobenie miery zvyšovania energetickej účinnosti do roku 2030, ale tiež zvýšenie úsilia pri napĺňaní cieľov Parížskej klimatickej dohody. Rovnako tak aj urýchlenie prechodu od fosílnych palív v tomto desaťročí a nastavenie cesty k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050.

Zdroj: MŽP SR
Titulný obrázok: freepik.com