Kampaň „Nie reťaziam“ bola úspešná. Od januára platí na Slovensku zákaz chovu psov na reťazi

Od 1. januára 2024 vstúpil do platnosti Zákon 272/2021 Z. z. z 22. júna 2021, účinný pre všetky psy na Slovensku. Končí sa totiž dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého si mohli držitelia zvierat pripraviť vhodné podmienky na chov psa bez reťaze.

Počnúc 1. januárom 2024 tak psy nie je možné v chovnom zariadení, čo je napríklad byt, dom, dvor alebo akékoľvek iné miesto či priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo umiestnené, chovať a držať uviazané prostriedkom na uväzovanie. Možné bude len krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania.

Výnimky zo zákazu budú platiť napríklad pre služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

Pre psy narodené po 1. januári 2022 začal zákon platiť už pred dvoma rokmi, pre všetky staršie zvieratá zákon stanovil dvojročné prechodné obdobie s dostatkom času na zmenu chovných podmienok. Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat: „Napriek veľkým kompromisom, ide o obrovské víťazstvo pre psy na Slovensku. Každý, kto plánuje psíka, si musí uvedomiť, že reťaz už nie je cesta. Veríme, že zákon prinesie viac rozvahy a zodpovednosti. Zároveň dúfame, že rozviaže ruky RVPS a ochranárom, ktorí psom na reťaziach veľakrát nevedeli pomôcť.“

Sloboda zvierat na príprave textu zákona spolupracovala a podarilo sa jej presadiť, že psy môžu byť uviazané len na čas nevyhnutný na ošetrenie, kŕmenie a čistenie priestoru. Zmene predchádzala kampaň Nie reťaziam, ktorá upozorňovala na zúfalé životné podmienky psov na reťaziach na Slovensku. Súčasťou bola petícia, ktorá získala 97-tisíc podpisov. Prieskum agentúry FOCUS ukázal, že zákaz reťazí si praje 62 % Slovákov a Sloveniek.

Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat držiteľom psa prikazovala zabezpečiť zvieraťu denný voľný pohyb bez uviazania, to však nebolo možné kontrolovať – aj majitelia, ktorí svoje zvieratá nikdy nepúšťali, počas kontroly tvrdili, že tak robia. Výsledkom boli tisíce psov, ktoré strávili celý život na reťazi. Kontrolovať dodržiavanie legislatívy a zjednávať nápravu majú v zmysle veterinárneho zákona Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS), podnety im verejnosť môže podávať aj prostredníctvom online formulára.

Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb a potrebuje intenzívnu dennú pozornosť človeka po dlhých 15 rokov. Zadovážiť si ho preto odporúčame až po zodpovednom zvážení,“ dodáva Pavla Dugovičová.

Zdroj textu: Sloboda zvierat