Pribudne na smartfónoch Index opraviteľnosti? EK navrhla opatrenia pre podporu obehového hospodárstva

Pomôcť spotrebiteľom prijímať informované a udržateľné rozhodnutia pri kúpe mobilných a bezšnúrových telefónov a tabletov má nový návrh Európskej komisie. Návrh prišiel v rovnaký deň, kedy Európsky parlament a Rada schválili opatrenia, ktoré zvýšia energetickú účinnosť, predĺžia životnosť a uľahčia opravy týchto zariadení, na základe návrhu Komisie z novembra 2022 podľa nariadenia EÚ o ekodizajne.

Cieľom nových opatrení je pomáhať zvýšiť obehovosť hospodárstva EÚ, šetriť energiu, znížiť našu uhlíkovú stopu, podporiť obehové obchodné modely a priniesť spotrebiteľom výhody Európskej zelenej dohody.

Do roku 2030 mobilné telefóny a tablety vyrobené podľa týchto pravidiel každoročne ušetria takmer 14 terawatthodín primárnej energie. To predstavuje iba jednu tretinu súčasnej primárnej energetickej spotreby týchto výrobkov. Nové pravidlá takisto pomôžu optimalizovať využívanie kritických surovín a uľahčia ich recykláciu.

Nový index opraviteľnosti pre smartfóny a tablety

Podľa návrhu nariadenia o energetickom označovaní sa pri smartfónoch a tabletoch predávaných v EÚ budú musieť uvádzať informácie o ich energetickej účinnosti, životnosti batérie, ochrane pred prachom a vodou a o odolnosti pri náhodných pádoch. Pôjde tiež o prvý prípad, keď sa od výrobku uvádzaného na trh EÚ bude vyžadovať, aby sa na ňom uvádzal index opraviteľnosti.

Nové výrobky budú využívať existujúce a dobre známe energetické štítky EÚ na stupnici od A po G a ďalšie informácie o výrobku bude možné získať z celoeurópskej databázy Európskeho registra výrobkov s energetickým označením (EPREL).  

Vyššia mechanická odolnosť, životnosť batérií aj dostupnosť náhradných dielov

V novo schválenom nariadení o ekodizajne sa okrem toho stanovujú minimálne požiadavky na mobilné a bezšnúrové telefóny a tablety uvádzané na trh EÚ vrátane:

  • odolnosti proti náhodným pádom a poškriabaniu, ochrany pred prachom a vodou a používania batérií s dostatočnou životnosťou. Batérie by mali vydržať aspoň 800 cyklov nabitia a vybitia, pričom by si mali zachovať aspoň 80 % svojej pôvodnej kapacity,
  • pravidiel demontáže a opravy vrátane povinnosti výrobcov zaistiť dostupnosť kritických náhradných dielov pre opravárov do 5 – 10 pracovných dní, a to až počas 7 rokov od ukončenia predaja daného modelu výrobku na trhu EÚ,
  • dostupnosti aktualizácií operačného systému počas dlhšieho obdobia – aspoň počas 5 rokov od uvedenia dotknutého produktu na trh,
  • nediskriminačný prístup odborných opravárov k akémukoľvek softvéru alebo firmvéru potrebnému na výmenu.

„V prvom rade: váš telefón by mal vydržať dlhšie než len dva alebo tri roky. A ak sa medzičasom poškodí, mal by sa dať ľahko opraviť. Smartfóny príliš často strácajú svoju funkčnosť, kvôli zníženiu výdrže batérie alebo preto, že v dôsledku softvérových aktualizácií sa staršie modely stávajú zastaranými. Tieto návrhy predlžujú život vášho telefónu a zabezpečujú, aby sa udržateľná voľba stala jednoduchou,“ uviedol výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.

Navrhnuté pravidlá označovania energetickými štítkami sa predložia Európskemu parlamentu a Rade, ktoré budú mať dva mesiace na ich preskúmanie. Ak spoluzákonodarcovia počas tohto obdobia nevznesú proti textu žiadne námietky, pravidlá budú po jeho uplynutí oficiálne prijaté. Počíta sa s tým, že požiadavky sa začnú uplatňovať po uplynutí prechodného obdobia 21 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.