Enviro vzdelávanie, ktoré podporí aktívnych učiteľov a baví študentov – ako ho dostať na školy? Návod dá podcast Atlas

Vo svete narastajúcej klimatickej krízy vidno svetielko nádeje. Tým sú práve mladí ľudia, ktorí berú tému ochrany prírody čoraz viac za svoju. Deje sa to aj vďaka školám a aktívnym učiteľom, ktorí na to vytvárajú prostredie. Jednou z iniciatív, ktorá tomu na Slovensku napomáha, je odborníkmi ocenený program Mladí reportéri pre životné prostredie.

Jeho ambasádorkou je študentka Mária Jánošíková, ktorá šíri enviro osvetu vo svojom okolí už od čias základnej školy. Aktuálne sa popri štúdiu venuje aj publikovaniu článkov či rozhovorov medzi rovesníkmi. Prácu s mladými ľuďmi a tiež svoje praktické tipy pre každého priblížila v rozhovore s enviro aktivistkou Martou Fandlovou v druhej epizóde enviropodcastu Atlas.

„Záujem mladých ľudí o ochranu životného prostredia určite narastá. Vidím to aj v našom programe, aj na našej univerzite. Veľa ľudí sa pýta a postupne sa to pretavuje aj do ich aktivít. Najviac riešia to, čo sa týka ich bežného života, ako napr. recykláciu či ekologické cestovanie,“ hovorí Mária Jánošíková – dnes študentka odboru životné prostredie a zdravie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Vzdelávanie vžitím sa do role reportérov

Originálny program, ktorý priniesli pred niekoľkými rokmi na Slovensko zo zahraničia aktivisti z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne, vyniká priamym zapájaním mladých ľudí do zisťovania príčin aj dôsledkov problémov v rámci životného prostredia okolo seba. „Program Mladí reportéri pre životné prostredie vedie žiakov na školách k tomu, aby sa zaujímali o svoje bezprostredné okolie, dokázali identifikovať problém a aby naň následne upozornili aj svoje okolie formou reportérskeho výstupu, napr. článku, videa či fotoreportáže,“ vysvetľuje ambasádorka vzdelávacieho programu, ktorý žiakov a študentov motivuje primárne šancou uspieť v prestížnej medzinárodnej súťaži.

Program, ktorý priniesli pred niekoľkými rokmi na Slovensko aktivisti z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne, vyniká priamym zapájaním mladých ľudí do zisťovania príčin aj dôsledkov problémov v rámci životného prostredia okolo seba.
Zdroj: CEA v Trenčíne

Aktuálne je do programu zapojených okolo 30 základných a stredných škôl. „Program funguje len na dobrovoľnej báze, je postavený iba na motivácii učiteľov. Ceníme si zapojenie každej školy, pretože učitelia majú s prípravou žiakov takto nemálo práce,“ hodnotí Mária Jánošíková a vysvetľuje, že program ponúka okrem súťaže aj vzdelávacie aktivity počas školského roka, ktorými sa snaží flexibilne prispôsobiť tomu, čo dané školy potrebujú.  

Súčasťou vzdelávania je aj online platforma pre učiteľov Manuál 21, ktorej materiály môžu voľne využívať počas vyučovania. „Manuál je unikátny v tom, že je vypracovaný na základe toho, po čom učitelia najviac volajú. Prinášame v rámci neho päť okruhov tém, ktoré nie sú inak spracované v osnovách. Školy tak môžu získať bezplatne výukové prezentácie, pracovné listy, kvízy aj námety na diskusie. Odozva je veľmi dobrá, čomu sa veľmi tešíme.“

Prácu oceňujú aj odborníci

Iniciatíva nevyhnutnej zelenej osvety v aktívnej spolupráci so žiakmi a študentmi ako mladými reportérmi oslovila aj odborníkov v ochrane životného prostredia. Tí sa rozhodli v roku 2021 udeliť trenčianskemu centru celoslovenskú envirocenu Atlas v kategórií osvetových projektov, za ktorou stojí Nadácia VÚB. „Vďaka zisku ocenenia sme mohli zorganizovať letný reportérsky workshop pre víťazov národného kola súťaže. Mladí reportéri a ich učitelia dostali šancu stretnúť sa s novinármi, prírodovedcami či ľuďmi, ktorí sa angažujú profesijne v enviro témach. Tiež nám to dalo neskutočne skvelú spätnú väzbu. To, že odborníci vybrali práve náš projekt spomedzi desiatok uchádzačov, nám dalo veľkú motiváciu ďalej,“ zaspomínala za tím organizácie z Trenčína aktívna študentka.

Aktuálne je do programu Mladí reportéri pre životné prostredie zapojených okolo 30 základných a stredných škôl.
Zdroj: CEA v Trenčíne

Vypočujte si celý rozhovor v podcaste Atlas

„Nemyslím si, že klimatickú zmenu dokážeme úplne zvrátiť, ale myslím si, že sa na ňu dokážeme pripraviť a prispôsobiť sa jej. Tým, ako sa postavíme k tomu, čo chránime, čo obhospodarujeme, ako budeme vytvárať povedomie a vzdelávať mladších ale aj starších,“ uvažuje mladá ambasádorka enviro vzdelávania Mária Jánošíková a každému osobne odporúča: „Ako vždy je treba začať v prvom rade od seba, nepozerať na štát, organizácie, ale povedať si, čo môžem urobiť ja. U mňa to začalo budovaním osobného vzťahu k veciam, ktoré ma zaujímajú.“ 

S Máriou Jánošíkovou (vpravo) sa rozpráva enviro aktivistka Marta Fandlová.
Zdroj: Nadácia VÚB
  • Čo viedlo Máriu odmalička k tomu, že jej ochrana prírody prirástla k srdcu?
  • Aké sú jej tipy na rozvíjanie vlastnej každodennej udržateľnosti?
  • Ako sa môžu základné a stredné školy zapojiť do programu Mladí reportéri pre životné prostredie a využiť jeho benefity?
  • Ako funguje medzinárodná súťaž a čím môžu učitelia motivovať svojich žiakov?
  • Aké témy a materiály sú pre učiteľov takto spracované a ako k nim získať bezplatný prístup?
  • V čom môže pomôcť praktický manuál aj ostatným, ktorí chcú ako všímaví občania presadiť zmeny vo svojom okolí, obci či meste?

Odpovede a inšpiráciu získate, keď sa započúvate do druhej epizódy enviropodcastu Nadácie VÚB Atlas.

Vypočuť si ju môžete tu:

Titulný obrázok: Ako sa môžu školy zapojiť do originálneho programu enviro vzdelávania? Odpoveď prináša druhá epizóda nového podcastu Nadácie VÚB Atlas. Zdroj: Nadácia VÚB