Väčšina Slovákov sa zaujíma o energiu z obnoviteľných zdrojov. Jej potenciál ale nevyužívame naplno

Najaktuálnejší Standard Eurobarometer 99 – Spring 2023 (realizovaný v júni) ukázal, že Európania podporujú energetickú transformáciu a očakávajú masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aj Slováci dali v tomto prieskume zelenej energii zelenú. Problémom je, že na Slovensku podiel OZE na spotrebovanej energii stagnuje okolo úrovne 17 % už niekoľko rokov. V aktuálnej analýze sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, pozrela na to, do akej miery sa obnoviteľné zdroje energie využívajú na Slovensku a v EÚ, ako Slovákom na energii z obnoviteľných zdrojov záleží, ale aj na možnosti zvýšenia podielu OZE v nasledujúcich rokoch.

Slovensko s podielom 17 % za európskymi lídrami zaostáva a stagnuje

V roku 2021 bol na Slovensku vykázaný podiel energie z OZE na úrovni 17,4 %. Oproti rokom 2019 a 2020 s podielmi 16,9 a 17,3 % je zlepšenie ukazovateľa iba kozmetickou úpravou. Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu (za rok 2021) máme v rámci Únie deviaty najnižší podiel. Európskym lídrom vo využívaní zelenej energii je jednoznačne Švédsko s podielom 62,6 %. Nasledujú Fínsko a Lotyšsko s vyše 40-percentnými podielmi. Spomedzi našich susedov dominuje Rakúsko s úrovňou ukazovateľa 36,4 %. V prípade išlo o 21,8-percentný podiel.

Dodávky energie považujú Slováci za tretí najdôležitejší problém, ktorému naša krajina čelí

Zaujímavé výsledky priniesol najaktuálnejší Standard Eurobarometer 99 – Spring 2023, ktorý bol realizovaný v júni 2023. Slováci totiž považujú „dodávky energie“ za tretí najdôležitejší problém, ktorému naša krajina čelí a to hneď po inflácii a ekonomickej situácii. Dodávky energie zaradilo medzi najpálčivejšie problémy 18 % opýtaných (infláciu 57 % a ekonomickú situáciu 24 %). Len pre porovnanie, pred vypuknutím vojnovej agresie na Ukrajine zásoby energie pre Slovákov nepredstavovali takmer žiadny problém. V pomyselnom rebríčku Standard Eurobaromer 95 – Spring 2021 (teda spred dvoch rokov) sa dodávky energie nachádzali na chvoste a problémom boli iba pre 1 % opýtaných Slovákov.

Európania podporujú investície do zelenej energie. Aj Slováci jej dali zelenú

Podľa výsledkov Standard Eurobarometer 99 – Spring 23 je pre Európanov energetická transformácia dôležitá. Až 85 % opýtaných občanov EÚ si myslí, že Únia by mala masívne investovať do nových OZE. „Áno“ povedala zelenej energii aj väčšina opýtaných Slovákov.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti pri budovách, doprave a tovaroch je spôsob, ako znížiť závislosť od importovaných fosílnych palív pre 73 % Slovákov. V prípade Európanov bol podiel vyšší, a to na úrovni 82 %. S názorom, že zníženie dovozu ropy a plynu a investovanie do OZE je dôležité z hľadiska celkovej bezpečnosti, súhlasí 62 % Slovákov. Európania súhlasili vo väčšej miere (81 % z nich). S tým, že z dlhodobého hľadiska môže obnoviteľná energia limitovať cenu, ktorú platíme za našu spotrebu energie, súhlasilo 65 % respondentov zo SR, v prípade občanov EÚ išlo o 79-percentný podiel. 

Potenciál geotermálnej energie využívame iba na 1 %

Na Slovensku sa o výrobu elektriny a tepla (z obnoviteľných zdrojov) pričiňujú najmä vodné elektrárne, biomasa, ale aj solárna fotovoltika či bioplynové stanice. Slabšie zastúpenie majú zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) a geotermálne výhrevne či elektrárne. Práve tzv. energia zo zeme má nadpriemerný potenciál, ktorý zatiaľ nedokážeme naplno využiť.

Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 6 716* MWt, pričom dnes z neho využívame len zhruba 1 percento (reálne využívaný tepelný výkon aktívnych geotermálnych vrtov). Pri efektívnom využívaní geotermálnej energie by sa takýmto teplom, a v budúcnosti aj elektrinou, mohli zásobovať desiatky tisíc slovenských domácností a aj váš dom. Napríklad v oblastiach okolo Žiaru nad Hronom, Prešova či Košíc sa nachádzajú ložiská geotermálnej energie, ktoré majú potenciál nielen na výrobu tepla (ako v Galante či vo Veľkom Mederi), ale aj elektrickej energie.

Pozn.: *Ide o predbežný potenciál geotermálnej energie v SR na základe pilotného modelu vypracovaného na ŠGÚDŠ (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra), ktorého modelovanie bude ukončené v roku 2024

Na Slovensku aktuálne pripravuje spoločnosť PW Energy výstavbu prvých dvoch geotermálnych elektrární, v blízkosti Žiaru nad Hronom (Lovča) a v okrese Prešov (Ľubotice). „V oboch prípadoch sa počíta s výrobou zelenej elektriny a využitím zostatkového tepla z viacerých geotermálnych vrtov v hĺbke okolo 3,5 až 4 kilometre. V prvej etape by mali mať geotermálne strediská v Lovči aj v Ľuboticiach inštalovanú kapacitu okolo 6,5 MWe, čo zodpovedá produkcii elektriny pre zhruba 20-tisíc domácností,“ hovorí Michal Mašek, odborník na geotermálnu energiu a projektový manažér PW Energy. „O niečo bližšie k realizácii sme v prípade projektu v okrese Prešov, ktorý prešiel pred tromi mesiacmi úspešne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. veľkou EIA) a od envirorezortu dostal zelenú na realizáciu. V prípade projektu v blízkosti Žiaru nad Hronom, kde je naším partnerom SSE Holding, sme v poslednej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ doplnil Mašek.

Aké sú výhody energie zo zeme?

  • Geotermálna energia je k dispozícii 24 hodín denne bez výrazných výkyvov – je to tzv. baseload (t. j. základný) zdroj
  • Považuje sa za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu elektrizačnej sústavy, ako aj dodávok energie
  • Energia zo zeme je zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu
  • Vyznačuje sa minimálnymi prevádzkovými nákladmi
  • Ide nielen o miestny, bezpečný a čistý zdroj, ale aj o cenovo dlhodobo stabilný energetický zdroj, ktorý nie je závislý od vývoja na komoditných trhoch či geopolitického vývoja
  • Realizácia projektu geotermálnej elektrárne či výhrevne prináša benefity pre obyvateľov a vytvára podmienky na celkový ekonomický rast regiónu
  • Prispieva k zvýšeniu energetickej bezpečnosti krajiny