V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Apríl 2023

Slovensko pridáva do Plánu obnovy nové zelené opatrenia v hodnote 403 miliónov eur

Vláda SR schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou s názvom REPowerEU.Slovensko tak využilo možnosť Európskej komisie zahrnúť túto kapitolu do plánu obnovy a získať navyše prostriedky na nové zelené opatrenia. Slovensko je tretia krajina v Európskej únii, ktorá posiela novú zelenú kapitolu na schválenie Európskej komisii. Nová kapitola zahŕňa šesť reforiem a osem investícií v hodnote 403 miliónov eur v štyroch kľúčových oblastiach: energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, udržateľná doprava, rozvoj zelených zručností. Cieľom opatrení je usporiť energie, podporiť rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikáciu dodávok energie.  

3 nové chránené územia na Muránskej planine

Vládny kabinet podporil tri návrhy z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa vyhlasuje jedna prírodná rezervácia a dva chránené areály. Ide o prírodnú rezerváciu Homoľa (22,18 ha), chránený areál Pramenná oblasť Rimavy (2058,67 ha) a chránený areál Tisovský kras (1558,16 ha). Všetky 3 územia sú súčasťou európskej sústavy Natura 2000.

Nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Podľa dohody Európskeho parlamentu a Rady o návrhu iniciatívy ReFuelEU Aviation sa bude od dodávateľov palív požadovať, aby od roku 2025 v čoraz väčšej miere zmiešavali udržateľné letecké palivá s kerozínom, čím sa bude letecká doprava postupne dekarbonizovať. Očakáva sa, že toto opatrenie do roku 2050 zníži ročné letecké emisie CO2 v porovnaní s nezmeneným postupom o približne dve tretiny a obmedzí aj ostatné emisie, čo sa prejaví na lepšom stave klímy a kvality vzduchu. Táto dohoda je posledná v sérii dohôd o návrhoch balíka Fit for 55 pre dopravu.

Zelený vodík pomôže s transformáciu námornej dopravy pre zníženie škodlivých emisií

Odvetvie námornej dopravy už začína experimentovať so zeleným vodíkom. Niekoľko spoločností pracuje na prototypoch a pilotných projektoch pre využívanie zeleného vodíka ako alternatívneho paliva. Námorná doprava zodpovedná za veľký podiel globálnych emisií skleníkových plynov a zelený vodík ponúka potenciálny spôsob dekarbonizácie tohto odvetvia. Na rozdiel od tradičných foriem vodíka, ktoré sa vyrábajú zo zemného plynu a vytvárajú uhlík, sa zelený vodík vyrába elektrolýzou vody s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Vedci objavili nedotknutý hlbokomorský útes Galapág „prekypujúci životom“

Vedci sa potápali do hĺbky 600 metrov do predtým nezmapovaného podmorského vrchu v centrálnej časti súostrovia Galapág a boli svedkami úchvatnej zmesi hlbokého morského života plného chobotníc, homárov a rýb. To vyvolalo nádej, že zdravé útesy môžu prosperovať aj v čase, keď je koral v kríze kvôli rekordným teplotám na povrchu mora a okysľovaniu oceánov. Správu priniesol The Guardian.

Dopyt po uhlí klesol

Podľa novej analýzy thinktanku Ember sa v EÚ aj napriek energetickej kríze minulú zimu spaľovalo menej uhlia. Výroba energie z uhlia tak medziročne klesla o takmer 11 %, výroba spaľovaním plynu o 13 %. Oproti tomu vzrástli dodávky energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré po prvýkrát prevýšili  výrobu energie z fosílnych palív a zaistili 40 % všetkých dodávok elektriny.

Nová štúdia ukazuje, že morské predpisy zachraňujú populácie žralokov a rají

Štúdia výskumníkov Národnej akadémie vied ukazuje, že keď sa vytvorí, uplatňuje, presadzuje a monitoruje systém účinných nariadení a opatrení, počet žralokov a rají pribúda. Napríklad žralok biely zaznamenal v rokoch 1961 až 1993 ročný pokles približne o 0,07 % ročne. Po implementácii plánu riadenia však toto číslo kleslo na 0,01 %. Pokles bol zaznamenaný aj s pokračujúcim rybolovom, čo ukazuje, že je možné mať to najlepšie z oboch svetov a zároveň zachovať populáciu.

Mapovanie koralových útesov pomocou umelej inteligencie pomôže k ich ochrane

Pochopenie zložitej štruktúry a biodiverzity koralových útesov je prvoradé pre ich ochranu a obnovu. Algoritmy strojového učenia dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov z rôznych zdrojov, ako sú satelitné snímky, podvodné kamery a senzory prostredia, aby vytvorili mapy koralových útesov s vysokým rozlíšením s úplnou presnosťou a detailmi. Umelá inteligencia môže tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri včasnej detekcii a rýchlej reakcii na environmentálne hrozby, ktorým čelia koralové útesy.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Marec 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Február 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Január 2023