V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Marec 2023

správy novinky ekológia

Boli zverejnené nové podmienky projektu Obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla. Projekt Obnov dom má za cieľ rekonštruovať a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov.

Slovensko podporuje Návrh nariadenia o obnove prírody

Znižovať emisie skleníkových plynov v priemyselných zariadeniach, lepšie recyklovať a využívať obaly a odpady z obalov, ale tiež účinnejšie čistiť odpadové vody. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Bruseli. Slovensko sa pripojilo k výzve ministrov životného prostredia Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Španielska a Belgicka o návrhu nariadenia o obnove prírody. Návrh nariadenia o obnove prírody odráža ambíciu zachovať prírodné bohatstvo, obnovovať prirodzené prepojenie riek, poľnohospodárskych a lesných systémov, ale tiež opeľovačov.

Tabakové spoločnosti budú v Španielsku platiť za čistenie prírody od ohorkov cigariet

Tabakové spoločnosti budú nútené platiť za vyčistenie miliónov kusov cigariet, ktoré fajčiari každoročne vyhodia. Vyplýva to z novej právnej úpravy, ktorá je súčasťou balíka oparení určených na zníženie odpadu a zvýšenie recyklácie. Ohorky z cigariet sú jednou z najrozšírenejších foriem odpadu a trvá asi 10 rokov, kým sa rozložia, pričom sa uvoľňujú toxické látky, ako je arzén a olovo.

Nová štúdia: Staré rastúce stromy zachytávajú viac uhlíka a pomáhajú predchádzať požiarom

Podľa výskumu Frontiers in Forests and Global Change sú staré stromy s veľkým priemerom najdôležitejšími zásobníkmi uhlíka, ktoré máme, a sú podstatne účinnejšie pri odstraňovaní a ukladaní uhlíka z našej atmosféry ako ktorákoľvek iná technológia, ktorú máme v súčasnosti k dispozícii.

Veľké víťazstvo albánskych ochrancov životného prostredia

Albánska vláda označila poslednú európsku „divokú rieku“ za národný park, čo znamená veľké víťazstvo pre ochrancov životného prostredia, ktorí úspešne bojovali proti plánom postaviť vodnú elektráreň pozdĺž vodnej cesty. Aktivisti tvrdia, že rieka Vjosa je domovom približne 1000 druhov vrátane kriticky ohrozeného európskeho úhora a ohrozených endemických druhov rastlín.

Mušle môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri boji s klimatickými zmenami

Podľa novej štúdie mušle slúžia ako „ekosystémoví inžinieri“. Riadia výstavbu biotopov a kontrolujú dostupnosť zdrojov pre iné organizmy. Sú považované za indikátory kvality vody, pomáhajú udržiavať čisté potoky a rieky tým, že absorbujú ťažké kovy. Zahrnutie týchto ekosystémových inžinierov do budúceho modelovania a správy ekosystémov bude dôležité, pretože hladiny morí budú naďalej stúpať, tvrdia autori štúdie.

Producenti medi chcú znížiť emisie skleníkových plynov

Skupina najväčších svetových producentov medi tvrdí, že má v úmysle znížiť priame a nepriame emisie skleníkových plynov do roku 2050 na nulu, čo by mohlo zatraktívniť tento sektor pre environmentálne uvedomelé investičné fondy. Výrobcovia medi plánujú znížiť emisie dekarbonizáciou napájania a zlepšením zberu šrotu.

6 miliárd dolárov na dekarbonizáciu priemyslu v USA

Vláda USA nasmeruje finančné prostriedky vo výške 6 miliárd dolárov na urýchlenie projektov dekarbonizácie v odvetviach, ako je výroba ocele, hliníka a cementu, ktoré prispievajú takmer k 25 % emisiám skleníkových plynov v USA. Program je súčasťou prísľubu prezidenta Joea Bidena dekarbonizovať americkú ekonomiku do roku 2050.

Nová metóda chladenia a vykurovania šetrnejšia ku klíme

Vedci z amerického ministerstva energetiky vyvinuli novú metódu chladenia a vykurovania, ktorá je šetrnejšia ku klíme ako existujúce metódy. Inovácia by mohla pomôcť krajinám splniť klimatické ciele. Predpokladá sa, že ako sa planéta naďalej ohrieva, dopyt po chladiacich systémoch, ako je klimatizácia, stúpne.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Február 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Január 2023
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I December 2022