V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Január 2023

Prvý národný park na Dunaji je bližšie k realite

Ministerstvo životného prostredia SR poverilo Štátnu ochranu prírody SR vypracovaním projektu a odbornej dokumentácie nového národného parku na Dunaji. Podľa ministra Budaja vznik Národného parku Podunajsko bude prínosom jednak z hľadiska ochrany jedinečného prírodného bohatstva lužných lesov, ale aj ochrany vodných zdrojov, prinesie tiež rozvoj udržateľného turizmu. „Na Slovensku máme samé horské národné parky, ale oblasť Podunajska, ktorú ako národný park chráni Rakúsko aj Maďarsko, si Slovensko zatiaľ nevšíma. Pritom vnútrozemská delta je jedinečná a toto územie si zaslúži byť národným parkom, ktorý by bol ako jediný na Slovensku nížinného typu,“ zdôraznil minister Budaj.

Historicky prvý klimatický zákon na Slovensku

Do medzirezortného pripomienkového konania putuje dlho očakávaný klimatický zákon. Cieľom je prijať taký zákon o klíme, ktorý privedie Slovensko do éry uhlíkovej neutrality. V návrhu zákona je zakotvený vznik Rady pre klimatickú zodpovednosť aj inštitútu klimatickej žaloby. To znamená, že občania budú mať možnosť podať žalobu na orgán verejnej správy za nedostatočné plnenie svojich záväzkov.

Jednorazové plastové príbory, taniere a polystyrénové obaly budú v Anglicku zakázané

Thérèse Coffey, tajomníčka pre životné prostredie, oznámila, že má v pláne postupne vyradiť jednorazové plastové príbory, taniere a polystyrénové obaly na jedlo a nápoje a nahradiť ich biologicky odbúrateľnými alternatívami, informoval denník Financial Times. Ide o ďalší krok po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva zakázala v Anglicku v roku 2020 jednorazové plastové slamky, miešadlá a vatové tyčinky.

Niektoré druhy húb majú schopnosť konzumovať polyuretán, jednu z hlavných zložiek plastových výrobkov

Mycoremediácia je prirodzený proces, ktorý huby používajú na degradáciu alebo izoláciu kontaminantov v životnom prostredí. Táto ich jedinečná vlastnosť by mohla byť účinným nástrojom pri odstraňovaní odpadu. Niektorí vedci sa domnievajú, že tieto „prírodné kompostéry“ by mohli byť kľúčom k vyčisteniu našej planéty.

Viac peňazí pre farmárov pri prechode na obnoviteľné zdroje energie

Americké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že poskytne 600 miliónov dolárov na pomoc vidieckym a poľnohospodárskym oblastiam pri prechode na obnoviteľnú energiu. Peniaze pochádzajú z vládnej iniciatívy s názvom Program Rural Energy for America. Peniaze sú rozdelené medzi farmárov alebo vidiecke malé podniky, aby im pomohli vytvoriť systém obnoviteľnej energie alebo zvýšiť ich energetickú účinnosť.

Podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie sa v Anglicku zvyšuje

Vedci z Imperial College London zistili, že v roku 2022 tvorilo 40 percent elektriny v Spojenom kráľovstve solárna, veterná, vodná energia a energia z biomasy. Oproti roku 2021 ide o päťpercentný nárast. Nárast energie z obnoviteľných zdrojov znížil emisie oxidu uhličitého o takmer tri milióny ton v porovnaní s rokom 2021.

Prvý zelený dlhopis v Brazílii

Brazília plánuje vydať svoj prvý zelený dlhopis v roku 2023, keďže nová vláda krajiny sa snaží využiť svoju environmentálnu agendu na prilákanie investícií. Minister financií Rogerio Ceron hovorí, že dlhopisy musia byť spojené so zelenými projektmi, pričom ako príklady uvádza udržateľné poľnohospodárstvo a energetickú transformáciu.

V Naí Dillí prechádza priemysel na biomasu

Indické hlavné mesto Naí Dillí presadzuje zákaz spaľovania uhlia v snahe o čistejší vzduch, ktorý núti priemysel prejsť na biomasu. Tento krok prinútil približne polovicu z 1 695 jednotiek v zoskupení malých priemyselných odvetví okolo jedného z najviac znečistených hlavných miest na svete využívať biomasu, pričom v štúdii z roku 2020 to bolo len 15%. Prechod by mohol priniesť aj nižšie náklady, keďže biomasa je o 14% lacnejšia ako uhlie, ukázala štúdia z roku 2021.

Prečítajte si tiež:

Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I December 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I November 2022
Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO správy I Október 2022