Lexikón triedenia odpadu alebo ako správne separovať

Pre väčšinu z nás sa triedenie odpadu stalo neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Triedime odpad doma, v práci, ale aj na dovolenkách či výletoch. Pre mnohých ľudí však nastáva dilema, keď sa ocitnú pred samotnými košmi. Preto je dobré, pripomenúť si základné princípy triedenia odpadu, za ktoré nám naša planéta poďakuje.

Správne triedenie odpadu je veľmi dôležité, pretože zmes nerecyklovateľného odpadu potom končí v spaľovniach alebo na skládkach. Podľa posledných prieskumov zaostávame v triedení a recyklovaní odpadu za priemerom Európskej únie. Európsky priemer sa pohybuje na úrovni 45 %, no u nás recyklujeme len 23 %, pričom skládkujeme až 66 % odpadu.

Modrý kontajner

Všeobecne platí, že do modrých kontajnerov patrí papier a produkty z neho vyrobené. Papierový odpad musí byť čistý, takže napríklad mastná krabica od pizze alebo použité servítky do tohto kontajnera nepatria a patria medzi bioodpad. V prípade, ak máme papierový odpad, ktorý je viacvrstvový, tzv. kompozit (napr. v kombinácii s plastom), rovnako ho do modrého kontajnera nevhadzujeme.

Patria sem:
noviny, časopisy, letáky
papierové obaly, tašky
stlačené krabice, lepenky
rolky od toaletného papiera, kartón od vajec

Nepatrí sem:
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier
obaly z kombinovaných materiálov (od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapak, pohár od kávy)
použité vreckovky, plienky a hygienické potreby

Žltý kontajner

Žltý kontajner je určený pre plasty, ktoré sú veľkým problémom pre našu planétu. Aj pri plastových obaloch je rozhodujúca miera ich znečistenia. Nevhadzujeme sem plasty znečistené olejmi, nebezpečnými chemickými látkami, rovnako sem nevhadzujeme znečistené polystyrénové termoobaly od jedla. PET fľaše stlačíme a uzavrieme vrchnákom.

Patria sem:
plastové fľaše, vrecká, igelitky, fólie, polystyrén, tetrapaky
plastové obaly od šampónov, sprchových gélov, destilovanej vody, čistiacich prostriedkov
podľa toho, aký systém triedenia obec povolí, je možné vhadzovať aj kovy, plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín)

Nepatria sem:
znečistené obaly zvyškami jedál, nebezpečnými chemikáliami, biologickým odpadom alebo olejmi
podlahové krytiny, molitan, guma
vrstvené obaly

Prečítajte si tiež: Ako dlho sa rozkladá cigaretový ohorok či plastový pohár?

Zelený kontajner

Pri triedení skla si treba uvedomiť, že ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa, ale putuje nevyužité na skládku. So strhávaním etikiet si netreba robiť starosti. Sklo však nesmie byť vo veľkej miere znečistené.

Patria sem:
nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, poháre
sklenené fľaštičky od parfémov a krémov
tabuľové sklo, sklenené črepy

Nepatria sem:
zrkadlá, porcelán, keramika, autosklo
TV obrazovky, žiarovky, sklo kombinované s iným materiálom
veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom)

Čo so zvyšným odpadom?

Elektronika patrí do zberného dvora alebo ju môžeme odovzdať do špecializovaného obchodu s elektronikou.

Obaly z lakov, farieb, riedidiel alebo iný stavebný odpad patria do zberného dvora.

Baterky odovzdávame v každej predajni, ktorá ich predáva. Zo zákona musia mať takého obchody špeciálny box pre ich zber.

Nevyužité lieky patria naspäť do lekárne, kde ich bezpečne zlikvidujú.

Prejdite do našej rubriky Na stiahnutie, v ktorej nájdete zaujímavé publikácie, príručky, návody či tipy, ktoré pomáhajú na ceste za zodpovedným životom. Nájdete v nej aj príručku Ako neplytvať jedlom, či Alchýmiu triedenia odpadu.


Súvisiace články