5 jednoduchých tipov, ako motivovať deti správne triediť odpad

Na to, aby sa aj deti starali o životné prostredie, netreba veľa a vštepiť im záujem o separovanie odpadu je jednoduchým prvým krokom na ich celoživotnej ekologickej ceste. Väčšina detí je zo svojej podstaty zvedavými a starostlivými stvoreniami a preto nám ako rodičom nedá veľa úsilia vzbudiť ich záujem o vonkajší svet, pokiaľ ide o prírodu a zvieratká. Sama viem, že ak sa spýtam ktoréhokoľvek dieťaťa, aké je jeho obľúbené zvieratko, dokáže uviesť aspoň päť, vrátane jedného vzácneho druhu, o ktorom som nikdy nepočula.

Všetci dobre vieme, že recyklácia je kľúčová, pokiaľ ide o starostlivosť o našu planétu. Využime prirodzenú zvedavosť našich detí, premieňajme aj na prvý pohľad pre nich nudnú tému ako je triedenie odpadu na zábavu či hru a prirodzene im vysvetľujme vzťah medzi im blízkou témou zvieratiek a prírody a potrebou separovania odpadu. Dôležité je, pripomínať im hodnotu veci a pravidlo, že najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne?

Vlastné nádoby na separovaný odpad

Vytvorte si s deťmi projekt, v rámci ktorého využijete napríklad prázdne krabice, či vedierka na výrobu nádob na separovaný odpad. Spoločne môžete vymyslieť a namaľovať rôzne symboly, popisky, postavičky, vďaka ktorým bude pre deti separovanie odpadu jednoduchšie a zábavnejšie. Čím viac sú deti zapojené do podobných činností v domácnosti, tým viac sa bavia a čím viac zábavy pri tom majú, tým je pravdepodobnejšie, že budú v separovaní pokračovať aj naďalej.

Vysvetľujte, čo robíte

Ak sa chystáte čokoľvek vyhodiť do koša, rozprávajte deťom, čo práve robíte. Napríklad „šupky zo zemiakov“ patria medzi biologický odpad, „kelímok od tohto výborného jogurtu“ dáme medzi plastový odpad, „baterky z autíčka“ nehodíme do koša, ale do tejto nádobky, ktorú sme si spolu vyrobili a neskôr zanesieme do elektropredajne. Deti informácie nasávajú ako špongia a čím viac vnemov im dáme, tým viac si zapamätajú. Postupom času z toho urobte hru a otestujte ich zakaždým, keď potrebujete niečo hodiť. Opýtajte sa ich napríklad: „Do akého koša patria noviny?

Knihy, videá, hry

Jedným z najlepších spôsobov, ako našim deťom vštepiť kultúru separovania odpadu, je predstaviť im tento koncept alternatívnymi cestami. Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné deti sú neuveriteľne technicky zdatné. Títo drobní digitálni človiečikovia sa dostali k počítačom a tabletom ako káčatká k vode. Na youtube nájdeme množstvo videí pre deti, ktorými povzbudíme ich prirodzený záujem o separovanie odpadu či recykláciu. Vôbec pri tom nevadí, ak budú videá napríklad v angličtine. Sama viem, že cudzojazyčné videá nie sú pre deti problém, deti ich vnímajú skôr vizuálne. Ak uprednostňujete knihy pred tabletom, vyrazte do miestnej knižnice a požičajte si detské knihy o recyklácii. Prečítajte si tieto knihy spolu a porozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, prečo triedite odpad a prečo si myslíte, že je dôležité, aby to robili aj všetci členovia rodiny.

Rekapitulácia odpadu

Urobte si so svojimi deťmi audit domáceho odpadu pred jeho vynesením do smetiakov. Nahliadnite spoločne do koša, zistite, ktoré položky najčastejšie vyhadzujete a či sa v smetných nádobách nachádzajú iba tie materiály, ktoré do nich patria. Pre zníženie množstva vyprodukovaného odpadu môžete dať deťom za úlohu vymyslieť, ako by sa položky v koši dali ešte využiť. S týmto súvisí nasledujúci bod.

Spoločne recyklujte

Ukážte svojim deťom reálne výsledky triedenia odpadu. Po nahliadnutí do smetných nádob sa spoločne zamyslite nad tým, ako viete vyseparovaný odpad využiť. Vysvetlite im, že napríklad odpadový papier viete ďalej využiť na kreslenie a chrániť tak stromy a nemusíte vždy použiť nový papier, zlomené pastilky viete roztaviť a vyrobiť si z nich nové, staré ponožky premeniť na hravé bábky, kartóny na robotov, rolky od toaletného papiera či krabičky od vajíčok ako nádobky na priesady, sklenené nádoby od kávy na úschovňu malých hračiek alebo korálok. Možností je neúrekom a kreativite sa medze nekladú. Deti dokážu prekvapiť a samy prídu s takými nápadmi, ktoré by nás dospelých ani len nenapadli.


Súvisiace články