Koľko elektroodpadu ročne vyprodukuje každý z nás a na čo si dať pri jeho likvidácii pozor?

Na to, že naša planéta má obmedzené zdroje by sme mali myslieť pri každom našom výhodnom nákupe smartfónu či inej elektroniky za bezkonkurenčnú cenu. Podľa Organizácie spojených národov každý človek vyprodukuje v priemere 7,6 kilogramu elektronického odpadu ročne. Miera recyklácie elektroodpadu pritom predstavuje celosvetovo približne 17 %. Na Slovensku vyprodukujeme viac elektronického odpadu na jedného obyvateľa a to 8,5 kg.

Podľa informácií Ministerstva životného prostredia SR sa v roku 2020 na slovenský trh uviedlo viac ako 86-tisíc ton elektrozariadení. V tom istom roku sa vyzbieralo približne 46 000 ton elektroodpadu. Z tohto množstva elektroodpadu sa zhodnotilo cca 43 550 ton, recyklovalo a pripravilo sa na opätovné použitie 43 240 ton elektroodpadu (94 %). Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. Značnú časť elektroodpadu roky skladujeme aj v našich domácnostiach a plytváme tak zdrojmi, ktoré mohli byť použité na výrobu nových zariadení.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu je dôležité si uvedomiť, že sa nemôžeme uspokojiť s týmito číslami, pretože produkcia elektroodpadu stále stúpa. „Na Slovensku máme vysokú mieru recyklácie, na rozdiel napríklad od komunálneho odpadu. Napriek tomu sa stále viac a viac zahlcujeme elektroodpadom. Keď už odpad vyprodukujeme je kľúčové neustále vylepšovať systém zberu a v maximálnej možnej miere odpad recyklovať.“

Elektroodpad patrí do oficiálnych zberov

Na Slovensku máme momentálne 9 organizácií zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a 1 výrobcu, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne. Práve tieto subjekty sú zodpovedné za nakladanie s elektroodpadom a prostredníctvom zmluvných vzťahov zabezpečujú zber, prepravu a spracovanie elektrooodpadu v 21 zariadeniach.

Podľa Radomíra Brtáňa, prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska, treba myslieť na to, komu náš odpad odovzdáme. „Neduhom je napríklad výkup elektrických spotrebičov rôznymi pokútnymi firmami, ktoré zhodnotia z elektrozariadení užitočné časti a zvyšok skončí niekde na zbernom dvore, v horšom prípade na skládke.“

Naším spoločným cieľom by preto malo byť odovzdať elektroodpad do oficiálnych zberov a venovať pozornosť tomu, kam náš elektroodpad odovzdáme. Potvrdzuje to aj Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA, ktorá je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov. „Dôležité je priblížiť obyvateľom oficiálne spôsoby zberu elektroodpadu, obmedziť podomových nelegálnych zberačov a zvyšovať environmentálne vzdelávanie.“

Zberné nádoby a miesta pre elektroopad

Zberné nádoby sú štandardom po celej Európe a svoje miesto si našli aj v slovenských mestách a obciach. Uľahčujú a zjednodušujú nám cestu k recyklácii, ktorou môžeme zodpovedným spôsobom odovzdať náš elektroodpad na ekologické zhodnotenie. Odpad tak nekončí na skládke, ale u spracovateľa, ktorý z odpadu vyrába druhotné suroviny používané na výrobu nových výrobkov.

Zberné nádoby na elektroodpad nájdeme aj v nákupných centrách – Avion Bratislava

Červeno-biely kontajner na drobný elektroodpad je určený pre mobilné telefóny, IT zariadenia, hobby náradie, malé kuchynské spotrebiče, elektronické hračky a batérie. Naopak, do červeno-bielych kontajnerov nepatria televízory, monitory, žiarivky a úsporné žiarovky, tiež komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ani zdravotnícky materiál.

Elektroodpad a použité batérie môžeme zaniesť aj do elektropredajne alebo do zberného dvora. Za takúto službu spätného odovzdania elektroodpadu neplatíme, financujú a zabezpečujú ho výrobcovia vyhradených výrobkov. Viacerí mobilní operátori tiež poskytujú možnosť priniesť starý mobilný telefón, batérie alebo iné zariadenia do predajní.

Dôležité je zvoliť si oficiálne možnosti a spoločnosti, ktoré sa zberom elektroodpadu zaoberajú. Len tak budeme mať istotu, že neoprávnená osoba len nevezme z elektroodpadu potrebné časti a zvyšok neskončí na divokej skládke.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.