Aká je cesta vyzbieraného kuchynského bioodpadu a čo z neho vzniká? Príkladom môže byť Trnava

Od 1. januára 2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch, na základe ktorej sú samosprávy povinné zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) pre svojich obyvateľov. Na to, aby malo triedenie a zber kuchynského bioodpadu zmysel, je dôležité vedieť do čoho kuchynský bioodpad zbierať. Téme sme sa venovali v článku Od začiatku roka triedime kuchynský bioodpad. Ako ho správne separovať, čo do neho patrí a kam ho vyhodiť?

Na príklade z Trnavy sa pozrieme na to, ako vyzerá cesta bioodpadu z našich domácností, aká je úspešnosť jeho triedenia a aké má bioodpad využitie, ak neskončí nevytriedený na skládke.

Zber a triedenie

Kuchynský bioodpad zbierajú obyvatelia Trnavy od začiatku tohto roka a za prvý mesiac vyviezla spoločnosť FCC Trnava takmer 30 ton tohto odpadu. Vďaka spolupráci s bioplynovou stanicou Bošany nekončí bioodpad z domácností na skládke, ale putuje na zhodnotenie.

„Hromadenie kuchynského odpadu na skládkach je neekologické, nakoľko nie je využitý jeho energetický potenciál na výrobu elektriny a tepla, a neslúži ani na výrobu hnojiva. Na skládkach môže dochádzať k ohrozeniu podzemných vôd a k množeniu baktérii, keďže odpad neprechádza hygienizáciou. Taktiež kuchynský bioodpad na skládkach produkuje metán, ktorý je pre ovzdušie viac než 20-krát škodlivejší ako CO2, ktoré vypúšťajú bioplynové stanice. Obdobný problém s metánom vzniká aj pri kompostovaní bioodpadu v kompostárňach, ktoré však na rozdiel od skládok vedia zhodnotiť bioodpad aspoň do formy hnojiva, avšak jeho energetické zhodnotenie tu absentuje. V neposlednom rade je triedenie bioodpadu dôležité pre naplnenie záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ,“ uviedol pre náš magazín Michal Filkorn, riaditeľ spoločnosti Alternative Energy (Bioplynová stanica Bošany).

Trnavčania sú v triedení svedomití a v hnedých kontajneroch sa v prevažnej miere nachádza to, čo do nich skutočne patrí. To znamená zvyšky z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu (tepelne upravené aj neupravené), znehodnotené potraviny aj časti kvetov a rastlín. Vo veľkej miere sa využívajú biologicky rozložiteľné vrecká od mesta, mnohí však tento odpad vyhadzujú bez obalu priamo z odpadovej nádoby, čo je z ekologického hľadiska najlepší spôsob.  

Hnedé kontajnery a zvoz odpadu

Na začiatok bolo v meste umiestnených štyridsať hnedých nádob a na základe podnetov svojich obyvateľov samospráva pokračuje s navyšovaním tohto počtu. „Neustále pridávame nové kontajnery na kuchynský bioodpad a budeme v tom pokračovať, kým ich nebude dostatok,“ hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. „Ide nám o to, aby bolo jeho triedenie pre ľudí jednoduché a pohodlné a aby stojiská vyzerali upravene.“ 

Hnedé kontajnery sú vybavené kovovou pákou / Autor fotografie: FCC Trnava

120-litrové hnedé odpadové nádoby na kuchynský bioodpad sú vybavené kovovou pákou, ktorá je dôležitá pre správne uzavretie kontajnera. Cieľom je zamedziť prístupu hlodavcov a zabrániť prieniku zápachu z nádoby.

Častou otázkou obyvateľov je, prečo sa kuchynský bioodpad zbiera do 120-litrových odpadových nádob a nie do väčších, prípadne do polopodzemných, ktoré sa budujú postupne v celom meste namiesto starých kontajnerových stojísk. Radnica však vysvetľuje, že polopodzemné kontajnery majú kapacitu až 5 000 litrov a nie je vhodné v nich zbierať tak veľký objem kuchynského bioodpadu. Kontajnery sa tiež po každom zvoze umývajú a vyzbieraný odpad sa hygienizuje.  

„Systém zberu kuchynského odpadu prostredníctvom 120-litrových nádob je prispôsobený technologickému postupu pri ich čistení v spracovateľskom zariadení. Veľkosť zbernej nádoby a maximálna hmotnosť odpadu v zbernej nádobe sú obmedzené,“ upresňuje spoločnosť FCC Trnava, ktorá sa v meste venuje odpadovému hospodárstvu.

Mesto tiež na základe podnetov od svojich obyvateľov upravilo frekvenciu zvozu biologicky rozložiteľného odpadu z dvoch dní za týždeň na tri. Cieľom je eliminovať problémy s preplnením nádob, s ktorými sa v prvých týždňoch zberu kuchynského bioodpadu stretávali. 

Triedenie má zmysel

Vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad z domácností je zvážaný do bioplynovej stanice v Bošanoch, kde jeho zhodnocovaním „vzniká anaeróbnou biologickou fermentáciou bioplyn, ktorý je vedený do kogeneračných jednotiek, kde sa spaľovaním premieňa na elektrickú energiu. Elektrická energia je vyvedená do rozvodnej siete vysokého napätia a dodávaná do distribučnej sústavy. Vedľajším produktom pri výrobe bioplynu je vysokokvalitné organické hnojivo, tzv. digestát, fugát a separát. Výhodou spracovania bioodpadu v bioplynovej stanici je možnosť spracovať širšie spektrum bioodpadu ako napríklad v kompostárňach,“ uzatvára Michal Filkorn.

Hnedé kontajnery v Trnave postupne pribúdajú všade tam, kde je treba / Autor fotografie: FCC Trnava

Zdroj: Mesto Trnava


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra, aby vám neunikli žiadne novinky