Uctime si pamiatku zosnulých bez zbytočného odpadu

Pamiatka zosnulých alebo dušičky, sviatok, kedy si pripomíname našich blízkych, ktorí nás opustili a každoročne im 1. novembra nosíme na cintorín kvety, kahance, sviečky, vence. Na jednom hrobe v tomto období …

Jednorazové plasty budú na Slovensku zakázané!

Minister životného prostredia László Sólymos informoval, že od 1. januára 2021 bude na Slovensku platiť definitívny zákaz uvádzania jednorazových plastov na trh. Takmer 14 tisíc ton neobalových plastových výrobkov (najmä …