Bez plastov v prevádzkach rýchleho stravovania, na verejných podujatiach i v štátnej správe

Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorú schválili poslanci parlamentu.

Nová legislatíva novelizuje zákon o odpadoch a tiež zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Podľa slov ministra životného prostredia potrebuje Slovensko efektívne obehové hospodárstvo, ktoré bude motivovať spotrebiteľov k opätovnému využívaniu výrobkov. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. „Dvojnásobne to platí pri plastoch, ktoré sú už desaťročia veľkou záťažou pre slovenskú prírodu. Ale ak sme už takýto odpad vytvorili, je dôležité pripomínať si skutočnú hodnotu plastových odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.

Novela zákona o odpadoch reflektuje smernicu Európskej únie o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a zároveň zavádza prehľadnejšie označovanie výrobkov. Spotrebiteľ bude lepšie informovaný o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa daný výrobok stane odpadom. Pribudnú nové informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch na životné prostredie. Okrem toho, výrobcom pribudne povinnosť informovať a motivovať spotrebiteľov o dostupných a opätovne použiteľných alternatívach.

Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2030 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu.

Celosvetovým problémom je aj textilný odpad. Na Slovensku sa zatiaľ vyzbiera minimálne množstvo textilu, ktoré sa nasledovne opätovne použije, alebo recykluje a využije sa na iný účel. Nepotrebné oblečenie putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a končí na skládke odpadov. Novela zákona o odpadoch z dielne MŽP pripravuje podmienky na separovaný zber textilu od začiatku roku 2025.

Zdroj: MŽP SR


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.