Svet zaplavuje plastový odpad. Nová výzva WWF k zodpovednému prístupu výrobcov, krajín aj spotrebiteľov

Vo voľnej prírode pribudne každý rok asi 100 miliónov ton plastového odpadu, z toho deväť miliónov ton skončí v oceánoch. WWF International preto spustilo globálnu kampaň No Plastics in Nature. Vyzýva svetových lídrov, aby prijali historicky prvú globálnu dohodu o znížení plastového odpadu v oceánoch a aby sa k situácií postavili zodpovedne nielen štáty a spotrebitelia, ale aj výrobcovia a firmy. 

Súčasný spôsob produkcie, využitia a zneškodňovania plastu je od základu chybný. Je to systém, v ktorom chýba zodpovednosť, čo vedie k stále rastúcemu znečisťovaniu životného prostredia plastmi. Čelíme globálnej hrozbe – už vieme, že plasty v prírode nie sú len škaredé, ale ohrozujú život v moriach a začíname vnímať i ohrozenie, ktoré to prináša človeku. Situáciu môžeme vyriešiť iba tak, že každý v reťazci – od vývoja, výroby až po zneškodnenie prevezme svoj diel zodpovednosti,” hovorí Marco Lambertini, riaditeľ WWF International.

WWF International zverejnila aj globálnu štúdiu o plastoch Solving Plastic Pollution Through Accountability. Hovorí o tom, ako rastie produkcia plastov, ako krajiny s plastami nakladajú a ako plastový odpad škodí všetkému živému vrátane človeka. Štúdia konštatuje, že len v roku 2016 bolo vyrobených na svete 396 miliónov ton nových plastov, to je 53 kilogramov na každého obyvateľa planéty. Produkcia novovyrobených plastov pritom rastie o 4% ročne od roku 2000, najmä kvôli tomu, že sú lacné.

Najviac novovyrobených plastov potrebuje na svete obalový priemysel – až 40%, nasleduje automobilový a stavebný priemysel. A trend stúpa. Väčšina – v roku 2016 až 40% nových plastov bola pritom určená len na jedno použitie a mala životný cyklus kratší ako rok. Najmä išlo o tašky, obaly na potraviny, fľaše. V skutočnosti sa celosvetovo zrecykluje iba 9 % plastového odpadu. Plasty už boli nájdené vo všetkých moriach, vrátane najhlbšieho miesta – Mariánskej priekopy. Neznečisťujú len oceány, väčšina odpadu znečisťuje rieky a pôdu a zvyšky plastov boli nájdené už aj v telách viac ako 240 druhov živočíchov.

WWF preto v roku 2019 spustilo globálnu petíciu za Koniec plastov v prírode – No Plastics in Nature, ktorú počas prvých troch týždňov podpísalo rekordných 250-tisíc ľudí. Podporiť ju je možné stále na stránke WWF International. Do dnešného dňa ju podpísalo takmer 2 milióny ľudí. „WWF vyzýva v kampani vlády, aby prijali medzinárodnú dohodu o zastavení znečisťovania morí a oceánov plastovým odpadom, vytvorili politické a finančné nástroje na podporu využitia recyklovaných plastov a ďalších ekologických alternatív, prostredníctvom legislatívy preniesli vyššiu mieru zodpovednosti na výrobcov a situáciu dôsledne monitorovali. Firmy vyzýva k opatreniam na zníženie produkcie plastov a odpadov z plastov a hľadaniu alternatívnych obalov pre produkty. A verejnosť k tomu, aby využila „spotrebiteľskú silu“ a žiadala od výrobcov alternatívu k plastom a znížila vlastnú produkciu plastových odpadov,“ vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Petíciu spustilo WWF pred zasadnutím Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEA), ktoré sa uskutočnilo 11.-15. 3.2019 v Nairobi. Napriek podpore mnohých krajín, vrátane EÚ na čele s Nemeckom, časť účastníkov prijatie dohody na tomto fóre ešte zablokovala. No kampaň WWF stále prebieha a podpora dohody naprieč svetom silnie. Aj vďaka nej sa podarilo dosiahnuť, že UNEA v roku 2018 založilo expertnú skupinu na túto tému. Jedným z prvých výsledkov snahy WWF a ďalších mimovládnych organizácií i štátov, ktoré problém považujú za dôležitý, bola zmena Bazilejského dohovoru, ktorá upravuje prepravu škodlivých odpadov. Od roku 2018 platí, že rovnako ako pre dovoz nebezpečného odpadu, tak aj pre dovoz plastového odpadu do krajiny, je nutné mať vopred súhlas jej vlády. 

Rastie však stále aj podpora globálnej dohody o plastoch a plastovom odpade – dohodu už podporujú krajiny EÚ, všetky africké krajiny, tichomorské ostrovné štáty a viacero krajín v Ázii (Filipíny, Vietnam, Kórejská republika, Srí Lanka a ďalšie) či Latinskej Amerike (Peru, Kostarika a Kolumbia). Proti zostáva napríklad USA či Saudská Arábia. A čo je ešte dôležité, k volaniu po globálnej dohode o plastoch sa pripájajú aj firmy, aktuálne 30 veľkých výrobcov podpísalo spoločný manifest.  K manifestu sa môžu pridať aj ďalšie firmy na plasticpollutiontreaty.org, pretože zastavenie znečisťovania životného prostredia plastovým odpadom by malo byť spoločným záujmom nás všetkých, od politikov, verejnosti až po biznis.

Článok vznikol vďaka spolupráci s WWF Slovensko.
Titulná fotografia: Mediterranean Sea, naturepl.com – Jordi Chias WWF


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko