V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Január 2024

Európsky parlament schválil smernicu, ktorá zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení Cieľom novej smernice je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe. V prvom rade …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I August 2023

Ženevské komunitné špajze využívajú zdieľanie, aby zabránili plytvaniu potravinami V snahe znížiť množstvo odpadu ženevská nezisková organizácia Free-Go zavádza do ulíc voľne prístupné chladničky, do ktorých môžu ľudia priniesť jedlo, …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Júl 2023

Belgicko zakáže dovoz poľovníckych trofejí z ohrozených druhov zvierat Belgicko urobilo dôležitý krok v ochrane voľne žijúcich živočíchov schválením návrhu na zákaz dovozu poľovníckych trofejí ohrozených druhov zvierat. Cieľom návrhu je chrániť …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Jún 2023

Výrazná podpora pre zelené projekty poputuje samosprávam, školám a nadáciám Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podporí ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov a environmentálne …

V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Máj 2023

Nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Nová právna úprava zvyšuje sadzby …