V skratke: Domáce a svetové DOBRÉ ENVIRO SPRÁVY I Október 2022

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh …