Zákazníci odkazujú: nechceme jednorazové plasty. Pokiaľ si nás chcete získať, dokážte, že to s udržateľnosťou myslíte vážne

Aj v otázke používania plastových obalov a plastov na jedno použitie, existuje rozdiel medzi tým, čo chceme my ako zákazníci a čo poskytujú firmy. Až donedávna sa tomu neprisudzoval veľký dôraz, no záujmom médií o túto tému, začína čoraz viac ľudí pociťovať potrebu a hľadať možnosti ako žiť a nakupovať udržateľne, ako sa jednorazovým plastom vyhnúť a firmy, ak nechcú stratiť lojalitu svojich zákazníkov, na to budú musieť reagovať. Dá sa povedať, že sa nachádzame v prelomovom období a ak spoločnosti nedokážu prispôsobiť svoje obchodné modely, tak zákazníci presunú svoje nákupy k tým, ktorí venujú pozornosť ich potrebám.

Toto je skutočnosť, ktorú potvrdzujú viaceré vo svete vykonané prieskumy, ktoré sa zamerali práve na to, ako spotrebitelia nazerajú na udržateľné správanie firiem, na jednorazové plasty a ako tento fakt ovplyvňuje ich vzťah k spoločnostiam, ktoré jednorazové plasty naďalej využívajú pri výrobe, balení či preprave svojich výrobkov.

Spotrebiteľov znepokojujú plasty na jedno použitie

Masívne znečistenie plastmi, ktoré nachádzame na každom kroku, od vysoko položených horských oblastí, cez vzduch, ktorý dýchame až po dno svetových oceánov, získava pozornosť médií, obyvateľov, ale aj vlád. Momentálne poslednou legislatívnou zmenou bol zákaz predaja vybraných jednorazových plastov v krajinách EÚ, ktorý na Slovensku začal platiť od 3. júla tohto roka. Aj v našom prieskume z tohto roka označilo 476 respondentov za hlavný environmentálny problém, s ktorým na Slovensku zápasíme, nadmernú produkciu odpadu.

kanadskej štúdii skúmajúcej, aký majú spotrebitelia postoj k plastom na jedno použitie, sa až 93 % opýtaných cítilo odhodlaných minimalizovať používanie jednorazových obalov na potraviny (napríklad jednorazové prepravné obaly na jedlo či kávu), zatiaľ čo 56 % zapojených do štúdie uviedlo, že aktívne vyhľadávajú potravinárske výrobky, ktoré nie sú zabalené v plastových obaloch. Obe skupiny uviedli ako dôvod tejto voľby vplyv na životné prostredie.

Iná štúdia ukázala, že veľa ľudí odmieta používanie plastových obalov zo zdravotných dôvodov. Jednoducho nechcú, aby boli plasty v priamom kontakte s ich jedlom. Jednorazové plasty majú preto negatívnu povesť nielen kvôli svojmu dopadu na životné prostredie, ale aj voči svojmu chemickému zloženiu.

Viaceré prieskumy tiež dokazujú, že miléniáli a ženy považujú tému jednorazových plastov za dôležitejšiu v porovnaní so záujmom staršej generácie. To len potvrdzuje tvrdenie, že „averzia“ voči jednorazovým plastom nevymizne a keďže mladšie generácie dospievajú a robia viac finančných rozhodnutí, téma plastových obalov na jedno použitie bude pre spoločnosť stále dôležitejšia. Firmy tak budú musieť v blízkej budúcnosti aktívne prehodnotiť používanie jednorazových plastov pri svojich výrobkoch a upriamiť svoju pozornosť na udržateľné a znovu použiteľné alternatívy.

Firmy budú musieť prehodnotiť rokmi používané „pravidlá hry“

Problémom nie je samotný plast. Ten nám pomáha v mnohých oblastiach od zdravotníctva až po automobilový priemysel. Problém nastáva pri jednorazových plastoch, ktoré sú vyrábané v obrovských produkciách a tvoria veľkú časť odpadu. Aj podľa spomínaných štúdií je zrejmé, že spotrebitelia vnímajú jednorazové plasty negatívne, ale ako sa pozerajú na firmy, ktoré vyrábajú alebo používajú plasty na jedno použitie? Aj keď niektoré staršie štúdie ukázali, že verejnosť sa viac stará o značku a kvalitu výrobku ako o jeho obal, novšie štúdie ukazujú posun v tomto prístupe. Podľa štúdie z roku 2018 88% amerických a britských spotrebiteľov hľadá značky, ktoré by im uľahčili každodenné nákupné rozhodovanie ohľaduplné k životnému prostrediu.

Internetové obchody už dávno nezažili taký rozkvet, ako v poslednom období. Ako zákazníci však svoju pozornosť venujeme aj ich environmentálnemu správaniu. Pozorne sledujeme nielen ich ponuku produktov, ale aj druh a množstvo použitého baliaceho materiálu. Až 87 % opýtaných spotrebiteľov v prieskume spoločnosti Oceana sa domnieva, že aj e-shopy musia znížiť množstvo plastových obalov, ktoré používajú. Celosvetovo sa zistilo, že 72% spotrebiteľov investuje do udržateľnejších výrobkov v porovnaní so svojím správaním v minulosti a 81 % plánuje v najbližších piatich rokoch prispôsobiť svoje nákupné zvyky tak, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.

Zatiaľ, čo sme sa v minulosti ako zákazníci aktívne nevyhýbali výrobkom zabaleným v plastoch a jednorazovým plastom všeobecne, dnes sa situácia mení a svoje nákupy orientujeme na značky, ktoré to s udržateľnosťou myslia vážne. A situácia sa meniť ani podľa spomenutých štúdií a prieskumov nebude. Práve naopak, do nákupných procesov vstupuje generácia, ktorá sa aktívne zapája do otázok ochrany životného prostredia a rieši otázky dopadu ich každodenného správania sa na zdravie našej planéty. Preto firmy, ktoré chcú osloviť právom náročných spotrebiteľov, budú musieť meniť rokmi platné „pravidlá hry“ a prispôsobiť sa novým udržateľným požiadavkám.


Páči sa vám, čo píšeme?

Podporiť našu prácu môžete zaslaním SMS, viac sa dozviete v časti O nás.
Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
Nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra v pätičke stránky, aby vám neunikli žiadne novinky.