Projekty zelených neziskoviek a ochranárov môžu porásť – Envirogranty im rozdelia 50-tisíc eur

Nadácia VÚB nepoľavuje v podpore mimovládnych a ochranárskych organizácií, ktorých poslaním je hľadať riešenia environmentálnych výziev. Otvára tretí ročník programu Envirogranty, z ktorého prerozdelí ďalších 50-tisíc eur. Tie sú pripravené pre iniciatívy bojujúce proti narastajúcej strate rozmanitosti života v prírode, projekty usilujúce sa o harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu či rozvoj sociálneho podnikania s prínosom aj pre planétu. V neposlednom rade podporí tiež rekultivačné a rehabilitačné projekty zamerané na záchranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Návrhy, ktoré bude posudzovať nezávislá komisia expertov, je možné poslať do 23. októbra. 

Program Envirogranty „ušila“ Nadácia VÚB na mieru situácii v slovenskom neziskovom sektore, kde sú možnosti získania finančnej podpory na dlhodobé, koncepčne uchopené iniciatívy v oblasti ochrany prírody a rozvoja zelenej ekonomiky stále pomerne obmedzené. Minulú jeseň sa do programu zapojilo svojimi projektami a žiadosťami o grant celkovo 98 subjektov.

„V spolupráci s expertmi, ktorí sa vyznajú v týchto oblastiach, sme zadefinovali podmienky získania nášho zeleného grantu tak, aby sme dokázali podporiť čo najefektívnejšie výsledky v prospech našej prírody a planéty. Sme radi, že už po tretí raz môžeme pozvať neziskové a ochranárske organizácie, aby s nami zdieľali svoje plánované projekty. Chceme im pomôcť pri rozbehu či rozvoji práce, pretože zvrátenie klimatických zmien, záchrana biodiverzity a trvalá udržateľnosť sú základom všetkého, o čo sa v rámci našej podpory a celkovo zodpovedného podnikania snažíme,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva, že za ostatné 2 roky nadácia podporila zelené aktivity cez program Envirogranty a tiež svoju envirocenu Atlas sumou už 230-tisíc eur.

Na aké projekty je výzva zameraná?

Program Envirogranty si dáva za cieľ zdôrazňovať nevyhnutnosť ochrany variability všetkých živých organizmov a ekosystémov v otvorenej krajine, lesoch či blízkosti ľudských sídiel, od ktorých sme existenčne závislí. Podporí preto projekty v oblasti ochrany biodiverzity, ktoré prichádzajú s riešeniami, ako zabrániť jej prehlbujúcej sa strate. Ide najmä o ochranu biotopov, ktoré miznú v dôsledku poľnohospodárstva, výstavby, ťažby, nadmerného alebo nesprávneho využívania lesov, riek, jazier a pôdy, šírenia inváznych druhov či znečistenia prostredia. O grant môžu žiadať aj organizácie zamerané na rozvoj ekoturistiky v slovenskej prírode, teda protipólu masového cestovného ruchu, ktorý za sebou nezanecháva trvalú ekologickú stopu a nedochádza pri ňom k strate charakteristickej atmosféry krajiny.

Hoci v rámci zelenej ekonomiky hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe produktov podnikateľské subjekty, pri hľadaní modelov udržateľného rozvoja, postaveného na princípoch sociálnej spravodlivosti a pomoci znevýhodneným ľuďom majú nezastupiteľné miesto aj neziskové organizácie. Tie môžu získať aktuálne grantovú podporu aj v tejto súvislosti.

V neposlednom rade Nadácia VÚB hľadá aj iniciatívy zamerané na záchranu či starostlivosť o ohrozené a vzácne druhy. Okrem ochranárskych aktivít priamo v teréne majú šancu získať s týmto zámerom grant napr. aj botanické záhrady, arboréta či parky, ktoré slúžia nielen ako nástroj ochrany ale aj osvety.

Čas na projekty je do 23. októbra

Vďaka Envirograntom zrealizuje svoje zelené plány vo výsledku 7 až 8 organizácií. Každá z nich získa finančnú injekciu pre svoj projekt až do výšky 7 000 eur. O víťazoch rozhodne odborná komisia, ktorá bude prihliadať v prvom rade na zmysel, realizovateľnosť aj očakávaný enviro dosah prihlásených aktivít. Vypracované návrhy projektov môžu podať neziskové subjekty do 23. októbra prostredníctvom elektronického formulára. Výsledky budú zverejnené do polovice decembra. Granty budú využité počas realizácie projektov v priebehu budúceho roka.

Titulná fotografia: freepik.com