Musíme prestať viesť vojnu s prírodou. Odporúčania OSN pre vlády, podniky, aj nás jednotlivcov pre dosiahnutie udržateľného sveta

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vydal novú správu, ktorá ponúka komplexný plán budúcich opatrení, podľa ktorých musíme zmeniť náš vzťah k prírode a spoločne sa vyrovnať s troma hlavnými krízami v oblasti podnebia, biodiverzity a znečistenia pre zabezpečenie udržateľnej budúcnosti.

Autori správy s názvom „Making Peace with Nature“ hodnotia súvislosti medzi viacerými výzvami v oblasti životného prostredia a rozvoja a vysvetľujú, ako pokrok v oblasti vedy a odvážna tvorba politík, môžu otvoriť cestu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a uhlíkovo neutrálneho sveta do roku 2050. Ísť touto cestou znamená inovácie a investície iba do činností, ktoré chránia ľudí aj prírodu. Môžeme tak dosiahnuť úspech v podobe obnovených ekosystémov a zdravšieho života, ako aj stabilné podnebie.

Podľa Inger Andersen, výkonnej riaditeľky UNEP nám „kríza COVID-19 ukázala, ako je vzájomne prepojené zdravie ľudí a prírody, a zdôraznila potrebu postupnej zmeny v tom, ako sami vnímame a hodnotíme prírodu. Premietnutím tejto hodnoty do rozhodovacieho procesu – či už hovoríme o hospodárskej politike alebo o osobných voľbách – môžeme dosiahnuť rýchly a trvalý posun k udržateľnosti pre ľudí aj pre životné prostredie. Plány „ekologického zotavenia“ pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou sú neprehliadnuteľnou príležitosťou na urýchlenie transformácie.“

Veľká časť hospodárskeho rastu na celom svete je spojená s neudržateľným využívaním prírody, ktoré strojnásobilo ťažbu prírodných zdrojov a vytvorilo planetárnu krízu. „Napriek dočasnému poklesu emisií v dôsledku pandémie, smeruje Zem v tomto storočí minimálne k 3 °C globálnemu otepleniu, viac ako 1 milión z odhadovaných 8 miliónov druhov rastlín a zvierat je vystavený podstatne vyššiemu riziku vyhynutia a choroby spôsobené znečistením vzduchu zabíjajú v súčasnosti každý rok predčasne asi 9 miliónov ľudí,“ uvádza UNEP v tlačovej správe.

Riešenia spočívajú v prehodnotení nášho vzťahu k prírode

Musíme prestať viesť vojnu s prírodou a „uzavrieť s ňou mier“, ak sa chceme vyhnúť nezvratnému poškodeniu planéty. Dôležitý je posun v myslení a prechod od nekonečného a neobmedzeného využívania prírodných zdrojov k vnímaniu prírody ako depozitu, ktorý je dôležité chrániť pre budúce generácie. V opačnom prípade „naše deti a ich deti zdedia svet extrémnych poveternostných javov, zvyšovania hladiny morí, dramatických strát rastlín a zvierat, potravinovej a vodnej neistoty a zvyšovania pravdepodobnosti budúcich pandémií,“ zdôraznil Robert Watson, významný britský vedec, ktorý je hlavným autorom správy.

Správa bola vydaná pred 5. zhromaždením OSN pre životné prostredie a uvádza sa v nej niekoľko desiatok kľúčových opatrení, ktoré by mali vlády, podniky, komunity a aj my jednotlivci podniknúť s cieľom dosiahnuť udržateľný svet.

Príklady konkrétnych opatrení uvádzaných v správe

  • Presun dotácií z fosílnych palív, neudržateľného poľnohospodárstva a dopravy smerom k nízkouhlíkovým a ekologickým riešeniam.
  • Ambiciózne medzinárodné ciele v oblasti biodiverzity spočívajúce v rozširovaní siete chránených území.
  • Ukončenie poskytovania pôžičiek zo strany bánk spoločnostiam podnikajúcim v oblasti fosílnych palív a rozvíjať inovatívne financovanie na ochranu biodiverzity a udržateľné poľnohospodárstvo.
  • Prijímať princípy obehového hospodárstva zo strany súkromných spoločností na minimalizáciu využívania zdrojov a zaviazať sa k zachovaniu transparentných dodávateľských reťazcov.
  • Mimovládne organizácie môžu budovať siete zainteresovaných strán, aby sa zabezpečila ich plná účasť na rozhodovaní o udržateľnom využívaní pozemných a morských zdrojov.
  • Podporovať vedecké organizácie ako priekopníkov v oblasti technológií a politík na znižovanie uhlíkových emisií, zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov a zvyšovanie odolnosti miest, priemyselných odvetví, spoločenstiev a ekosystémov.
  • Prehodnotenie vzťahu nás jednotlivcov k prírode, v snahe dozvedieť sa viac o udržateľnosti a zmene našich návykov tak, aby sme znižovali využívanie zdrojov, znižovali plytvanie potravinami, vodou a energiami.

Prečítajte si tiež:
KÚPEĽŇA: Tipy, ako neplytvať vodou, byť ekologický a zároveň ušetriť
Moje tipy ako neplytvať potravinami

Udržateľná budúcnosť tiež znamená poučenie sa z krízy COVID-19 na zníženie hrozby pandemických chorôb. Správa zdôrazňuje, ako degradácia ekosystému zvyšuje riziko prenášania patogénov zo zvierat na ľudí a dôležitosť prístupu „jedného zdravia“, ktorý komplexne zohľadňuje zdravie ľudí, zvierat aj planéty.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko
…a nezabudnite sa prihlásiť pre odber nášho newslettra, aby vám neunikli žiadne novinky