Hliníkové prvky opláštenia budov

V dnešnej dobe je možné vyberať si z rôznych tradičných i pokročilých riešení fasády, ktoré naviac objektu prinášajú ďalšie funkčné charakteristiky a výhody. Prečo zvoliť hliníkovú odvetrávanú fasádu?

Moderné fasády nenesú už iba vizuálnu funkciu, často sa tiež podieľajú na vytváraní vhodných podmienok v interiéri, predovšetkým na tepelne technických vlastnostiach obvodovej steny. V tomto smere je k dispozícii celá škála materiálov od kontaktných zatepľovacích systémov až po špeciálne skladobné riešenia fasád umožňujúcich integráciu vzduchovej medzivrstvy. Týmto prípadom sú i hliníkové odvetrávané fasády umožňujúce nielen veľmi dobre regulovať tepelné straty v konštrukcii, ale tiež vytvárať zaujímavé riešenie z vizuálneho hľadiska.

Výhody odvetrávaných fasád

Odvetranú fasádu je možné vytvoriť prakticky z akéhokoľvek klasického materiál, ak sú dodržané podmienky ochrany obvodovej nosnej konštrukcie pred vplyvom poveternosti a zároveň je dostatočným spôsobom odvádzaná vlhkosť z konštrukcie von. Hlavným prvkom odvetrávanej (či prevetrávanej) fasády je vzduchová medzera vytvárajúca tzv. komínový efekt, vďaka ktorému vzduch v konštrukcii cirkuluje a obmedzuje priame vedenie tepla do fasády a kondenzáciu vlhkosti na jej vnútornej strane. V súčasnej dobe je možné využiť i špeciálnych systémov hliníkovej odvetrávanej fasády pracujúcej s kompozitnými sendvičovými panelmi pripravenými s kompletnou vrstvou izolácie. Táto technológia umožňuje nielen veľmi výrazne redukovať tepelné straty konštrukciou, jej prevedenie naviac zvyšuje zvukovú izoláciu obvodovej steny a umožňuje dosiahnuť vysokej úrovne požiarnej odolnosti (podľa použitého jadra kompozitu).

Prečo zvoliť práve prevetrávanú fasádu z hliníkových kompozitov

Pretože ide o konečné a kompletné stavebné dielce, je inštalácia odvetrávanej fasády z hliníkových kompozitov rýchla a prakticky veľmi čistá. Dielce sú ľahké, robustné a majú štandardizované rozmery, takže je možné ich ukladať veľmi presne. Ak sa vám zdá, že fasáda využívajúca tento systém bude príliš jednotvárna, nie je tomu tak – dielce je možné tvarovať a vytvárať tak vizuálne zaujímavé prevedenie. Výhodou fasády je tiež možnosť zladiť ju s ďalšími prvkami opláštenia, ktoré sú vizuálne výrazné a funkčné. Ide predovšetkým o výplne stavebných otvorov – fasádu veľmi dobre dopĺňajú hliníkové okná či dvere v rovnakej farba. Samotná farba hliníkových dielcov nemusí byť sivá, hliník je možné lakovať do celej palety odtieňov podľa vašich predstáv či preferencií. Hlavnou výhodou hliníkov fasády je napokon jej dlhá životnosť a pomerne nenáročná údržba (samozrejme, že sa môže fasáda zašpiniť, omýva sa však oveľa jednoduchšie ako tradičné materiály).

Zdroj foto: Grand Warszawski / Shutterstock.com