Odborníci sa zhodli na 10 pravidlách pre správnu výsadbu stromov

Výsadba stromov je vynikajúcim nástrojom na riešenie zmeny klímy a ochranu biodiverzity, ale nesprávny strom na nesprávnom mieste môže spôsobiť viac škody ako úžitku, tvrdia odborníci z Kráľovskej botanickej záhrady Kew v Londýne.

Nielen na Slovensku, ale aj po celom svete prebieha množstvo iniciatív a ambicióznych projektov výsadby stromov, ktoré si kladú za cieľ nahradiť stratené lesy. Do akcií sa zapájajú nielen odborníci, ale aj obce a v poslednom období aj najrôznejšie organizácie.

Na druhej strane prírodné lesy plné rastlín a živočíchov nahrádzajú komerčné plantáže. Typickým príkladom je produkcia palmového oleja. Pred jeho pestovaním sa vyrúbe prales a vznikajú monokultúrne plantáže paliem. Pestovanie už nezvratne poškodilo pralesy v Malajzii a Indonézii a pôvodný biotop sa z týchto miest takmer vytratil, nehovoriac o obrovskej uhlíkovej stope. Odborníci preto odporúčajú:

Najskôr chráňme existujúce lesy

Maximálna ochrana a udržiavanie pôvodných lesov je ten najdôležitejší bod, ktorý možno uviesť na prvom mieste týchto pravidiel. Nepoškodené staré lesy lepšie absorbujú uhlík a sú odolnejšie voči ohňu, búrkam a suchu. Skôr, ako budeme mať „príležitosť“ sadiť nové stromy, uistime sa, že pre ochranu tých pôvodných robíme maximum. Novému lesu bude totiž trvať desiatky rokov, kým v plnom rozsahu dokáže nahradiť ten pôvodný.

V centre výsadby stromov miestni obyvatelia

Nielen pre vysádzanie stromov, ale aj pre dodatočnú starostlivosť o čerstvo vysadené stromy sú miestni obyvatelia kľúčoví. Vo veľkej miere sú to práve miestne komunity, ktoré sú kľúčom k úspechu projektov výsadby stromov.

Maximalizácia obnovy biodiverzity ako jeden z kľúčových cieľov

Zalesňovanie by malo spočívať v dosiahnutí niekoľkých cieľov naraz a jedným z nich je aj usilovanie sa o podporu zachovania pôvodnej fauny a flóry lesa. Tá je pre obnovu funkcií lesa dôležitá aj v otázkach stability pôdy a vodných cyklov.

Správna oblasť pre opätovné zalesnenie

Najideálnejším miestom kde vysadiť les, je miesto, kde les už predtým stál. Vyhnime sa preto miestam ako sú lúky, pasienky, či mokrade, čím by došlo k ich znehodnoteniu a k narušeniu prirodzených biotopov. 

Prirodzený rast lesa

Príroda si v mnohých prípadoch dokáže poradiť sama. Preto tam, kde je to možné, nechajme stromy prirodzene sa obnovovať a rásť. Takýto spôsob obnovy lesa môže byť lacnejší a hlavne efektívnejší spôsob, ako výsadba nových stromov.

Správny druh stromu, ktorý môže maximalizovať biodiverzitu

Odborníci odporúčajú vysádzať kombináciu druhov stromov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v danej oblasti a to vrátane vzácnych a ohrozených druhov. Len tak môže nový les vytvoriť pestrý ekosystém. V našich oblastiach by sme sa mali vyhnúť experimentom v podobe exotických stromov, invazívnym drevinám, ktoré by ohrozili biodiverzitu. Platí, že najvhodnejšie sú tie sadenice, ktoré vyrástli v oblasti, kde sa nový les bude vysádzať.

Odolnosť voči klimatickým zmenám

Klimatické zmeny nie sú scifi a ich prejavy môžeme pozorovať aj u nás. Preto je aj pri znovu zalesňovaní a výbere jednotlivých druhov stromov potrebné zohľadňovať miestne podnebie a zároveň prihliadať aj na predpovede, ako sa môže klíma v budúcnosti meniť.

Výsadbu plánujme vopred

Pri výsadbe stromov musí ísť o premyslený krok so zohľadnením všetkých pravidiel od výberu správneho miesta, kombinácie jednotlivých druhov stromov, zabezpečenia distribúcie sadeníc, po-výsadbovú starostlivosť o stromy, až po dlhodobú a úzku spoluprácu s miestnymi komunitami a odborníkmi.


Prečítajte si tiež náš rozhovor
Jerguš Tesák o stave biodiverzity: Naše rozhodnutia stoja za úbytkom toho, čo tu bolo po tisíce rokov


Učme sa a vylepšujme

Kombinácia odborných poznatkov s tradičnými miestnymi znalosťami sú kľúčom k tomu, aby naša snaha o znovu zalesnenie bola úspešná. Pri novej výsadbe odborníci odporúčajú menšie skúšobné plochy pred vysadením veľkého množstva stromov.

Udržateľnosť a benefity

Udržateľné lesníctvo spočíva podľa vedcov v zdroji príjmu pre všetkých zúčastnených, aj pre miestne komunity, vrátane tých najchudobnejších. Tu hovoríme o produkčnej funkcii lesa, teda o jeho schopnosti vytvárať drevnú hmotu.

Avšak na zaistenie „verejnoprospešných“ funkcií lesa, ako je produkcia kyslíka, ochrana klímy, zachytávanie čistej vody, znižovanie množstva prachu v našom okolí, poskytovanie útočiska rozličným druhom rastlín, živočíchov, ale aj nám, sa cenovka dať nedá.

Minulý rok u nás prebehla najväčšia súkromná výsadba stromov, ktorú organizovalo občianske združenie Pure Slovakia. Spýtali sme sa ich preto, aký je ich overený postup pre úspešnú výsadbu: „Miesto sadenia vyberáme po konzultácii s predsedom urbáru. On totiž najlepšie vie kde, kedy a aké druhy stromov je najlepšie vysadiť. Nevysádzame monokultúru, ako si mnohí ľudia myslia. Vysádzame tie druhy stromov, ktoré sa na danom území nachádzajú prirodzene. Zalesňujeme len tie územia, kde sa príroda nestihla obnoviť sama. Pomáhame jej. Na poslednej akcii sa sadil smrek, dub, borovica a javor. Krásny zmiešaný les, ktorý je všade naokolo miesta, kde sa vysádzalo. Týmto sa nepoškodí pôvodný biotop lesa a vznikne stabilný les. Naša spolupráca s odborníkmi je založená aj na tom, že pracovníci urbáru sa o vysadený les starajú aj po výsadbe – chránia ho pred lesnou zverou, burinou atď. Taktiež tento les nebude v budúcnosti vyrúbaný,“ vysvetlil nám Jakub, člen OZ Pure Slovakia.


Páči sa vám, čo píšeme?

Odporučte článok známym alebo nás sledujte na našich sociálnych sieťach.
Facebook NašeBio&Eko
Instagram @nasebioeko